Diferenţialul - profpopescum

Report
Diferenţialul
Rol
• Diferenţialul are rolul de a asigura legătura
cinematică dintre transmisia centrală şi arborii
planetari şi să permită diferenţierea vitezei
unghiulare a roţilor motrice când tractorul
(sau alt tip de autovehicul) se înscrie într-un
viraj.
• Diferenţialul intervine şi în situaţia când roţile
motrice au aderenţă diferită pe suprafaţa
terenului pe care rulează.
Clasificare
• După valoarea momentului transmis celor doi arbori planetari,
diferenţialele pot fi:
– simetrice (când momentul transmis celor doi arbori este egal) şi
– asimetrice (când momentul se transmite celor doi arbori inegal,
într-un anumit raport).
• După caracteristicile constructive se întâlnesc diferenţiale:
– cu angrenaje conice, cu
– angrenaje cilindrice,
– cu angrenaje melcate
– şi cu came.
• După particularităţile funcţionale diferenţialele pot fi:
– simple,
– facultativ blocate,
– autoblocabile.
La tractoarele agricole, cele mai folosite diferenţiale sunt cele cu angrenaje
conice, simple şi facultativ blocate
Diferenţialul simplu cu angrenaje
conice
• Este format din caseta diferenţialului
solidarizată prin şuruburi cu coroana
transmisiei centrale.
• În interiorul casetei se găsesc două sau patru
pinioane satelite şi două pinioane planetare.
• Pinioanele planetare sunt permanent cuplate
cu pinioanele satelite şi solidarizate cu arborii
planetari.
Constructie
1-platou portsateliţi;
2-pinioane
planetare;
3-arborele roţii;
4-transmisia
finală;
5-sateliţi;
6-pinion de atac.
Functionare
• În timpul deplasării tractorului pinionul de atac,
primind mişcarea de la cutia de viteze, o transmite
coroanei şi odată cu aceasta se roteşte şi caseta
diferenţialului.
În funcţionarea diferenţialului se disting două situaţii:
• tractorul se deplasează în linie dreaptă,
roţile motrice au aceeaşi aderenţă cu suprafaţa
solului şi ca atare se rotesc cu aceeaşi viteză
unghiulară (ω1 = ω2);
• tractorul execută un viraj şi ca atare vitezele lor
unghiulare se diferenţiază (ω1 ≠ ω2).
• În primul caz, pinioanele sateliti se rotesc
odată cu caseta diferenţialului dar joacă rol
de pene între pinioanele planetare, astfel
că cei doi arbori planetari lucrează ca un
singur arbore, imprimând roţilor motrice
aceeaşi viteză unghiulară ( ω1 = ω2).
• În cel de al doilea caz, sateliţii se învârt odată cu
caseta diferenţialului, dar în acelaşi timp capătă şi
o mişcare de rotaţie în jurul axei lor, mişcare prin
care diferenţiază viteza unghiulară a pinioanelor
planetare, respectiv a roţilor motrice.
• La viraje, cu cât roata motrică din interioarul curbei
se învârte mai încet decât caseta diferenţialului, cu
atât cea din exterior se învârte mai repede, astfel
că suma vitezelorunghiulare a roţilor planetare,
pentru aceeaşi viteză de deplasare a tractorului,
este constantă şi de două ori mai mare decât
viteza unghiulară a casetei diferenţialului

similar documents