Prezentare, Ialomita, 2013

Report
AGENTIA NATIONALA PENTRU AMELIORARE SI REPRODUCTIE IN
ZOOTEHNIE “PROF. DR. G.K. CONSTANTINESCU” SI IMPLICAREA
ACESTEIA IN APLICAREA CORECTA SI LEGALA A SISTEMULUI DE
IDENTIFICARE PENTRU STUPINE SI STUPI
Dr. Ing. CRISTINEL SONEA
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
IMPORTANTA IDENTIFICARII STUPINELOR SI STUPILOR
-MANAGEMENTUL FERMEI APICOLE
- INVENTARIEREA NUMARULUI DE FAMILII DE ALBINE DE PE INTREG
TERITORIUL TARII
- O USOARA DEPISTARE A BOLILOR
-EVITAREA FRAUDEI
-COMERCIALIZAREA MATERIALULUI BIOLOGIC DE REPRODUCTIE
-TRASABILITATE MAI BUNA A CALITATII MIERII, DE LA STUP LA
LINGURITA
Din nevoia de simplificare a procedurii de acordare a
numerelor de identificare pentru stupine si pentru stupi si
datorita solicitarilor venite din partea apicultorilor in
vederea simplificarii aplicarii prevederilor Ordinului nr. 119
din 25 mai 2011 si datorita situatiilor intimpinate pe durata
implementarii acestuia si in urma discutiilor avute cu
reprezentantii apicultorilor, ai MADR si ai ANARZ a fost
propus un nou ordin pentru modificarea ordinului mai sus
mentionat, respectiv pentru modificarea anexei
procedurale.
Va prezint atit Ordinul nr.119 care a fost in vigoare pina in
data de 15 noiembrie 2012, cit si noul Ordin nr. 246 cu
modificarile de rigoare.
Ordinul 119 din 25 mai 2011
pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a
stupinelor si stupilor
Publicat in Monitorul Oficial 388 din 02 iunie 2011
SISTEMUL UNITAR DE IDENTIFICARE A STUPINELOR SI
STUPILOR
I.
•
•
•
•
Cerinţele tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de
identificare a stupinelor, respectiv panoul de identificare a
stupinelor:
să fie confecţionat din material rezistent de culoare deschisă;
să fie amplasat într-un loc în care este uşor vizibil de la distanţă,
orientat spre calea de acces exterioară a stupinei, respectiv către
drumul de acces;
să aibă dimensiuni de minimum 100 cm lungime şi minimum 50 cm
lăţime;
în partea superioară să conțină datele referitoare la numele
apicultorului, în centru numărul de înregistrare/autorizare sanitară
veterinară eliberat de Direcţia judeţeană sanitară veterinară şi pentru
siguranţa alimentară, pe raza căreia se află vatra permanentă, iar în
partea inferioară numărul de stupi, urmat de adresa vetrei
permanente;
SISTEMUL UNITAR DE IDENTIFICARE A STUPINELOR SI STUPILOR
I. Cerinţele tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de
identificare a stupinelor, respectiv panoul de identificare a stupinelor:
• în afara datelor prevăzute la litera d) se poate adăuga, în partea stângă
sus, sigla sau însemnele caracteristice asociației din care face parte
apicultorul;
• caracterele literelor și ale cifrelor trebuie să fie de dimensiune minimă de
10 cm, iar culoarea acestora trebuie să fie închisă, astfel încât să fie lizibilă
pe fundalul panoului;
• confecționarea panoului de identificare a stupinelor se realizează prin grija
apicultorului, conform cerințelor stabilite anterior.
SISTEMUL UNITAR DE IDENTIFICARE A STUPINELOR SI
STUPILOR
II. Cerinţele tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele
oficiale de identificare a stupilor, respectiv plăcuţa de
identificare a stupilor:
• să fie confecţionată din material inoxidabil;
• să se aplice într-un loc în care este uşor vizibilă de la distanţă,
pe partea de jos a cutiei stupului;
• să nu fie reutilizabilă;
• să aibă dimensiuni de 20 cm lungime şi 5 cm lăţime;
• codul unic de identificare se aplică prin imprimare și nu
trebuie să se repete, acesta fiind un cod unic la nivel naţional;
SISTEMUL UNITAR DE IDENTIFICARE A STUPINELOR SI
STUPILOR
•
•
•
•
II. Cerinţele tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de
identificare a stupilor, respectiv plăcuţa de identificare a stupilor:
vopseaua folosită la imprimare trebuie să fie rezistentă la umiditate și la
temperaturi cuprinse între -20°C şi +40°C;
înscrisurile imprimate să nu poată fi îndepărtate prin spălare cu apă sau
substanţe dizolvante/solvente ori prin ştergere cu hârtie abrazivă, pentru o
perioadă de cel puţin 5 (cinci) ani de la aplicarea plăcuței;
codul unic de identificare este dispus pe un rând şi este format din
maximum 13 caractere, având înălţimea de 3 cm;
codul unic de identificare cuprinde: codul de ţară, reprezentat de două
litere majuscule, respectiv RO, codul județului, respectiv de la 01 la 42,
codul formei asociative, respectiv de la 01 la 999, după care urmează
numărul de ordine al stupului, respectiv de la 01 la 999999;
PROCEDURA DE IDENTIFICARE A STUPILOR
ÎN SISTEMUL UNITAR
• Forma asociativă legal constituită trebuie să
solicite, în scris, la Agenția Națională pentru
Ameliorare și Reproducție în Zootehnie, prin
Oficiile județene pentru ameliorare și
reproducție în zootehnie, codul formei
asociative şi numerele de ordine pentru stupi;
PROCEDURA DE IDENTIFICARE A STUPILOR
ÎN SISTEMUL UNITAR
• Oficiile județene pentru ameliorare și
reproducție în zootehnie transmit solicitările
Agenției Naționale pentru Ameliorare și
Reproducție în Zootehnie, care soluţionează
cererile în termen de maximum 15 de zile
lucrătoare de la înregistrarea acestora.
PROCEDURA DE IDENTIFICARE A STUPILOR
ÎN SISTEMUL UNITAR
• Agenția Națională pentru Ameliorare și
Reproducție în Zootehnie eliberează
Certificatul de atestare al formei asociative
care cuprinde codul formei asociative şi
numerele de ordine care îi revin pentru
identificarea stupilor
PROCEDURA DE IDENTIFICARE A STUPILOR
ÎN SISTEMUL UNITAR
Documentele justificative care însoţesc cererea
de solicitare a codului formei asociative şi de
acordare a a numerelor de ordine ale stupilor
sunt:
• copii de pe actele de constituire a formei
asociative legal constituite;
• centralizatorul membrilor formei asociative
pentru care solicită numere de ordine pentru
identificarea stupilor.
PROCEDURA DE IDENTIFICARE A STUPILOR
ÎN SISTEMUL UNITAR
Codul formei asociative se acordă în ordinea
înregistrării cererii acesteia la Agenția
Națională pentru Ameliorare și Reproducție în
Zootehnie
PROCEDURA DE IDENTIFICARE A STUPILOR
ÎN SISTEMUL UNITAR
• După primirea Certificatului de atestare,
forma asociativă legal constituită repartizează
plăcuțele de identificare a stupilor în
maximum 30 zile.
• Forma asociativă legal constituită
consemnează într-un Registru de înregistrare
fiecare membru al acesteia şi numerele de
ordine aferente stupilor.
PROCEDURA DE IDENTIFICARE A STUPILOR
ÎN SISTEMUL UNITAR
• Apicultorul este obligat să completeze în
Carnetul stupinei, la pagina FIŞA FAMILIEI DE
ALBINE, numărul de ordine al stupului acordat
de forma asociativă.
• Numărul de ordine al stupului aparţine
familiei de albine existentă în acesta.
PROCEDURA DE IDENTIFICARE A STUPILOR
ÎN SISTEMUL UNITAR
• În cazul înstrăinării/vănzării/deteriorării stupului,
apicultorul anunţă în termen de maximum 5 zile
lucrătoare reprezentantul formei asociative, pentru a
modifica în Registru de înregistrare numărul de
ordine al stupului care nu mai există în stupina
apicultorului.
• Numerele de ordine eliminate din stupina unui
apicultor nu se mai atribuie niciodată de către forma
asociativă.
PROCEDURA DE IDENTIFICARE A STUPILOR
ÎN SISTEMUL UNITAR
Apicultorul care cumpără stupi noi şi/sau vechi
care au / sau care nu au număr de ordine deja
existent este obligat să anunţe în termen de
maximum 5 zile lucrătoare reprezentantul
formei asociative pentru a primi plăcuţe de
identificare pentru stupii achiziţionaţi
1. Denumirea formei asociative legal constituită
2. Numele şi prenumele reprezentantului legal
3. CNP reprezentant legal
4. CUI formă asociativă legal constituită
5. Adresa formei asociative legal constituită
6. Cod poştal
7. Județul /sectorul
8. Telefon
9. Fax
10. E-mail
11. Adresa pentru corespondență (completaţi numai dacă ea diferă faţă de cea de la pct.. 4-7)
Solicit eliberarea:
-codului formei asociative
-numerelor de ordine pentru …… stupi
12. Numărul apicultorilor înscrişi în forma asociativă
13. Numărul familiilor de albine deţinut de membri asociaţi (apicultori)
DATA:
SEMNĂTURA:
Forma asociativă …………………………………………………
Codul formei asociative ………………………………………..
CENTRALIZATORUL
membrilor formei asociative pentru care solicită numere de ordine pentru identificarea stupilor
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
…
Nume/prenume apicultor
Adresa
Nr. de stupi
deţinuţi
Nr. de ordine
stupi
Forma asociativă …………………………………………………
Codul formei asociative ………………………………………..
R E G I S T R U DE Î N R E G I S T R A R E
a membrilor formei asociative şi numerele de ordine acordate pentru identificarea stupilor
Nr.
crt.
Nume/prenume
apicultor
CNP
Nr. de stupi
deţinuţi
Nr.
înregistrare/ai
torizare
sanitară
veterinară
Nr. de
ordine stupi
1
2
3
4
5
…
*Se vor menţiona schimbările care au loc în urma situaţiilor de vânzare/cumpărare/înstrăinare/ deteriorare
a stupilor/familiilor de albine
Obs.*
CODURILE JUDEŢENE
utilizate în structura codului de identificare a stupilor
JUDEŢUL
Nr. crt.
CODUL
JUDEŢULUI
1.
ALBA
01
2.
ARAD
02
3.
ARGEŞ
03
4.
BACĂU
04
5.
BIHOR
05
6.
BISTRIŢA-NASAUD
06
7.
BOTOŞANI
07
8.
BRĂILA
08
9.
BRAŞOV
09
10.
BUZĂU
10
11.
CARAŞ-SEVERIN
11
12.
CĂLĂRAŞI
12
13.
CLUJ
13
14.
CONSTANŢA
14
15.
COVASNA
15
16.
DAMBOVIŢA
16
17.
DOLJ
17
18.
GALAŢI
18
19.
GIURGIU
19
20.
GORJ
20
21.
HARGHITA
21
CODURILE JUDEŢENE
utilizate în structura codului de identificare a stupilor
22.
HUNEDOARA
22
23.
IALOMIŢA
23
24.
IAŞI
24
25.
ILFOV
25
26.
MARAMUREŞ
26
27.
MEHEDINŢI
27
28.
MUREŞ
28
29.
NEAMŢ
29
30.
OLT
30
31.
PRAHOVA
31
32.
SATU-MARE
32
33.
SĂLAJ
33
34.
SIBIU
34
35.
SUCEAVA
35
36.
TELEORMAN
36
37.
TIMIŞ
37
38.
TULCEA
38
39.
VASLUI
39
40.
VÂLCEA
40
41.
VRANCEA
41
42.
BUCUREŞTI
42
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.245/2011 privind aprobarea Programului National Apicol
pentru perioada 2011-2013, a normelor de aplicare, a cuprinsului Ghidului de bune practici pentru apicultura,
precum si a sprijinului financiar
MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU AMELIORARE SI REPRODUCŢIE ÎN ZOOTEHNIE " Prof. dr. G. K. Constantinescu ",
ATESTĂ
FORMA ASOCIATIVĂ
…………………………………………………
care are CODUL 000-999,
să elibereze NUMERE DE ORDINE ALE STUPILOR de la nr. 000001 la nr. 999999.
Data,
00. 00.0000
DIRECTOR GENERAL,
Anexa
Ordinul 246 din 15 noiembrie 2012
Ordin pentru modificarea anexei "Procedura de
identificare a stupinelor si stupilor in Sistemul unitar"
la Sistemul unitar de identificare a stupinelor si
stupilor, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii si
dezvoltarii rurale nr. 119/2011
Publicat in Monitorul Oficial 782 din 21 noiembrie
2012)
Vazand Referatul Directiei generale politici agricole si
strategii nr. 69.511 din 15 octombrie 2012,
avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr.
245/2011 privind aprobarea Programului National Apicol
pentru perioada 2011-2013, a normelor de aplicare, a
cuprinsului Ghidului de bune practici pentru apicultura,
precum si a valorii sprijinului financiar,
in temeiul art. 7 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr.
725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri
aflate in subordinea acestuia, cu modificarile si completarile
ulterioare,
ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale emite urmatorul
ordin:
Art. I. Anexa "Procedura de identificare a stupinelor si stupilor in Sistemul
unitar" la Sistemul unitar de identificare a stupinelor si stupilor,
aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr.
119/2011, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 388
din data de 2 iunie 2011, se modifica si se inlocuieste cu anexa care
face parte integranta din prezentul ordin.
Art. II. –
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
p. Bucuresti, 15 noiembrie 2012.
Nr. 246.
Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,
Achim Irimescu,
secretar de stat
ANEXA
(Anexa la Sistemul unitar de identificare a stupinelor si stupilor)
PROCEDURA DE IDENTIFICARE
a stupinelor si stupilor in Sistemul unitar
Art. 1. Pentru identificarea stupilor pe teritoriul Romaniei, forma asociativa legal
constituita trebuie sa solicite, in scris, la Agentia Nationala pentru Ameliorare si
Reproductie in Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu", denumita in continuare
ANARZ, prin oficiile judetene pentru ameliorare si reproductie in zootehnie,
denumite in continuare OARZ, codul formei asociative si numerele de ordine pentru
stupi.
Art. 2. (1) Forma asociativa legal constituita completeaza cererea de solicitare a codului
formei asociative conform modelului prevazut in anexa nr. 1, care se depune la OARZ
judetean, pe a carui raza teritoriala isi are sediul, insotita de copii de pe actele de
constituire a formei asociative legal constituite.
(2) Codul formei asociative se acorda in ordinea inregistrarii cererii acesteia la
ANARZ.
ANEXA Nr. 1
la Procedura de identificare a stupinelor si stupilor in Sistemul unitar
CERERE
de solicitare a codului formei asociative si de acordare a numerelor de ordine ale stupilor
1. Denumirea formei asociative legal constituite
2. Numele si prenumele reprezentantului legal
3. CNP al reprezentantului legal
4. CUI al formei asociative legal constituite
5. Adresa sediului formei asociative legal constituite
6. Codul postal
7. Judetul/Sectorul
8. Telefon
9. Fax
10. E-mail
11. Adresa pentru corespondenta (completati numai daca aceasta difera fata de cea de la pct. 5-7)
Solicit eliberarea:
- codului formei asociative
12. Numarul apicultorilor inscrisi in forma asociativa este de:
13. Numarul familiilor de albine detinute de membrii asociati (apicultori)
este de:
Data:
Semnatura:
Art. 3. (1) Apicultorul solicita formei asociative din care face parte, pe baza unei cereri, al carei
model este prevazut in anexa nr. 2, numerele de ordine pentru identificarea stupilor
existenti in stupina sa, conform adeverintei care atesta inscrierea in Registrul agricol a
familiilor de albine detinute.
ANEXA Nr. 2
la Procedura de identificare a stupinelor si stupilor in Sistemul unitar
Nr. ............../zz.ll.an
CERERE
privind apicultorul care solicita numere de ordine pentru identificarea stupilor detinuti
Numele si prenumele
CNP
Adresa
Judetul/Sectorul
Membru al formei asociative
Solicit acordarea numerelor de ordine pentru identificarea stupilor existenti in stupina proprie pentru un numar de ...................... stupi,
conform adeverintei care atesta inscrierea in Registrul agricol a ..................... familii de albine aferente acestora.
Mentionez ca din stupina proprie am vandut/au disparut ............. familii de albine care aveau numerele de ordine ...
...............................................................................
Data
..........................................
Semnatura
......................................
(2) Forma asociativa legal constituita completeaza cererea de solicitare a
numerelor de ordine pentru identificarea stupilor membrilor sai, conform
modelului prevazut in anexa nr. 3, care se depune la OARZ judetean pe a carui
raza teritoriala isi are sediul, insotita de centralizatorul membrilor formei
asociative, al carui model este prevazut in anexa nr. 4.
ANEXA Nr. 3
la Procedura de identificare a stupinelor si stupilor in Sistemul unitar
CERERE
de solicitare a numerelor de ordine pentru identificarea stupilor
1. Denumirea formei asociative legal constituite
2. Numele si prenumele reprezentantului legal
3. CNP al reprezentantului legal
4. CUI al formei asociative legal constituite
5. Adresa sediului formei asociative legal constituite
6. Codul postal
7. Judetul/Sectorul
8. Telefon
9. Fax
10. E-mail
11. Adresa pentru corespondenta (completati numai daca aceasta difera fata de cea prevazuta la pct. 5-7)
Solicit ............... numere de ordine pentru identificarea stupilor detinuti de membrii asociati (apicultori)
Mentionez ca:
12. Numarul apicultorilor inscrisi in forma asociativa este de:
13. Numarul familiilor de albine detinute de membrii asociati (apicultori) este de:
Data:
Semnatura:
ANEXA Nr. 4
la Procedura de identificare a stupinelor si stupilor in Sistemul unitar
CENTRALIZATORUL
membrilor formei asociative pentru care se solicita numere de ordine pentru
identificarea stupilor
Forma asociativa .........................................................
Codul formei asociative ...............................................
Numele si
Nr. crt. prenumele
apicultorului
CNP
Numarul
cererii depuse
la forma
asociativa
Adresa
stupinei
Stupi/Numerele
TOTAL
Numarul de Nr. de ordine
de ordine scoase stupi/Numerele
stupi detinuti
stupi
din stupina*
existente
1.
2.
3.
4.
5.
...
*Daca apicultorul este la prima
solicitare nu se completeaza
coloana.
Art. 4. (1) OARZ judetene transmit solicitarile la ANARZ, care solutioneaza
cererile in termen de maximum 5 zile lucratoare pentru cererea de
solicitare a codului formei asociative si de maximum 10 de zile
lucratoare pentru numerele de ordine pentru identificarea stupilor, de la
inregistrarea acestora.
(2) ANARZ elibereaza, o singura data, formei asociative Certificatul de
atestare care cuprinde codul acesteia conform modelului prevazut in
anexa nr. 5 si ii repartizeaza, ori de cate ori solicita, numerele de ordine
care ii revin pentru identificarea stupilor in baza cererii formulate de
aceasta.
(3) ANARZ aloca fiecarei forme asociative numere de ordine pentru
identificarea stupilor membrilor acestora, de la 000.001 la 999.999.
(4) Numerele de ordine pentru identificarea stupilor alocate formelor
asociative pana la data intrarii in vigoare a prezentului ordin raman
valabile si alocarea urmatoarelor numere de ordine se face in
continuarea acestora.
ANEXA Nr. 5*)
la Procedura de identificare a stupinelor si stupilor in Sistemul unitar
___________
*)Anexa nr. 5 este reprodusa in facsimil.
-model -
Art. 5. –
(1) Dupa primirea certificatului de atestare, forma asociativa legal constituita
repartizeaza numerele de ordine aferente solicitarilor apicultorilor in vederea
confectionarii placutelor de identificare a stupilor.
(2) Placutele de identificare a stupilor se confectioneaza, conform cerintelor
tehnice, de catre forma asociativa sau de catre apicultori, in maximum 30 de zile de
la data repartizarii numerelor de ordine aferente stupilor.
(3) Forma asociativa legal constituita consemneaza intr-un registru de inregistrare
fiecare membru al acesteia si numerele de ordine aferente stupilor, conform
modelului prevazut in anexa nr. 6.
(4) Registrul prevazut la alin. (3) se arhiveaza conform legislatiei in vigoare si este
pus la dispozitia reprezentantilor institutiilor de control abilitate.
(5) Numarul de ordine al stupului apartine materialului biologic existent in acesta.
ANEXA Nr. 6
la Procedura de identificare a stupinelor si stupilor in Sistemul unitar
Forma asociativa .........................................................
Codul formei asociative ...............................................
REGISTRU DE INREGISTRARE
a membrilor formei asociative si numerele de ordine acordate pentru identificarea stupilor
Nr.
crt.
Numele si
prenumele
apicultorului
CNP
Adresa
stupinei
Numarul
cererii
Numarul de
Numarul de
inregistrare/autorizare
stupi detinuti
sanitara veterinara
Numarul de
ordine stupi
Observatii*
1.
2.
3.
4.
5.
...
*Se vor mentiona schimbarile care au loc in urma situatiilor de
vanzare/cumparare/instrainare/deteriorare a stupilor/familiilor de albine.
Art. 6. Apicultorul este obligat sa completeze in carnetul stupinei, la
pagina Fisa familiei de albine, numarul de ordine al stupului
acordat de forma asociativa.
Art. 7. (1) In cazul vanzarii sau disparitiei materialului biologic, apicultorul anunta in
termen de maximum 5 zile lucratoare reprezentantul formei asociative, pentru a
modifica in Registrul de inregistrare numarul de ordine al materialului biologic
care nu mai exista in stupina acestuia.
(2) Apicultorul care cumpara material biologic este obligat sa anunte in termen
de maximum 5 zile lucratoare reprezentantul formei asociative pentru a primi
numere de identificare.
(3) In cazul deteriorarii stupului, apicultorul procedeaza conform tehnologiei
apicole, transferand materialul biologic in alt stup si pastreaza acelasi numar de
identificare.
(4) In cazul pierderii/deteriorarii placutei de identificare a stupului, apicultorul
isi confectioneaza sau solicita reprezentantului formei asociative confectionarea
unei noi placute de identificare care sa contina aceleasi date ca placuta initiala.
(5) In cazul in care apicultorul nu mai este membru al formei asociative care i-a
repartizat numerele de ordine pentru identificarea stupilor sai, acesta este
obligat ca, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la inscrierea sa in noua
forma asociativa, sa solicite reprezentantului acesteia, pe baza unei cereri, al
carei model este prevazut in anexa nr. 2, repartizarea numerelor de ordine
pentru identificarea stupilor in vederea confectionarii noilor placute de
identificare.
Art. 8. (1) Numerele de ordine eliminate din stupina unui apicultor nu se
mai atribuie niciodata de catre forma asociativa.
(2) Forma asociativa transmite trimestrial la ANARZ modificarile
consemnate in registrul prevazut la art. 5 alin. (3), respectiv pana la 1
ianuarie, 1 aprilie, 1 iulie si 1 octombrie a fiecarui an.
Art. 9. Codurile judetene utilizate in structura codului de identificare a
stupilor sunt prevazute in anexa nr. 7.
ANEXA Nr. 7
la Procedura de identificare a stupinelor si stupilor in Sistemul unitar
CODURILE JUDETENE
utilizate in structura codului de identificare a stupilor
JUDEŢUL
Nr. crt.
CODUL
JUDEŢULUI
1.
ALBA
01
2.
ARAD
02
3.
ARGEŞ
03
4.
BACĂU
04
5.
BIHOR
05
6.
BISTRIŢA-NASAUD
06
7.
BOTOŞANI
07
8.
BRĂILA
08
9.
BRAŞOV
09
10.
BUZĂU
10
11.
CARAŞ-SEVERIN
11
12.
CĂLĂRAŞI
12
13.
CLUJ
13
14.
CONSTANŢA
14
15.
COVASNA
15
16.
DAMBOVIŢA
16
17.
DOLJ
17
18.
GALAŢI
18
19.
GIURGIU
19
20.
GORJ
20
21.
HARGHITA
21
22.
HUNEDOARA
22
23.
IALOMIŢA
23
24.
IAŞI
24
25.
ILFOV
25
26.
MARAMUREŞ
26
27.
MEHEDINŢI
27
28.
MUREŞ
28
29.
NEAMŢ
29
30.
OLT
30
31.
PRAHOVA
31
32.
SATU-MARE
32
33.
SĂLAJ
33
34.
SIBIU
34
35.
SUCEAVA
35
36.
TELEORMAN
36
37.
TIMIŞ
37
38.
TULCEA
38
39.
VASLUI
39
40.
VÂLCEA
40
41.
VRANCEA
41
42.
BUCUREŞTI
42
Art. 10. Exemplul codului de identificare al unui stup este prevazut in anexa nr. 8.
ANEXA Nr. 8
la Procedura de identificare a stupinelor si stupilor in Sistemul unitar
Exemplu: Codul de identificare al unui stup se va citi conform tabelului de mai jos:
Tipul mijlocului de identificare
Codul de identificare a stupului
Interpretarea caracterelor inscrise pe placuta de identificare si a codului de identificare
Placuta de identificare
01-001-000001
01 - codul judetului
001-999 - codul formei asociative
000001-999999 - numarul de ordine al stupului
Art. 11. Anexele nr. 1-8 fac parte integranta din prezenta procedura de identificare a stupinelor si
stupilor in Sistemul unitar.
SITUATIA ACORDARII NUMERELOR DE
IDENTIFICARE PE JUDETE
Nr.
Judetul
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TOTAL
Alba
Arad
Arges
Bacau
Bihor
Bistrita - Nasaud
Botosani
Brasov
Braila
Bucuresti
Buzau
Caras - Severin
Calarasi
Cluj
Constanta
Covasna
Dambovita
Dolj
Galati
Giurgiu
2011
Asociatii
119
5
1
1
1
3
1
2
2
1
1
7
3
2
1
9
1
1
4
3
2
2012
846.786
24241
8368
16373
12680
22474
19370
6819
14362
11651
5569
46085
28828
16230
5991
37062
5409
24005
15987
16834
3718
Asociatii
187
9
4
6
1
3
2
3
3
1
1
13
4
2
2
12
1
2
4
3
2
1.845.923
80843
49163
28017
36937
62421
34803
18137
28855
11651
15197
106904
60361
17805
27309
73367
7431
40324
67194
20556
6243
21
Gorj
2
42633
2
62771
22
Harghita
2
20181
2
30600
23
Hunedoara
2
12410
4
51299
24
Ialomita
3
15302
3
16721
25
Iasi
3
29041
7
36495
27
Maramures
3
30309
5
23013
28
Mehedinti
5
38614
8
94874
29
Mures
5
39190
5
72346
30
Neamt
3
19763
3
23160
31
Olt
6
28028
6
62208
32
Prahova
4
26967
8
50786
33
Satu - Mare
3
14001
5
18949
34
Salaj
4
31606
10
94213
35
Sibiu
1
9799
1
37005
36
Suceava
3
24206
3
61659
37
Teleorman
4
40943
6
77894
38
Timis
3
15412
5
45205
39
Tulcea
2
28555
4
69901
40
Vaslui
3
20122
4
47276
41
Valcea
4
10460
12
44703
42
Vrancea
3
7188
6
31327
JUDET IALOMITA
TOTAL : 16822 numere de identificare
FORMA ASOCIATIVA
CODUL
NUMERE DE ORDINE ALE
STUPILOR
1.
ASOCIATIA CRESCATORILOR DE
ALBINE DIN ROMANIA – FILIALA
JUDETEANA IALOMITA
001
000001 – 009600
2.
ASOCIATIA COOPERATIVA
APIFET STELNICA
002
009601 – 010034
3.
CASA MIERII IALOMITA
COOPERATIVA AGRICOLA
003
010035 – 015302
4.
ASOCIATIA COOPERATIVA
APIFET STELNICA
002
015303 – 015316
5.
CASA MIERII IALOMITA
COOPERATIVA AGRICOLA
003
015317 – 015773 – 016090 –
016104 – 016300
6.
ASOCIATIA COOPERATIVA
APIFET STELNICA
002
016301 – 016350
7.
CASA MIERII IALOMITA
COOPERATIVA AGRICOLA
003
016351 – 016615 – 016635
8.
ASOCIATIA COOPERATIVA
APIFET STELNICA
002
016636 – 016721
16721
9.
CASA MIERII IALOMITA
COOPERATIVA AGRICOLA
003
000001 – 000064
64
10.
CASA MIERII IALOMITA
COOPERATIVA AGRICOLA
003
0000065 – 000101
37
Un alt subiect de actualitate si de
viitor este existenta stupinelor de
multiplicare si a celor de elita
AUTORIZAREA STUPINELOR DE MULTIPLICARE
Se aplica avind in vedere prevederile liniutei a opta de la lit.a) a pct. 2
din anexa nr. 1 “Programul National Apicol pentru perioada 20082010” la Hotarirea Guvernului nr. 556/2008, precum si ale normelor de
aplicare a acestuia, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a emis
Ordinul nr. 413 din 20 iunie 2008 privind aprobarea Criteriilor de
acreditare a stupinei de multiplicare, ordin valabil si pentru perioada
2011-2013 a noului Program National Apicol, precum si Ordinul nr. 51
din 7 martie 2011 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii
si dezvoltarii rurale nr. 413/2008 privind aprobarea Criteriilor de
acreditare a stupinei de multiplicare, prin care sintagma acreditare se
inlocuieste cu sintagma autorizare.
STUPINA PENTRU A FI ACREDITATA CA STUPINA DE MULTIPLICARE TREBUIE SA
INDEPLINEASCA CUMULATIV URMATOARELE CRITERII:
•
•
•
•
•
•
•
•
Are o schema de multiplicare si tehnologie de crestere proprie aprobata de catre Agentia
Nationala pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu",
Minimum 10 % din matcile utilizate pentru activitatea de multiplicare provin din stupinele de
elita acreditate de catre ANARZ, iar diferenta matcilor se asigura din stupina de multiplicare
proprie
Dimensiunea minima a stupinei de multiplicare este de 50 de familii de albine, inscrise in
registrul agricol, astfel incit sa asigure productia de matci selectionate si fecundate, precum si
evitarea consangvinizarii
Individualizarea matcilor se face conform unui sistem unitar, respectiv conform codului
international al culorilor
Familiile de albine trebuie sa fie indemne de boli contagioase si potential tansmisibile
Detinatorul stupinei de multiplicare trebuie sa fie/sau sa aiba angajat personal atestat in
domeniul apicol, confirmat prin diploma/atestat/certificat de absolvire
Detinatorul stupinei de multiplicare trebuie sa tina o evidenta stricta a activitatii consemnata in
anexele 1-6
Detinatorul stupinei de multiplicare emite declaratia de conformitate prevazuta in anexa nr.7
ETAPELE OBTINERII AUTORIZARII
Depunerea unei cereri la Oficiul pentru Ameliorare si
Reproductie in Zootehnie judetean sau al municipiului
Bucuresti, dupa caz, direct sau prin intermediul
formei asociative legal constituite din care face parte.
In termen de 20 de zile lucratoare de la solicitare, se
emite autorizarea de catre Agentia Nationala pentru
Ameliorare si Reproductie in Zootehnie " Prof.dr.G. K.
Constantinescu “care este autoritatea competenta in
domeniu.
NR. … DIN DATA DE ….
In conformitate cu Hotarirea Guvernului Romaniei nr. 245/16.03.2011, privind aprobarea Programului national
apicol pentru perioada 2011-2013, a normelor de aplicare, a cuprinsului Ghidului de bune practici pentru
apicultura,precum si a valorii sprijinului financiar, cu Ordinul nr. 413 din 20 iunie 2008 privind aprobarea
Criteriilor de acreditare a stupinei de multiplicare, precum si cu Ordinul nr. 51 din 7 martie 2011 pentru
modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 413/2008 privind aprobarea Criteriilor de
acreditare a stupinei de multiplicare,
Agentia Nationala pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu”
AUTORIZEAZA
STUPINA DE MULTIPLICARE……………………………………………………………………………………………………
Orice incalcare sau abatere de la reglementarile stabilite, atrage dupa sine retragerea autorizarii.
VIZE ANUALE
AN 2011
AN 2013
AN 2012
Agentia Nationala pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie "Prof. dr. G. K.
Constantinescu", in conformitate cu:
- Legea Zootehniei nr. 72/2002, cu H.G.nr. 940 din 22 august 2002 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare.
- H.G. nr. 834/11.08.2010 privind reorganizarea si functionarea Agentiei
Nationale pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie "Prof. dr. G. K.
Constantinescu” a autorizat in perioada 2008-2010 si in anul 2012 ca stupina de
elita Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Apicultura S.A.
Agentia Nationala pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie "Prof. dr. G. K.
Constantinescu", in temeiul legal precizat si ca autoritate competenta a autorizat
si reautorizat pina in prezent incepind cu data de 28. 04. 2011 un numar de 140
de stupine de multiplicare.

similar documents