Molotov- Ribbentrop Pact

Report
23 august 1939
 PACT
 PACT
DE NEAGRESIUNE
 TRATAT
 ACT ADIȚIONAL
A
B
PACT
Înțelegere scrisă încheiată între două sau mai
multe state, în vederea determinării, într-un
anumit domeniu, a drepturilor și a
obligațiilor părților contractante sau în
scopul stabilirii unor norme juridice; acord
internațional, convenție internațională.
PACT DE NEAGRESIUNE
Act care se adaugă ca supliment
TRATAT
Denumire dată unor tratate internaționale,
bilaterale sau multilaterale, încheiate în
special în scopul menținerii păcii sau al
colaborării între semnatari
ACT ADIȚIONAL
Un pact între două sau mai multe state, care
consimțesc să evite războiul sau conflictul
armat între ele chiar dacă acestea luptă
împotriva altor state, sau una dintre ele se
luptă cu aliații celeilalte
A
B
PACT
Înțelegere scrisă încheiată între două
sau mai multe state, în vederea
determinării, într-un anumit domeniu,
a drepturilor și a obligațiilor părților
contractante sau în scopul stabilirii
unor norme juridice; acord
internațional, convenție internațională.
PACT DE NEAGRESIUNE
Act care se adaugă ca supliment
TRATAT
Denumire dată unor tratate
internaționale, bilaterale sau
multilaterale, încheiate în special în
scopul menținerii păcii sau al
colaborării între semnatari
ACT ADIȚIONAL
Un pact între două sau mai multe state,
care consimțesc să evite războiul sau
conflictul armat între ele chiar dacă
acestea luptă împotriva altor state, sau
una dintre ele se luptă cu aliații
celeilalte



Conducerea sovietică spera la un sistem
de apărare colectivă, dovadă a fost eșecul
tratativelor tripartide franco-anglosovietice.
Necesitatea unui răgaz pentru Germania
care pregtea campania militară spre Est.
Intersele teritoriale ale URSS față de
Europa de Est.
Pactul Ribbentrop-Molotov,
cunoscut și ca Pactul Stalin-Hitler, a
fost un tratat de neagresiune încheiat
între Uniunea Sovietică și Germania
nazistă, semnat la Moscova, la 23
august 1939 de ministrul de externe
sovietic Viaceslav Molotov și ministrul
de externe german Joachim von
Ribbentrop, în prezența lui Stalin.
Viaceslav Molotov
Joachim von Ribbentrop




„Art. 1. Ambele părţi contractante se obligă a se abţine de la
orice violenţă, de la orice acţiune agresivă şi orice atac una împotriva
alteia atât izolat, cât şi în comun cu alte puteri.
Art. 2. În caz dacă una dintre Părţile Contractante devine
obiect al acţiunilor militare din partea unei terţe puteri, cealaltă
Parte Contractantă nu va susţine sub nici o formă această putere. (
... )
Art. 4. Nici una dintre Părţile Contractante nu va participa la
careva grupare de puteri ce direct sau indirect este îndreptată
împotriva altei părţi.
Art. 5. În caz de izbucnire a litigiilor sau conflictelor dintre
Părţile Contractante într-un fel sau altul de chestiuni, ambele părţi
vor rezolva aceste litigii şi conflicte, exclusiv pe cale paşnică, făcând
schimb prietenesc de opinii sau în cazuri necesare – pe calea unor
comisii pentru aplanarea conflictului. ( ... )”

„Cu ocazia semnării Tratatului de neagresiune dintre Reich-ul
german şi Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste plenipotenţiarii
semnatari din partea celor două părţi au discutat în cadrul unor
convorbiri strict confidenţiale problema delimitării sferelor lor
respective de interes în Europa Răsăriteană. Aceste convorbiri au
avut următorul rezultat:
◦ În cazul unor transformări teritoriale şi politice ale teritoriilor aparţinînd
statelor baltice (Finlanda, Estonia, Letonia, Lituania), frontiera nordică a
Lituaniei va reprezenta frontiera sferelor de interes atît ale Germaniei, cît şi ale
U.R.S.S. …În această privinţă interesul pentru Lituania în regiunea Vilna este
recunoscut de ambele părţi.
◦ În cazul unor transformări teritoriale şi politice ale teritoriilor statului polonez,
sferele de interes, atît ale Germaniei, cît şi ale U.R.S.S., vor fi delimitate
aproximativ pe linia rîurilor Narew, Vistula şi San. …
◦ În privinţa Europei de Sud - Est, partea sovietică subliniază interesul pe care-l
manifestă pentru Basarabia. Partea germană îşi declară totalul dezinteres politic
faţă de aceste teritorii.
◦ Acest protocol va fi considerat de ambele părţi ca strict secret.”
Din Protocolul adiţional secret la Tratatul de neagresiune sovietogerman

similar documents