Rangul unei matrice

Report
Realizatori:
Cristea Octavian
Laza Andrei
Mancas George
Marcu Beniamin
Sa consideram matricea A Є Mm,n (C). Daca p Є N*,
p ≤ min(m,n), numim minor de ordin p al matricei A
determinantul unei matricei patratice de ordin p
formata cu elementele situate la intersectia a p
linii si p coloane din matricea A.
De exemplu pentru matricea
M3,4 (C), determinantii
minori de ordin 2.
Є
sunt
Deoarece putem alege p linii in Cmp moduri si p
coloane Cnp moduri rezulta ca matricea A Є Mm,n
(C) are Cmp * Cnp minori de ordin p. Sa observam
ca mionrul unui element intr-o matrice patratica
de ordin n este un minor de ordin n-1 al acelei
matrice.
Sa presupunem ca matricea A Є Mm,n (C) este
nenula , deci are cel putin un element nenul .
Atunci A are cel putin un minor nenul si anume
minorul de ordin 1 format din acest element.
Multime ordinelor minorilor nenuli ai matricei A
este , in acest caz , nevida (deoarece il contine pe 1)
si finita, fiind inclusa in multimea {1,2,...,min(m,n)}.
In consecinta ea are un cel mai mare element ,
adica exista un ordin maxim de minori nenuli ai
matricei A. Suntem condusi, in acest fel , catre
urmatorul concept important.
Definitie: Fie A Є Mm,n (C) o matrice nenula.
Ordinul maxim al minorilor nenuli ai matricei A se
numeste rangul lui A.
Observatie: Definitia precedenta arata ca pentru o
matrice nenula A Є Mm,n (C) , numarul natural
nenul r reprezinta rangul lui A daca sunt
indeplinite simultan conditiile:
1. Matricea A are cel putin un minor nenul de ordin r.
2. Toti minorii de ordin r + 1 ai matricii A (daca
exista) sunt nuli, ceea ce este totuna cu faptul ca
toti minorii de ordin strict mai mare ca r (daca
exista) sunt nuli.
Ultima parte a conditiei 2 rezulta din faptul ca orice
minor de ordinul r + 2 este o combinatie liniara de
minori de ordinul r + 1 si, in conseciinta, el este
nul, s.a.m.d. Evident, daca r = min(m,n) atunci
matricea A nu are minor de ordin strict mai mare
ca r.
Matricea Om,n nu are minori nenuli, de aceea, prin
definitie, rangul ei este 0.
Fie A Є Mm,n (C) o matrice nenula r ≥1 rangul sau.
Daca fixam un minor nenul de ordin r al matricei
A, acesta va fi numit minor principal. Cele r linii
(coloane) ale lui A corespunzatoare liniilor
(coloane) minorului principal se numesc linii
(coloane) principale, iar celelalte linii (coloane) ale
lui A se numesc linii (coloane) secundare.
Teorema: Orice coloane (linie) a unei matrice nenule
este combinatie liniata de coloanele (liniile)
principale ale matricei.
Definitie: Daca ∆ este un minor de ordin r al matricei
A Є Mm,n (C), cu r < min(m,n), numim
bordat al lui ∆ un minor de ordin r + 1 al
matricei A obtinut prin adaugarea la ∆ a unei linii
si a unei coloane, ramase in afara lui ∆.
Propozitie: Daca intr-o matrice A Є Mm,n (C) exista
un minor nenul de ordin r si toti bordantii sai
(daca exista) sunt nuli, atunci rangul matricei A
este egal cu r.
Exercitii
1) Sa se calculeze rangul urmatoarelor matrice:
a)
; b)
; c)
; d)
2) a) Matricea A Є M2(R) verifica relatia
matricei A.
b) Matricea A Є M2(R) verifica relatia
rangul matricei A.
;
=
. Aflati rangul
=
. Determinanti
3) Se considera matricele A,B Є Mn(C) astfel incat AB=BA si
Sa se arate ca (A+B)=n.
=
=In.
Raspunsuri
1) a)2; b)2; c)1; d)2;
2) a)2; b)1;
3) Cum 2 In =
+
= (A+B)(
inversabila, deci are rang n.
- AB +
) rezulta ca A + B este

similar documents