Descarca - WordPress.com

Report
ALGORITMI PENTRU
PRELUCRAREA
COZILOR
CONTINUT

NOTIUNI INTRODUCTIVE

METODE DE IMPLEMENTARE

DECLARAREA UNEI COZI

PRELUCRAREA COZII
- Testare
- Initializarea
- Adaugarea unui nod
- Eliminarea unui nod
NOTIUNI INTRODUCTIVE

Def: Coada reprezinta o lista restrictiva in care operatiile de
introducere se fac pe la o extremitate iar extragerile pe la
cealalta extremitate.

Cele doua extremitati se numesc varf (nodul prim) si baza
(nodul ultim).

Este o structura de tip FIFO (First In First Out), astfel:
- adaugarea de noduri se realizeaza prin nodul ultim
- extragerea unui nod este permisa numai prin
extremitatea prim.
METODE DE IMPLEMENTARE
Implementarea cozii se poate face:
- cu alocare inlantuita: la fel ca a unei liste liniare cu deosebirea
ca pentru adaugarea unui nod se poate folosi numai algoritmul
pentru adaugarea dupa ultimul nod iar pentru extragere doar
algoritmul pentru eliminarea primului nod.
- cu alocare secventiala: este un mecanism mult mai simplu de
prelucrare.
In continuare se va utiliza alocarea secventiala pentru
implementarea cozii.
DECLARAREA UNEI COZI
Pentru implementare se vor folosi urmatoarele date si structuri de
date:
const unsigned NMAX=100;
typedef <tip_data> nod;
nod coada[NMAX+1], val;
unsigned prim,ultim;
unde: tip_data – orice tip al limbajului
prim, ultim – cele doua extremitati
val – valoarea introdusa in nod
Prelucarea unei cozi se realizeaza de la nodul prim spre
nodul ultim.
Accesul la nodul prim se face cu coada[prim].
Exemplu
Operatii de adaugare si extragere intr-o coada:
Adaugare:
Extragere
a
a
a
b
a
b
b
c
b
c
c
c
Obs: in urma operatiilor de adaugare si extragere vor rezulta spatii
neocupate in coada => coada va ajunge la capatul spatiului alocat
Solutia:implementare ca o lista circulara.
PRELUCRAREA COZII
Pentru implementare se va folosi o variabila suplimentara k care va numara
nodurile cozii.
1.Testarea cozii
a.coada vida:
int este_vida ()
{return k==0;}
unde este_vida e o functie cu valoarea 1 daca coada e vida si 0 in caz contrar.
b.coada plina:
int este_plina ()
{return k == NMAX;}
unde este_plina e o functie cu valoarea 1 daca coada e plina si 0 in caz contrar.
2.Initializarea cozii:
In aceasta secventa se creeaza coada vida:
void init (unsigned &prim, unsigned &ultim)
{prim=ultim = NULL;
k=0:}
PRELUCRAREA COZII
3.Adaugarea unui nod:
void adaugare(unsigned &ultim, nod val)
{ if (! este_plina())
{ if (ultim == NMAX)
ultim = 1;
else ultim ++;
coada [ultim] = val;
k ++;}}
4.Eliminarea unui nod:
void eliminare( unsigned &prim)
{ if(! este_vida())
{ val = coada [prim];
if (prim==NMAX) prim=1;
else prim++;
k--;}
sfarsit!!!

similar documents