USRT - Receptie

Report
asist. dr. ing. Lucian-Florentin Bărbulescu
1

In comunicatia de date caracterele sunt:
◦ transferate/memorate paralel in interiorul unui Echipament
◦ transmise serial intre echipamente

Comunicatia se realizeaza cu ajutorul unor circuite de
control al transmisiei
2

Functii indeplinite:
◦ conversie paralel-serie în vederea pregătirii elementului pentru a fi
transmis pe linie;
◦ conversie serie-paralel a fiecărui element recepţionat în vederea
memorării şi prelucrării sale în interiorul DTE;
◦ folosirea metodei adecvate la recepţie pentru a realiza sincronismul
la nivel de bit, caracter sau bloc;
◦ generarea unor biţi cu scopul detectării erorilor de transmisie şi
eventual repararea acestor erori dacă apar.
3
4

Folosit in faza de initializare a comunicatiei

Un exemplu:
5

Folosit in timpul comunicatiei

Un exemplu:
6

Unitatea de control asteapta pana cand TxBE este “1” (Buffer de emisie
gol)

Se transfera datele in Bufferul de emisie si TxBE devine “0”

Se asteapta trimiterea seriala a datelor deja existente in Registrul de
emisie

Se transfera datele din Bufferul de emisie in Registrul de Emisie

Se seteaza TxBE la “1”
7

Se primesc datele serial si se salveaza in Registrul de receptie

Se transfera datele in Buferul de receptie si se actualizeaza starea:
◦ Daca nu s-au receptionat toti bitii de stop atunci FE (Frame error) devine “1”
◦ Daca se detecteaza eroare de paritate atunci PE(Parity error) devine “1”
◦ Daca RxBE era “1” atunci OE(Overun error) devine “1”
◦ RxBE este setat la “1”

Unitatea de control transfera datele din Buferul de receptie catre
echipament

RxBE este setat la “0”
8

Ceasul de receptie este
predefinit

Pozitionarea se
realizeaza cu un
numarator

Este indicata citirea
valorii in centrul celulei
bit
9
10

Folosit in faza de initializare a comunicatiei

Un exemplu:
11

Folosit in timpul comunicatiei

Un exemplu:
12

TxBE este folosit ca si in cazul UART

Unitatea de control scrie caracterul SYN in Bufferul de emisie

Se copiaza continutul Buferului de emisie in Registrul de emisie si se
trimit datele serial

Se reta oepratia pentru inca un caracter SYN (daca este cazul), urmat
de un STX, fiecare caracter de date si ETX

Daca nu sunt date disponibile se trimite constant SYN
13

Fiecare bit receptionat se salveaza in Registrul de receptie si se
compara cu SYN. In caz de egalitate:
◦ Se seteaza SYNDET la “1”
◦ Se asteapta grupe de 8 biti si se transfera in Buferul de receptie

Daca valoarea primita este diferita de SYN sau STX atunci:
◦ Se seteaza SYNDET la “0”

Daca valoarea primita este ETX
◦ Se citesc datele, octet cu octet, pana la primirea ETX
14

Ceasul de receptie se determina pornind de la fluxul de date

Exista doua variante:
◦ 1. informaţia reprezentând semnalul de ceas este inclusă în fluxul de biţi şi este
extrasă din aceasta de către receptor;
◦ 2. informaţia ce trebuie transmisă este astfel codificată încât există suficiente
tranziţii sigure în fluxul transmis pentru a sincroniza un circuit de ceas la receptor.
15

Varianta 1 -
informaţia reprezentând semnalul de ceas este inclusă în fluxul de biţi
şi este extrasă din aceasta de către receptor;
◦ Codificare bipolara (Return to Zero)
◦ Codificare in faza (Manchester)
(Non Return to Zero)
16

Varianta 2 -
informaţia ce trebuie transmisă este astfel codificată încât există
suficiente tranziţii sigure în fluxul transmis pentru a sincroniza un circuit de ceas la
receptor.

Trebuie sa existe suficiente tranzitii 1->0 sau 0->1

datele ce trebuie transmise sunt trecute printr-un circuit de amestec ce are rolul de a înlătura şiruri continue
de 1 sau 0.

datele sunt astfel codificate încât să fie garantată prezenţa naturală permanentă a tranziţiilor.
◦ Non Return to Zero Inverted (NRZI)
17

Mentinerea sincronizarii – se realizeaza cu un dispozitiv numit DPLL
(digital phase locked loop)

Se folosesc 32 de semnale de ceas pentru fiecare bit

Se estimeaza tranzitiile

Cand se detecteaza o tranzitie 0->1 sau 1-> 0 se reface sincronizarea.
18

Mentinerea sincronizarii

Se ajusteaza impulsul de esantionare in functie de momentul detectarii tranzitiei
19

Se intalnesc doua variante:
◦ controlul anticipat al erorii:
 Receptorul depisteaza erorile si le corecteaza
 Necesita mai multa informatie aditionala
◦ controlul posterior al erorii:




Receptorul detecteaza erorile
Se bazeaza pe mecanisme de retransmisie pentru corectie
Necesita mai putina informatie aditionala
Se definesc doua componente
 Detectarea erorilor
 Mecanismele de retransmisie
20

Detectarea erorilor – paritate
◦ Presupune inserarea unui singur bit astfel incat numarul
total de “1” sa fie:
 Par – (Even parity – paritate para)
 Impar (Odd parity – paritate impara)
◦ Se foloseste si in cazul UART si in cazul USRT
21

Detectarea erorilor – paritate
◦ Bitul de paritate se calculeaza
folosind XOR
22

Detectarea erorilor – suma de control
◦ Se cacluleaza biti de paritate transversala si
longitudinala
◦ Se foloseste in
cazul USRT
23

similar documents