grupa ABSOLVENTII - clasa10

Report
Eseu
Într-o ecuaţie iraţională există câteva etape pentru a rezolva
acea ecuaţie. În primul rând trebuie să fie o condiţie de existenţă a
radicalului şi anume un domeniu de existenţă care se notează cu
„D”. Un exemplu concret este următorul: x2  25  12 ; se pune
condiţia de existenţă x2-25≥0, care se rezolvă, iar rezultatul este
transpus în domeniul de existenţă unde x є (-∞,5]U[5,+∞). Luăm
din nou ecuaţia iraţională; o ridicăm la puterea a doua şi în acest
caz dispare radicalul şi putem rezolva ecuaţia folosind formula
Δ =b2- 4ac, unde vom obţine două valori şi anume: x є {-13,13}
care aparţin domeniului de existenţă.
Există mai multe tipuri de radicali pe care îi găsim în ecuaţiile iraţionale.
Unul dintre ei este radicalul de ordinul doi şi anume:√3x-5 =x-1. Se rezolvă
prin punerea condiţiilor de existenţă: 3x-5≥0 şi x-1≥0; de unde rezultatele
sunt transpuse intr-un domeniu de existenţă x є [5/3,+∞). Se reia ecuaţia
iniţială √3x-5 =x-1, se ridică la puterea a doua, in membrul stang al egalitatii
dispare radicalul, iar in membrul dreapt al egalitatii se rezolvă cu ajutorul
formulei (a+b)2=a2+2ab+b2. La un moment dat în timplul rezolvării ecuaţiei
ne vom întalni cu formulele Δ =b2-4ac şi cu solutiile acestei acuaţii şi
b   .
b   ,
x

x 
1
2a
2
2a
După rezolvarea ecuaţiei vor exista două soluţii care sunt cuprinse în
domeniu.
Pentru rezolvarea unei ecuaţii de gradul doi
trebuie să ai la cunoştinţă câteva formule de
bază. Cea mai importantă este formula ecuaţiei
2
în sine şi anume : ax +bx+c=0.
Alte formule de bază care în cazul în care nu le cunoaştem nu putem
rezolva un exerciţiu de matematică. Unele dintre cele mai importante sunt:
(a+b)2, (a-b)2, (a+b)(a-b) şi Δ =b2- 4ac. Ecuaţia cu radical de ordinul 3 are
cîteva etape de rezolvare diferite de a celei cu radical de ordinul 2. Astfel nu
este necesară punerea condiţiei de existenţă. Se incepe cu ridicarea la puterea
a treia. În continuare, după ridicarea la putere, dispare radicalul şi se poare
rezolva ecuaţia în condiţii normale şi un exemplu ar fi: 3√x+1=2. Se ridică la
puterea a treia şi rămâne ecuaţia fără radical. Se rezolvă iar rezultatul este
x=1 care apartine lui R.
La sfârşitul fiecărei ecuaţii trebuie sa existe o
soluţie sau mai multe după caz.
Ca o concluzie, ecuaţia în care necunoscuta apare
sub radical se numeste ecuaţie iraţională.
Fotografii realizate în timpul activităţii
Desenul realizat de grupă
Munca grupei “ABDOLVENŢII”
Rezultatele “ABSOLVENŢILOR”

similar documents