ENFEKSİYON HAST. ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Report
İstanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Enfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji ABD
2009-2013
Misyon
Anabilim Dalımızın örnek bir akademik ünite
olarak ülkemizde ve Dünya’da temsil etmek,
bilimsel araştırmalar yapmak, öğrencilerin,
uzmanlık öğrencilerinin ve uzman
hekimlerinin eğitimine katkı sağlamak,
halkımızın Enfeksiyon Hastalıkları açısından
sağlığını korumak ve tedavi etmektir.
Ana Bilim Dalı Tarihçesi
İç Hastalıkları-Enfeksiyon
Hastalıkları Bilim Dalı
Enfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji ABD
• Kuruluş-1962
PROF.DR.RIDVAN
GÜLBARAN (1978)
• PROF.DR.ORHAN
DEMİRCAN
(1972-1992)
• PROF.DR.YILDIRIM
AKTUĞLU
(1992-1998)
• PROF.DR.YILDIRIM
AKTUĞLU
(1998-2002)
• PROF.DR.RECEP
ÖZTÜRK
(2002-2008)
• PROF.DR.FEHMİ
TABAK
(2008-
DERNEKLERDEKİ GÖREVLERİMİZ
Prof.Dr.Fehmi Tabak
• VHSD Başkanı
• HIV Enfeksiyonu Derneği Başkanı ve Kurucusu
• Türk Karaciğer Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi
• Viral Hepatitis Journal-Editör
Prof.Dr.Recep Öztürk
• YÖK Üyeliği:21 Ekim 2009-21 Ekim 2013
• Tıpta Uzmanlık Kurulu üyeliği (başkan
Vekili); Kasım 2011- Devam ediyor
• Hastane enfeksiyonları bilimsel kurul
üyeliği: 2007-Devam ediyor
• İstanbul Üniversitesi Akademik
Değerlendirme ve Kalite Kurulu üyesi ve
koordinatörü: 2009(Şubat)-2013(Ocak)
Prof.Dr.Neşe Saltoğlu
• Uluslararası Çalışma Delege: Astra Zeneca
Faz III çalışması (CAZ/AVI)
• Uluslararası dergi hakemlik : Saudi Medical
Journal
• Dernek Yönetimi KLİMİK
Derneği İHKMEYK Başkan V., (board)
• KLİMİK Derneği Ulusal Diyabetik Ayak
Çalışma Grubu Başkanı
Prof.Dr.Reşat Özaras
• TUBA üyesi
• Journal of Microbiology and Infectious
Diseases yardımcı editörlüğü
• Adli Tıp Dergisi, Danışma Kurulu Üyeliği
• Deneysel ve Klinik Araştırmalar Dergisi
Editorial Board Üyeliği
• Sakarya Tıp Dergisi, Bilimsel Danışma
Kurulu Üyeliği
Düzenlediğimiz Kongreler ve Kurslar
•
•
•
•
•
•
27.ANKEM Kongresi Başkanı-2013 (R.Öztürk)
28.ANKEM Kongresi Başkanı-2014 (F.Tabak)
X.Ulusal Viral Hepatit Kongresi Sekreteri-2010 (F.Tabak)
XI.Ulusal Viral Hepatit Kongresi Başkanı-2012 (F.Tabak)
XII.Ulusal Viral Hepatit Kongresi Başkanı-2014 (F.Tabak)
VHSD Kronik Hepatit Tanı ve Tedavi Kursu (Türkiye’nin
değişik illerinde) (2011-2013) (14 Adet) (F.Tabak)
Uluslararası Çalışmalar
1.
2.
3.
4.
5.
Tenofovir-102 (HBeAg- Kronik Hepatit B)
Tenofovir-103 (HBeAg- Kronik Hepatit B)
Tenofovir -121 (Lam dirençli KHB TNF+Emtrisitabin vs
TNF)
Augmentıng Response To Entecavır Usıng A Temporary
Peg-Inf Alpha-2a Add-on Strategy For The Treatment of
Hbeag-posıtıve Chronıc Hepatıtıs B (ARES Study)
(Türkiye Koordinatörü)
Kronik Hepatit C Hastalarında Tiroid Disfonksiyon
Prevalansının Ve Tiroid Disfonksiyonu İle Hepatik
Fibrozis Arasındaki İlişkinin Değerlendirildiği
Müdahalesiz Gözlem Çalışması (Ml22528) (Türkiye
Koordinatörü)
Uluslararası Çalışmalar-II
5. Gerçek hayatta kronik hepatit B tedavisinde değişik tedavi yaklaşımlarının
etkinlik ve güvenilirliğini uzun süreli olarak değerlendiren gözlem
çalışması (REALİST) (Türkiye Koordinatörü)
6. GS-US-174-0149 - HBeAg-Pozitif veya HBeAg-Negatif Kronik
Hepatit B’li (KHB), Sirotik Olmayan Gönüllülerde, 48 Hafta
Boyunca Bakım Standardı Tenofovir Disoproksil Fumarat
Monoterapisi veya Peginterferon α-2a Monoterapisine Karşı
Peginterferon α-2a (Pegasys®) ile Kombine Edilen Tenofovir
Disoproksil Fumaratın (TDF) Etkinliğini ve Güvenliliğini
Değerlendirmeye Yönelik Randomize, Açık Etiketli, Aktif
Kontrollü, Faz 4, Üstünlük Çalışması
7. OPTIMA-Roadmap Concept (Yol Haritası Konsepti)’e göre
HBeAg-negatif kronik hepatit B hastalarında telbivudin veya
tenofovir tedavisinin etkinliliğini ve güvenliliğini değerlendirmek
için randomize, açık etiketli 104 haftalık tedavi çalışması
Uluslararası Çalışmalar-III
8. A multicentre, randomized, double-blind, placebocontrolled,parallelgroup phase II study on the efficacy and safety of DEB025 combined
with peg-IFN alfa-2a and ribavirin in chronic hepatitis C genotype 1
patients who are previous peg-IFN alfa-2 plus ribavirin treatmentnonresponders
9. DEB025-Uzun süreli izlem çalışması
10. Gen-C, MV25600, A Study on the Correlation Between Interleukin
28B Genotypes With Clinical and Demographic Characteristics in
Treatment-Naïve and Treatment-Experienced Patients With Chronic
Hepatitis C
11. Peg-base, MV25599, An Observational Study on Dual And Triple
Therapies Based on Peginterferon Alfa (e.g. Pegasys) in Patients With
Chronic Hepatitis C
12. Astra Zeneca Faz III çalışması (CAZ/AVI)
İki Klinik Araştırma Merkezi
Faz çalışmalarından gelirlerimiz
~100.000 TL / Yıl
ABD’A Eğitime Gelen Öğretim Üyesi-Hekim
2012-2013
1. Dr. Rabia Ali (NYU-Gastroenteroloji)
2. Dr. Dana Clutter (NYU-Enfeksiyon)
3. Dr. Mohammed Myaran (Ürdün)
Ödüllerimiz
Prof.Dr.Reşat Özaras
Doç.Dr.Bilgül Mete
Fiziksel Olanaklar
• Servis
– 18 yatak (2 tek yatak, 8 iki yatak, 8 dört
yataklı)
• Poliklinikler: 3 oda
–
–
–
–
Enfeksiyon Hastalıkları plk.
AİDS plk (Pazartesi)
Kronik Hepatit plk (Perşembe)
Erişkin Aşı plk
• Mikrobiyoloji laboratuvarı
• Kütüphane
• Toplantı Salonu: 40 kişi
ABD Yayınları
Uluslararası
Yayınlar
Yayınlar
Kitap
•
•
•
•
•
•
Enfeksiyon Hastalıkları (III. Baskı)
Domuz Gribi Hakkında Gerçekler
Viral Hepatit 2009 (Editör)
Viral Hepatit 2013 (Editör)
Clinical Medicine-Kumar (Çeviri Editörlüğü)
40’ın üzerinde kitap bölümü
Eğitim Faaliyetleri
2-3-4-5. SINIF EĞİTİMİ
• Teorik Dersler
– 2, 3, 4, 5
• Pratikler
–5
• Sınavlar
– 3 (İç Hastalıkları ile Ortak)
– 5 (Ana sınav, sözlü ve yazılı test)
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Asistan Eğitimi
• Acil Olgu Toplantıları (08:30-9:00)(Hergün)
• Genel Seminer (09:00-10:00) (Salı)
• Mandel Enfeksiyon Hastalıkları Seminerleri
(12:00-13:00)(Çarşamba)
İnsan Kaynakları
14
13
12
10
8
8
8
7
2009
6 6
6
4 4
4
4
3
2
1
1
1
0
0
prof
doç
uzm
asistan
hemşire
h.bakıcı Sekreter.
2013
Poliklinik-2011
1200
1118
1010
1000
865 842
858
918
879
866
913
829
800
800
673
600
10.000
400
200
0
Ocak
Mart
Mayıs
Temmuz
Eylül
Kasım
Poliklinik ve Aşı PLK-2012
1200
1118
1010
1000
865 842
858
918
879
866
913
829
800
800
673
600
14.000
400
200
0
Ocak
Mart
Mayıs
Temmuz
Eylül
Kasım
ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ A. D.
POLİKLİNİK SAYILARI
(2013) İLK 6 AYLIK İSTATİSTİK VERİLERİ
1400
1200
1246
1267
1172
1127
1034
1000
907
800
600
400
200
0
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
SERVİS
60
50
40
30
500/Yıl
20
10
0
Oc
Şub
Mart
Nis
May
Haz
Tem
Ağu
Eyl
Ek
Kas
Ara
Konsültasyon (800/Ay)
989 993
1000
900
834
800
863
804
759
800
700
600
518
500
566 555
573
Ma
Ma
400
300
329
200
100
0
Oc
Şu
Ni
Haz Tem
Ağ
Ey
Ek
Ka
Ara
YATAK DOLULUK ORANI
İLK 6 AYLIK İSTATİSTİK VERİLERİ (2013)
90
85.46
83.99
80
70
70.00
68.10
65.55
60
50.35
50
40
30
20
10
0
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ A. D.
ORTALAMA KALIŞ GÜN SAYISI
İLK 6 AYLIK İSTATİSTİK VERİLERİ (2013)
25
23.52
20
19.07
17.29
15.95
15
13.66
13.55
10
5
0
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
Parayla
değerlendiremediklerimiz…
Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi
• Gereksiz yere kullanılırken kesilen
antibiyotikler
• Tüm çalışanlarımızın Enfeksiyon
Hastalıklarından korumak için yaptığı
çalışmalar
• Bakteriyel enfeksiyonların sürveyansı
(Özellikle YBÜ, Genel Cerrahi,
Hematoloji,…)
Enfeksiyon kontrol komitesinin
görev, yetki ve sorumlulukları
•
•
•
•
•
a) Bilimsel esaslar çerçevesinde, yataklı tedavi kurumunun
özelliklerine ve şartlarına uygun bir enfeksiyon kontrol programı belirleyerek
uygulamak, Yönetime ve ilgili bölümlere bu konuda öneriler sunmak,
b) Güncel ulusal ve uluslararası kılavuzları dikkate alarak yataklı
tedavi kurumunda uygulanması gereken enfeksiyon kontrol standartlarını
yazılı hale getirmek, bunları gerektikçe güncellemek,
c) Yataklı tedavi kurumunda çalışan personele, bu standartları
uygulayabilmeleri için devamlı hizmet içi eğitim verilmesini sağlamak ve
uygulamaları denetlemek,
d) Yataklı tedavi kurumunun ihtiyaçlarına ve şartlarına uygun bir
sürveyans programı geliştirmek ve çalışmalarının sürekliliğini sağlamak,
e) Hastane enfeksiyonu yönünden, öncelik taşıyan bölümleri
saptayarak ve bulgulara göre harekete geçerek, hastane enfeksiyon kontrol
programı için hedefler koymak, her yılın sonunda hedeflere ne ölçüde
ulaşıldığını değerlendirmek ve yıllık çalışma raporunda bu
değerlendirmelere yer vermek,
•
•
•
•
•
f) Antibiyotik, dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon araç ve gereçlerin,
enfeksiyon kontrolü ile ilgili diğer demirbaş ve sarf malzeme alımlarında,
ilgili komisyonlara görüş bildirmek; görev alanı ile ilgili hususlarda, yataklı
tedavi kurumunun inşaat ve tadilat kararları ile ilgili olarak gerektiğinde
Yönetime görüş bildirmek,
g) Hastalar veya yataklı tedavi kurumu personeli için tehdit
oluşturan bir enfeksiyon riskinin belirlenmesi durumunda, gerekli
incelemeleri yapmak, izolasyon tedbirlerini belirlemek, izlemek ve böyle bir
riskin varlığının saptanması durumunda, ilgili bölüme hasta alımının
kısıtlanması veya gerektiğinde durdurulması hususunda karar almak,
h) Sürveyans verilerini ve eczaneden alınan antibiyotik tüketim
verilerini dikkate alarak, antibiyotik kullanım politikalarını belirlemek,
uygulanmasını izlemek ve yönlendirmek,
ı) Sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon işlemlerinin ilkelerini ve
dezenfektanların seçimi ile ilgili standartları belirlemek, standartlara uygun
kullanımını denetlemek,
i) Üç ayda bir olmak üzere, hastane enfeksiyonu hızları, etkenleri ve
direnç paternlerini içeren sürveyans raporunu hazırlamak ve ilgili bölümlere
iletilmek üzere Yönetime bildirmek,
• j) Enfeksiyon kontrol ekibi tarafından
hazırlanan yıllık faaliyet değerlendirme
sonuçlarını Yönetime sunmak,
•
k) Enfeksiyon kontrol ekibi
tarafından iletilen sorunlar ve çözüm
önerileri konusunda karar almak ve
Yönetime iletmek
Faaliyet alanları
• a) Sürveyans ve kayıt,
•
b) Antibiyotik kullanımının kontrolü,
•
c) Dezenfeksiyon, antisepsi,
sterilizasyon,
•
d) Sağlık çalışanlarının meslek
enfeksiyonları,
•
e) Hastane temizliği, çamaşırhane,
mutfak, atık yönetimi gibi destek hizmetlerinin
hastane enfeksiyonları yönünden kontrolü.
Enfeksiyon kontrol
hekiminin görevleri
•
•
•
•
•
•
•
a) En az haftada bir kere enfeksiyon kontrol hemşireleri ile bir araya gelerek
çalışmaları değerlendirmek, gerekli görülen her durumda enfeksiyon kontrol
hemşiresine tıbbî direktif ve tavsiye vermek,
b) Enfeksiyon kontrol hemşireleri tarafından yürütülen çalışmaları
ve hizmetiçi eğitim programını denetlemek,
c) Yataklı tedavi kurumu personeline hastane enfeksiyonları
konusunda Enfeksiyon Kontrol Komitesinin programları çerçevesinde eğitim
vermek,
d) Sürveyans verilerini düzenli olarak gözden geçirip, sonuçlarını
yorumlayarak, periyodik olarak enfeksiyon kontrol ekibine bilgi vermek ve
enfeksiyon kontrol komitesinin toplantılarında bu verileri sunmak,
e) Enfeksiyon kontrol programlarının geliştirilmesi ve
uygulanmasında görev almak,
f) Hastane enfeksiyonu salgını şüphesi olduğunda, bunun kaynağını
aramaya ve sorunu çözmeye yönelik çalışmaları başlatmak ve yürütmek,
g) Bölümlerle ilgili sorunları o birimlere iletmek, bu birimlerin kontrol
tedbirlerinin oluşturulması, uygulanması ve değerlendirilmesine katılımlarını
sağlamak.
Gelir ve Giderlerimiz
GELİR (TL) GİDER (TL)
2011
-244.000
2012
1.366.000
1.576.000
-210.000
2013
1.587.000
1.817.000
-230.000
Limit Aşımı-Kasım/Aralık
POLİKL
İNİK
HASTA
SAYISI
96
894
LİMİTİ
AŞAN LİMİT
HASTA AŞIM
SAYISI TUTARI TL % oran
TOPLAM
6
POLİKLİ
NİK
HASTA
SAYISI
LİMİTİ
AŞAN
HASTA
SAYISI
LİMİT
AŞIM
TUTARI
TL
% oran
TOPLAM
149
7
103,10
17,99
797
154
15.366,76
78,38
129,47 6,25
129 12.778,04 14,43
ABD yenilendi (2010)…
Çöktük, Yıkıldık…
Kasım 2011
Taşındık
Yıkılmadık, Ayaktayız…
HAYALLERİMİZ
HIV/AIDS
Research Center
www.hivist.org
Talepler
• Sürekli zarar eden bir ABD olmak istemiyoruz
• Bu politikalar ile zarar kaçınılmazdır
• Yöneticilerimizden sürekli bunlar iyi günlerimiz
lafını duymak istemiyoruz
• Limit açtırmak için uğraşmak istemiyoruz
• Döner+Maaşlarımızın Eğitim ve Araştırma
Hastanelerindeki şefler kadar olmasa bile oradaki
uzmanlarınki kadar olmasını istiyoruz.
SONUÇ
• Bilimsel olarak üretkeniz
• Ticari olarak zarardayız
• ANCAK BİZ TİCARİ KURULUŞ DEĞİL,
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA
KURUMUYUZ…

similar documents