Harta mentala a vuolentei

Report
Chestionarul
interviul
Identitate
pozitivă
Dezvoltare
personală
Autoreglare
Abilităţi
sociale
Sisteme
de valori
Programe
naţionale
Planuri de
acţiune
Campanii
naţionale
Seminarii
Conferinţe
cercetări
Instrumente de
investigare
Tipuri
Prevenire
şi
combatere
Verbală
Emoţională
Psihologică
Fizică
Cauze
Problemă
globală
Strategii
antiviolenţă
Actori
implicaţi
şi
efecte
EDUCAŢIA-vaccin contra violenţei
HARTA MENTALĂ
A VIOLENŢEI ŞCOLARE
ELENA SABOU
Şcoala
Familia
O.N.G.
Poliţia
Mass-media
Guver-nanţi
Societatea
civilă
VICTIMĂ
AGRESOR
MARTOR
Martori
ai violenţei
în familie
Mediu familial
incapabil
Instabilitatea
emoţională
Probleme
specifice
adolescenţei
Slăbiciunea
mecanismelor
de autocontrol
Dorinţa de
popularitate
Lipsa stimei de
sine
Imagini
violente din
Mass-Media
Provenienţa
din medii
diferite
Managementul
defectuos
Eşecul şcolar
Toleranţă
şcolară
crescută
Lipsa
comunicării
Deficienţe de
comunicare
Criza de valori
Situaţia
economică
Etc.
Nici o evaluare transparentă a performanţelor
Nesiguranţă
Inconsecvenţă
Calitatea relaţiei
profesor-elev
Evaluarea resimţită ca fiind nedreaptă
Comportamentul inconsecvent al profesorului
Stiluri de educaţie
Neglijare
Nicio evaluare transparentă a comportamentului
Răsfăţ
Modelul educaţional agresiv
Colaborarea
în colegiu
Evaluarea performanţei
Şomaj
Sărăcie
Divorţ
Factori ecologici/
economici
Despărţire
Clase mari
Spaţii de clasă neîngrijite
Terenuri neorganizate
Reguli sociale
Feed-bsck al performanţelor
FACTORI
DE RISC
PENTR
VIOLENŢA
ÎN ŞCOALĂ
Comportament pedagogic la curs
Comportamentul pedagogic în afara orelor de curs
Definiţie
Media de performanţă slabă
Repetarea clasei
Ratarea
performanţelor
Nefinalizarea studiilor
Clădirea şcolii
Organizarea şcolară ineficientă
Prejudiciul stimei de sine
Unitate şcolară mare( peste 800 elevi>)
Efect
Izolare socială
Şanse profesionale reduse
Lipsa normei
Respingerea efectelor
Comportament
Mustrarea
Nicio leg[tur[ cu elevii
Nicio leg[tur[ cu profesorii
Sentimente de ]nstr[inare
Şanse sociale reduse
Lipsa de identificare
cu şcoala
Grup
Legătura de grup strânsă
Identificarea co factorii care nu respectă
norma
Domeniul
activ
INST. ELENA SABOU
Delimitarea clară a structurii şcolare
interne
Posibilităţi de obţinere a efectului
de la elevi, de exemplu sancţiuni în
caz de conflict
Promovare
Promovarea
performanţelor
Participare
Ajutor în caz de eşec
Ajutor ăn căutarea de alternative
Mod de alegere transparent
a sancţiunilor
Transparenţa cu care se poate recunoaşte
Înlăturarea deficitelor
de performanţă
Clase mici
Sistem de notare
transparent
Un spaţiu de clasă
propriu
Orientarea spre performanţă a individ.
Feed-back
Profesorul şi elevul
ar trebui să se cunoască
Ordine
Diagnoză
timpurie
Comunicare directă
Responsabilitate pentru
configurare,de exemplu
spaţiul clasei
Tulburări psihice
Tulburări de comportament
Tulburări de randament
Întărirea
responsabilităţii
Mijlocitor al normelor Şi valorilor
morale
Profesorul
Ca model
Reparare activă
Reparare financiară
Repararea
daunelor
Capacitate de critică constructivă
Întărirea conştiinţei democratice
Reprezentarea şcolii şi a cursurilor
Sentimentul de
apartenenţă
Sistem tutorial
(elev-elev)
Existenţa contactelor
şcolare şi extraşcolare
Dans
Teatru
Sport
Orchestră
Luarea în consideraţie
a cerinţei de educaţie
Rezolvarea fără
violenţă
a conflictelor
Acţionarea constructivă
Asupra conFLICTELOR
Curs de competenţe sociale
Acţionare imediată
Inst.ELENA SABOU
Comportament social
integrativ
Nicio omisiune
Nicio acutizare

similar documents