prezentácia topenie a tuhnutie

Report
TOPENIE A TUHNUTIE
TOPENIE
Pevné látky:
•
•
•
•
zohrievame
teplota sa zvyšuje
dosiahnu určitú teplotu – teplota topenia
pri teplote topenia- zmena pevného
skupenstva na kvapalné – topenie pevných
látok
Niektoré látky – nižšia teplota topenia- maslo,
ľad,.....
Kovy- vysoká teplota topenia – tavenie
Ľad- pri teplote 0ºC – dokiaľ sa neroztopí,
teplota sa nemení, aj keď sa zohrieva
•
•
•
•
Pevné látky vytvárajú kryštály.
pravidelný tvar
stanovená teplota topenia
Soľ, ľad, cukor, kovy.... – kryštalické látky
Amorfné látky( beztvaré) – sklo, parafín,
asfalt, čokoláda,...
Nemajú pravidelný tvar
Nemajú stanovenú teplotu topenia- iba
interval
TUHNUTIE
• Voda pri tuhnutí sa zmení na ľad pri teplote
0ºC
• Ľad zväčší svoj objem oproti vode
• Parafín svoj objem zmenšuje
Kvapaliny pri tuhnutí svoj objem zmenšujú,
pre vodu to neplatí.
Častice kvapalín pri tuhnutí spomaľujú pohyb
ukladajú sa k sebe.
Voda sa správa naopak.
• Má to veľký význam pre život v prírode.
• Pri teplote 4ºC najväčšia hustota- anomália
vody.
Rozdiel medzi topením a tuhnutím:
• pri topení kvapalinu zohrievame
• pri tuhnutí kvapalinu ochladzujeme
Teplota topenia= teplote tuhnutia- kryštalické
látky

similar documents