M. Hakan ZOBU, CMC

Report
Değer ve Tedarik Zinciri Analizleri
M. Hakan ZOBU, CMC
Değer ve Tedarik Zinciri Analizi Nedir?
Değer zinciri yaklaşımı girdi sağlayıcılardan nihai alıcılara kadar olan geniş
bir
pazar
sistemi
içerisinde,
ürün
ve
hizmetlerin
gelişimini
değerlendirmektedir.
Değer zinciri, sürecin her bir bölümünde yaratılan değeri vurgulaması
açısından tedarik zincirinden farklılaşmaktadır.
Değer Zinciri
Tedarik Zinciri
Niçin ? Değer ve Tedarik Zinciri Analizi
Genellikle kümelenme analizlerinin odak noktası
 Değer zinciri içinde yer alıp almadığına bakılmaksızın belirli bir bölgede
bulunan, küme üyeleri arasındaki doğrudan veya dolaylı sinerjinin
değerlendirilmesi olmaktadır.
Değer ve Tedarik Zinciri Analizlerinin odak noktası ise
 Coğrafi bölgelerden bağımsız olarak, değer zinciri boyunca farklı
aşamalarda yaratılan katma değerin yanı sıra üretimin maliyeti, zincir
üyelerinin gelir ve marjlarının belirlenmesi,
 Değer zincirleri için önemli parametrelerin, benzer sektörler veya farklı
ülkerde rekabet halinde bulunan değer zincirleri ile kıyaslanabilmesi ve.
 Analiz edilen değer zincirleri için yükseltme fırsatlarının belirlenmesidir.
KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi
Değer ve Tedarik Zinciri Analizi
Metodolojisi
Sektör Seçimi
•Ekonomik Analizler
Pazar Analizleri
•Küresel, Ulusal, Bölgesel
Değer Zinciri Haritası
•Sanayi yapısı, zincir üyeleri
Ölçme, Performans,
Kıyaslama
•Yaratılan katma değer, verimlilik
Performans Analizi
•Engeller, Rekabet ve Eğilimler
Öneriler
•Sanayi yükseltme planı
Metodoloji
 Değer zincirindeki ürünlerin akışının ve aktörlerin haritalanması
 Maliyetlerin, marjların ve rekabetçiliğin analizi
 Kalite standartlarına ve Pazar beklentilerine verilecek yanıt ile pazarlama
alternatiflerinin belirlenmesi
 Yönetişimin ve ilişki ağlarının analizi
 Gelişme, yenilikçilik ve yükseltme alternatiflerinin analizi
Değer ve Tedarik Zinciri
Analizleri
KOBİ İşbirliği ve
Kümelenme Projesi
Girdiler, Çıktılar ve Kaynaklar
Ekonomik Analizler
+
Masabaşı Analizler
+
Saha Çalışmaları
Beş Sektör
Stratejisi
Değer Zinciri ve
Tedarik Zinciri
Analizleri
Kaynaklar:
 3 Kıdemli Kısa Dönemli Uzman
 5 Kısa Dönemli Uzman
 5 Kümelenme Bilgi Merkezi Koordinatörü
Bölge
VCA-SCA
Sanayi Yapısı
MEDICAL DEVICE AND SUPPLIES
In-Vitro
Diagnostic
Substances
Electro-medical &
Electrotherapeutics
Surgical &
Medical
Instruments
Irradiation
Apparatus
Surgical
Appliances &
Supplies
Dental
Equipment &
Supplies
Ophthalmic
Goods
SMALL AND
MEDIUM SIZE
COMPANIES
LARGE
COMPANIES
INDUSTRY COMPANIES
LARGE SUPPLY
CHAIN
SPECIALISTS
MULTI-LEVEL
ORGANIZATIONS
INTERACTIVE
SALES CHANNELS
HEALTHCARE
RETAILERS &
PHARMACIES
HEALTHCARE OPERATIONS
HOSPITALS
OUTPATIENT
SURGERY CENTERS
RESEARCH CENTERS
PATIENTS
DENTAL CLINICS
LABORATORIES
OTHERS
Değer ve Tedarik Zinciri Analizleri
Sanayi Ürünleri
Değer ve Tedarik Zinciri Analizleri
Küresel oyuncular, lider şirketler ve trendler
Değer ve Tedarik Zinciri Analizleri
Ulusal ve bölgesel şirketler, istihdam
Değer ve Tedarik Zinciri Analizleri
Dış Ticaret
Değer ve Tedarik Zinciri Analizleri
Mamül Yaşam Eğrisi Analizleri
Mamül yaşam eğrisi aşamaları kıyaslamaları
Değer ve Tedarik Zinciri Analizleri
Mamül yaşam eğrisi analizleri
Değer ve Tedarik Zinciri Analizleri
Beş güç analizleri
Değer ve Tedarik Zinciri Analizleri
GE /McKinsey Matris Analizi
Değer ve Tedarik Zinciri Analizleri
Tedarik Zincir Yapıları
Değer ve Tedarik Zinciri Analizleri
Dağıtım Kanalı Analizleri
Değer ve Tedarik Zinciri Analizleri
Küme Eko-sistemi ve Değer Zinciri Haritası
VCA-SCA
Katma Değer Yaratan Faaliyetler
VCA-SCA
Birim Maliyetlerinin Dağılımı
VCASCA
Tedarik Analizi
Değer ve Tedarik Zinciri Analizleri
Sanayi Yükseltme Planı
Değer ve Tedarik Zinciri Analizi
Çıktıları
 Bir Değer ve Tedarik Zinciri Analizi metodolojisi geliştirildi
 5 il-sektör için değer ve tedarik zinciri analizi gerçekleştirildi ve raporlandı
 Değer zinciri haritaları, işletme fonksiyonları, yönetişim yapıları, değer
zinciri paydaşları ve aralarındaki ilişkilerin yanı sıra zinciri destekleyen
kurum ve kuruluşlar belirlendi.
 Değer zincirleri için ekonomik analizler gerçekleştirildi. Değer zinciri
boyunca her aşamada yaratılan katma değer, üretim maliyetleri gelirler ve
marjlar belirlendi.
 Değer zincirleri için önemli parametreler, benzer sektörler veya farklı
ülkerde rekabet halinde bulunan değer zincirleri kıyaslandı
 Kümeler için yükseltme planları geliştirildi. Bunun yanı sıra, yeni iş modeli
fikirleri ve yükseltme alternatiflerini içeren öneri setleri oluşturuldu
 Beş sektör stratejisi çalışmaları için girdi sağlandı
Teşekkürler…
M. Hakan ZOBU, CMC

similar documents