SUNU11 - WordPress.com

Report
• Hatice
BAYSAL
Ebru AFŞİN - Hatice BAYSAL ®
1
Ebru AFŞİN - Hatice BAYSAL ®
2
CD-ROM (Compact Disk Read Only Memory / Kompakt Disk
Sadece Okunabilir Bellek)sürücüler son yıllarda yaygın olarak
kullanılmaya başlanan veri depolama birimidir. 650 MB bir CD'de
24 ciltlik bir ansiklopedideki yazılar, resimler, video klipler,
animasyon ve sesler saklanabilir.Üretiminde plastik ve metal
kullanılır. Ön yüzünde bir adet led ve genel olarak bir adet buton
bulunur. Led’ in yanıp sönmesi okuma işleminin gerçekleştiğini
gösterir.Buton ise CD-ROM ‘u açmak ve kapatmak için kullanılır.
3
Ebru AFŞİN - Hatice BAYSAL ®
Bir CD ROM'un çapı 12 santimdir.
Üzerine 650 ile 900 MB arasında bilgi kaydedilebilir. Ancak, tüm CD
Sürücüler (CD-ROM aygıtları) bu verileri okuyamadığından, yaygın olarak,
700 MB kapasiteli olan CD'ler kullanılır.
 700 MB'lık kayıt kapasitesi, yaklaşık olarak 80 dakikalık bir müzik kaydına
eşdeğer bir yeğinliktir. Günümüzde 2x ile 56x (x=150kbps) e kadar yazım
hızına sahiptirler.
CD-ROM üzerine kayıtlı olan bilgi ve verilerin, ne kadar süreyle
saklanabildiği henüz tam olarak bilinememektedir. Yapılan tahminler, CD
ROM 'un nasıl depolandığına bağlı olarak, 10 ile 50 yıl arasında
değişmektedir. Bu süre, kâğıt ile karşılaştırılamayacak kadar kısa bir süredir.
Ancak, materyalin geliştirilmesi ve buna bağlı olarak, verilerin daha uzun
süreli olarak korunabilmesi ile ilgili çalışmalar, aralıksız olarak sürmektedir.
Ebru AFŞİN - Hatice BAYSAL ®
4
CD-ROM üzerindeki bilgiler günümüzde değiştirilememektedir.
CD_ROM sürücülerde çoklu multimedya ürünleri
çalıştırılabilir.
Bir CD sürücü alırken veri transfer hızı büyük olanlar tercih
edilmelidir.
Günümüzde yaygın olarak 32 Hızlı CD-ROM sürücüler
satılmaktadır.
1 CD-ROM'a 650 MB veri depolanabilir.(1 MB kalın bir roman
kadar kapasiteye sahiptir.)
 Son yıllarda yapılan çalışmalarla CD-ROM'lara daha fazla veri
depolama olanağı da çıkmıştır.
Ebru AFŞİN - Hatice BAYSAL ®
5
Disketlere ve harddiske veriler magnetik
olarak kaydedildiği için kolay bozulurlar
ancak CD-romdaki veriler optik olarak
kaydedildiği için kolay bozulma olmaz.
Cd deki verileri korumak için çizilmemesine
dikkat etmek gerekir.
CD-ROM sürücü varsa hard diskten sonraki
en son sürücünün adını alır. Örneğin: Hard
Disk C ve D ise, CD-ROM sürücü E ile belirtilir.
Ebru AFŞİN - Hatice BAYSAL ®
6
650 MB’a kadar veri depolayabilen CD’ler optik teknolojisi ile
çalışır. CD üzerine kayıtlı bilgiler lazer ışını ile okunmaktadır.
Diskin yüzeyi şeffaf polikarbonat ile kaplanmış sentetik bir
taban üzerine serilmiş yansıtıcı bir alüminyum tabakadan
oluşur. Bu tabakanın üzeri diski tozlardan ve çizilmelerden
koruyan bir cila ile kaplanmıştır.
Disk üzerinde veri saklama işlemi yüzey seviyesinden çukur
seviyesine geçişlerle olmaktadır. CD-ROM sürücü içerisindeki
ışığa duyarlı bir eleman lazer ışınının bir çukura rast gelip
gelmediğini saptar. Bu işlem çukura rast gelen ışınların geri
yansımamasıyla anlaşılır
Ebru AFŞİN - Hatice BAYSAL ®
7
Lazerden çıkan ışın demeti CD üzerinde ki çukurlara ve tepelere çarparak
geriye yansır.Yansıma sensörüne ışık geliyorsa 0 değeri üretiliyor.Işık
gelmezse ki bu orda bir çukura denk gelindiği anlamına geliyor ve 1 değeri
üretiliyor. Fotodedektöre yollanan bu değerler anlamlı makine kodlarına
çevrilerek bilgisayarın anlayabileceği verilere dönüştürülür
8
Ebru AFŞİN - Hatice BAYSAL ®
CD-ROM dört parçadan oluşur.
1.CD’yi döndüren motor.
2. Lazer kafasını taşıyan motor.
3. Kapağın açılıp kapanmasını sağlayan ve CDyi
taşıyan tepsiyi hareket ettiren motor.
4. Üzerinde tüm elektronik kısmı barındıran ana
kart.
Ebru AFŞİN - Hatice BAYSAL ®
9
CD-ROM Sürücü toplam dört parçadan oluşur. Kurşun bir kutu içerisine
yerleştirilmiş olan 4 parçanın üç tanesi motor ilk CD’yi döndüren motor, lazer
kafasını taşıyan motor, kapağın açılıp kapanmasını sağlayan ve CD’yi
taşıyan tepsiyi hareket ettiren motor da diğer hareketli parçalar. Son parça
ise üzerinde tüm elektronik kısmını barındıran karttır. Elektronik kısma dahil
olan parçalar ise motor kontrolleri, hata düzeltme bağlantı noktası ve diğer
olması gereken hassas kontroller. Mekanik kısımda bulunan baskı
mekanizması CD’yi taşıyan bir tepsi ve CD’yi sıkıştıran bir katmandan
oluştur. CD sıkıştıktan sonra döndürülür ve iki çelik Ray üzerinde hareket
eden lazer kafası CD üzerinde istenilen yere hareket eder. Okuma
mekanizması da yansıma prensibi üzerine kurulur. Lazer kafası CD’ye çok
yakın bir şekilde hareket ediyor ve lazer ışığı demetini dik bir açı ile veri
spirali üzerine gönderiyor.
Ebru AFŞİN - Hatice BAYSAL ®
10
İyi pozisyon için gerekli süre erişim süresi olarak
adlandırılan süreye eşdeğerdir. Güncel sürücülerin bir
çoğu 80 milisaniyeden daha düşük bir erişim süresine
sahipler. Bu da lazer kafasını taşıyan mekanizmanın
sadece hızlı değil, aynı zamanda kesin çalıştığını da
gösteriyor. Bunu sağlayan unsurların başında da lazer
kafasını taşıyan rayların pürüzsüz yüzeylere sahip
olmaları geliyor.
11
Ebru AFŞİN - Hatice BAYSAL ®
CD-ROM sürücülerin çalışma esası da tıpkı sabit disk ve disket sürücü
mantığına dayanır. Yani okuyucu-yazıcı bir kafa ve medya. Aralarındaki
çalışma farkı, kullandıkları medyaların dışında bu bahsettiğimiz kafalardadır.
CD-ROM sürücünün bu işlemi gerçekleştiren bir gözü (lens) bulunur. CD’nin
üzerinde içeriden dışarıya doğru hareket ederken, CD’nin döndürülmesi
işlemi sayesinde istediği bölgeye ulaşabilir. Kızıl ötesi lazer diyodu ışın
parçasını üzerindeki bütünleşik bir ayna yardımıyla lense yollar. Işın buradan
hareketli kafa vasıtasıyla hedeflenerek CD’nin belirlenmiş bir noktasına
ulaşır. Bu aşamada CD’lerin üzerinde aslında gözle görülmeyen ufak
çukurlar bulunduğunu ve bu çukurlar ile düz kesimlerin, verilerin
kodlanmasını sağlayan 0 ve 1 rakamlarına karşılık geldiğini belirtelim. Işının
bir kısmı CD üzerindeki bu çukur ve düzlüklerden geriye yansır. Bu yansıma
yine toplayıcı ve ayna kombinasyonuyla photodetectöre yollanır. Burada da
yansımanın çokluğu yada azlığı ile orantılı olarak sistemin anlayabileceği
hale dönüştürülür
Ebru AFŞİN - Hatice BAYSAL ®
12
Kafanın nerde olduğuna bakılmaksızın motor aynı hızda
döner.Bilgiler CD üzerinde halkalar(iz) şeklinde yer
aldığından ve hız da sabit olduğundan kafa daha büyük
yörüngede daha fazla bilgi okuyacaktır.Bu sebepten CAV
teknolojini kullanan CD-ROM sürücüler dış izlerde daha
fazla veri transferi yaparlar.Bu teknolojiye geçiş motorun
daha fazla döndürebilme kapasitesine karsın,CLV
kullanılması halinde değişik devirlere inip çıkmanın
zorluğundan doğmuştur. Günümüzün modern CD
sürücüleri ise bu iki tekniği birleştiren PCAV (partial
constant angular velocity) tekniğini kullanmakta.PCAV
teknolojisi dış sektörlerde CLV’ ye geçiş yapar.Tüm bu
tekniklerde motor mekanizmasının başarısı büyük önem
taşıyor.
Ebru AFŞİN - Hatice BAYSAL ®
13
CD-ROM sürücülerin hızları X ile gösterilir. Temel olarak müzik
setlerinde kullanılan ve CD’yi 210 ile 539 devir arası
döndürebilen CD Player’ların hızı 1X olarak kabul edilir. 2X
hızındaki bir CD-ROM sürücü ise 420 ila 1078 devir hizmet
verebiliyor ve böylece X’ler arttıkça devir de artıyor. Devir
artmasına artıyor da acaba performans da artıyor mu? Çoğu
kullanıcı için bu X’ler performans için bir kıyaslama göstergesi.
Yani örneğin 32X bir CD-ROM sürücüye gerek veri aktarım
kapasitesi gerekse erişim süresi bakımından 16X’in 2 katı
performanslı gözüyle bakılıyor.Ya da 16X’in 4 dakikada
kopyaladığını 32X 2 dakikada kopyalar şeklinde düşünülüyor.
Oysa pratikte böyle değil. Teoride 1X’in saniyede 150 KB veriyi
transfer edebildiği kriteri baz alınarak 32X bir CD-ROM
sürücünün saniyede (32*150KB) 4,8 MB veri transfer etmesi
gerekir. Ancak bu performansı yakalamak sadece motorun
devir sayısına değil daha birçok faktöre bağlıdır.
Ebru AFŞİN - Hatice BAYSAL ®
14
Günümüzde kullanılan uygulamaların çoğu CD’nin üzerindeki çeşitli
yerlerde yer alan bilgileri kullanır.Yani CD-ROM sürücünün sıralı
okuma yapmasına gerek kalmaz.Hal böyle olunca da erişim süresi
ön plana çıkar. 32X bir CD-ROM sürücünün 1X e göre 32 kat daha
fazla ya da buna yakın performans gösterebilmesi için sıralı okuma
gerektiren uygulamalar ile çalışıyor olması gereklidir (örneğin
filmler).Yani CD-ROM sürücüsünün performansı önemli ölçüde
kullandığı medyaya bağlıdır. CD’nin daha az bilgi içeren tam
ortalarına gelindiğinde performans neredeyse yüzde 40 oranında
düşer.Çünkü günümüzde kullanılan CAV teknolojisinde sürücüler
gerçek X’lerini sadece en dış izde gösterebilir.İşin kötüsü CD’ler
üzerine bilgiler içeriden dışarıya doğru yazılmaya başlanır. Doğal
olarak yarısı boş bir CD’nin okuması sırasında dış izler boş
olduğundan CD-ROM sürücünün üzerinde yazılan X’e asla
ulaşılamaz.
Ebru AFŞİN - Hatice BAYSAL ®
15
1. Yazma hızı (Ne kadar hızlıysa, CD yazıcı o kadar iyidir demek yanlıştır.
Kullanacağınız medyanın kalitesi, yazmada kullanacağınız program, ve
kimi zaman bilgisayarınızın konfigürasyonu yazma hızını etkiler)
2. CD-RW ( CD yazıcınızın, yeniden yazılabilir CD'ye (CDRW) yazabilme
özelliği)
3. Overburn ve RAW modu desteği ( Overburn destekleyen yazıcılar, CDR‘ a kapasitesinin üzerinde veri yazmanıza olanak verir. Kopya korumalı
bir program CD-ROM'u kopyalamak istediğinizde, RAW destekli bir
yazıcıya ihtiyaç duyacaksınız. CD yazıcınız, bu özellik sayesinde, CD
üzerindeki her bir veriyi (byte) ayrı ayrı kopyalayacaktır)
4. Garanti ve Fiyat (Öncelikle güvendiğiniz bir firmadan, güvendiğiniz bir
markayı almanızda fayda var. Garanti süresi içinde meydana gelebilecek
arızalarda, iyi servis alabilmeniz önemlidir )
Ebru AFŞİN - Hatice BAYSAL ®
16
İlk CD-rom Sony ve Philips tarafından 1978 yılında müzik cdlerini okuma için
üretilmiştir.Yani genel anlamda CD-ROM lar bilgisayar dünyasına girmeden
önce müzik amaçlı çıkmışlardı. Ve özellikleri de dijital ses verilerini
okuyabilecek hıza göre geliştirilmişti. Ancak bu hız bilgisayar işlevi için yeterli
olamadığından ilk zamanlarda kullanımı düşünülmüyordu. Daha sonra
bilgisayarların hızı artınca ve yüksek kapasitelerden dolayı data saklama
birimi olarak kullanılmaya başlandı. CD sürücüleri ilk kez piyasaya
sürüldüğünde bu gün olduğu gibi doğrudan anakartalardaki soketlere
doğrudan bağlanan aygıtlar değillerdi. Sürücü ya ses kartına ya da ayrı bir
IDE kontrol kartı sayesinde kullanılabiliyordu. Bu sebeple DOS’a bir ya da
birkaç sürücünün tanıtılması gerekiyor ve kullanım oldukça zorlaşıyordu.
Daha sonra çıkan standartlarla arabirimler değişti. Aynı şekilde CDROM’ların daha da yaygınlaşması ve değişik kullanım alanı bulması için
farklı seçenekler çıkarıldı.Her geçen yıl gelişmeye devam eden CD-ROM’lar
yaygın olarak 52X hızında bir süre kullanıldı. Hemen hemen 2000 yılından
itibaren her yerde bu tip CD-ROM’lar bulmak mümkün.Ancak son bir iki yıldır
72X e kadar çıkan hızlarda üretim yapılmaktır.
Ebru AFŞİN - Hatice BAYSAL ®
17
Tabi bu kadar yüksek hızlar DVD-ROM’ların CD-ROM’ların önüne geçmesini
engelleyemedi.Artık DVD’lerin yaygınlaşmasıyla CD-ROM’lar son dönemlere
girmiş gibi gözüküyor.Çünkü DVD-ROM’lar geriye dönük olarak cd’leri de
okuyabildikleri için CD okumak için ekstra bir donanıma ihtiyaç
duyulmuyor.Ancak veri taşıma teknolojisinin gelişmesiyle birlikte üretilen
yüksek kapasiteli cd’lerin daha hızlı ve hatasız okunabilmesi için CDROM’larda hatırı sayılır değişiklikler geçirmişlerdir.Öyle ki ilk sürücüler 210 ile
539 devirde dönebilirken günümüzde bu sayılar 15120 ile 38808 devirlere
ulaşmışlardır. Bu sayede erişim süreleri daha düşük seviyelere inmiştir. Bu
gibi önemli gelişmelere rağmen CD-ROM’lar belli tipteki cd’leri
okuyabilmektedir. Örnek olarak ; Müzik cd’leri , VCD’ler , Data cd’leri örnek
verebilir. Verdiğimiz bu örnekler ile CD-ROM sürücülerin hangi sektörlerde
kullanıldığı apaçık ortaya çıkmaktadır. Müzik sektörünün değişmez elemanı
olmaya devam etmektedirler.Ayrıca bazı oyun ve programların
dağıtılmasında hala cd’lere başvurulmaktadır.Buda CD-ROM sürücüleri bir
nebze olsun hayata bağlamaktadır.
Ebru AFŞİN - Hatice BAYSAL ®
18
Ebru AFŞİN - Hatice BAYSAL ®
19
DVD (Digital Versatile Disc ya da Digital Video Disc).
DVD ilk önceleri "Digital Video Disk" anlamına geliyordu. Bunun
temel nedeni, ilk uygulamaların video alanında ortaya çıkmış
olmasıdır. Fakat bir süre sonra, veri saklama uygulamalarının da
önemli olduğu anlaşılmış ve DVD "Digital Versatile Disk (Çok-yönlü
Sayısal Disk)" anlamında kullanılmaya başlanmıştır.
DVD'nin manyetik floppy sürücülerin yerini alabilmesi için şu
koşulların yerine gelmesi gerekir:
*Herkes tarafından benimsenen bir standart
*Yüksek kapasite
*Düşük maliyet
*Mevcut CD'ler ile aşağı doğru uyumluluk;
*Gelecekteki DVD'lerle yukarı doğru uyumluluk,
*Yüksek güvenilirlik,
*Çeşitli disk formatları için tek bir sürücü.
Ebru AFŞİN - Hatice BAYSAL ®
20
Görüntü, ses ve bilgiyi aynı ortamda saklamaya yarar. DVDROM'lar CD-ROM'ların daha gelişmiş bir tipi olarak düşünülen
CD'lerdir. DVD Video'lar ise televizyona takılan DVD Player'larda
izlenen, ses ve görüntü içeren disklerdir. Bilgisayar ortamındaki
DVD sürücüleri her iki formatı da okuyabilir, yazabilir.
Hızla ilerleyen bilgisayar sektöründe geliştirilen yazılımların
giderek daha fazla kapasiteye ihtiyaç duymaları, DVD-ROM
sürücülerine ortaya çıkmasında en büyük etken.
En önemli özelliği, müthiş kapasiteleri olan DVD-ROM sürücüler
minimum 4.7 GB kapasitede üretiliyorlar. Üstelik bunu 17 GB’a
kadar çıkarmak mümkün.
Yani; hareketli görüntülerden oluşan 481 dakikalık bir veri tek bir
medyaya kaydedilebilecek. Kapasitelerinin yanında hızları da
CD-ROM’larla kıyaslanamayacak kadar yüksek DVD-ROM’ların.
Ebru AFŞİN - Hatice BAYSAL ®
21
DVD video ile DVD ROM
arasındaki farkı anlamak önemli,
DVD Video (sadece DVD diye
anılır) video programlarını tutar
ve TV’ye takılan DVD Player
sayesinde çalışır. DVD ROM
bilgisayar verisi tutar ve DVD
ROM sürücü tarafından okunur.
Fark Audio CD ile CD ROM
arasındaki farkın aynısıdır.
Ebru AFŞİN - Hatice BAYSAL ®
22
DVD ROM’un 4 tane kaydedilebilir çeşidi vardır.
1-DVD-R:
Bir kez kayıt yapılabilir. DVD-RAM,DVD-RW ve
DVD+RW binlerce kez kayıt yapılabilir.
DVD-R organik boya polimer teknolojisini kullanır (CD-R
gibi) ve bütün DVD sürücüleriyle ve Playerlarıyla
uyumludur. İlk versiyon kapasitesi 3,95 milyar byte’tı.,
sonra 4.7 milyar byte’a geliştirildi.
2-DVD-RW (DVD-R/W veya DVD-ER olarak ta bilinir)
silinebilir biçim. DVD-RW adres bilgisiyle birlikte yiv
açarak kayıt yapar. İlk kapasitesi 4,7 milyar byte. DVD-R
ve DVD-RW ’ nın avantajı yüksek kapasitesi ve bir çok
DVD Player sürücüsüyle uyumluluğudur.
Ebru AFŞİN - Hatice BAYSAL ®
23
3-DVD-RAM:İlk kapasitesi 2.58 milyar byte’tır. Faz değişim
teknolojisini kullanır ve güncel sürücülerle uyumlu değildir
(kusur yönetimi, yansıtma farkları ve küçük biçim farkları
yüzünden).titreşimli yiv verinin zamanlamasını sağlamak için
kullanır. Yivler ve kabartılmış sektör kafaları diskin içine imalat
aşamasında yerleştirilir. Tek taraf DVD-RAM diskleri
kartuşlarıyla beraber geliyor.kartuşun iki tipi var:1 mühürlenmiş,
2 diskin silinmesine izin verir. Diskler sadece kartuş içindeyken
yazılabilir. İki taraflı DVD-RAM diskleri sadece mühürlenmiş
kartuş halinde elde edilebiliyor. Kartuş boyutları 124,6mm x
135,5mm x 8mm.
4-DVD+RW:
DVD+RW DVD-ROM’larla, CD’lerle, DVD-R ve DVDRW’lerle
uyumludur. Fakat yansıtma farkları ,bağlama sektörleri ve hata
yönetimi yüzünden DVD-RAM’ler İle uyumlu değildir.DVD+RW
diskleri DVD video Playerlar ve DVD-ROM sürücülerle
okunamaz.
Ebru AFŞİN - Hatice BAYSAL ®
24
DVD-ROM yüksek kalitede ses ve görüntü için
tasarlanmış bir ürün. MPEG2 standardı görüntüde,
AC3 standardı da seste şu ana kadar kullanılan tüm
medyalardan daha üst düzeyde bir performans
sağlıyor. Bu özellikler genel olarak DVD-ROM’a
aşağıdaki avantajları kazandırıyor:
Ebru AFŞİN - Hatice BAYSAL ®
25
 Aslından ayırt edilemez gerçekçi simülasyonlar
 Geliştirilmiş interactive (etkileşimli) uygulamalar
 Her türlü yazılımda daha fazla hareketli ve sesli (movie)
görüntü kullanma olanağı
 Full screen video
 Yüksek kapasiteli ve performanslı veri tabanları
 Multi angle fonksiyonu
 Multi story fonksiyonu
Ebru AFŞİN - Hatice BAYSAL ®
26
 DVD medyalarının inanılmaz kapasiteleri, MPEG2 ve
“Multi angle” fonksiyonuyla birleşince bir görüntüyü
pek çok açıdan seyredebilme olanağı sağlıyor. Örneğin
dünya kupası final maçını seyredemediniz, ya da
seyrettiniz ama bu maçın kaydının arşivinizde
bulunmasını istiyorsunuz.
Ebru AFŞİN - Hatice BAYSAL ®
27
 Eğer bu maçı arşivinizde DVD olarak saklarsanız,
maçı her seyredişinizde görüntüleri başka
açılardan alabileceksiniz. Golleri İsterseniz kale
arkasından isterseniz tepedeki helikopter
kamerasından seyredebileceksiniz . Ya da hakemin
topun % 100’ü kale çizgisini geçmediği için iptal
ettiği golün geçerli olup olmadığını pek çok açıdan
çekilmiş görüntüleri dondurarak
anlayabileceksiniz. “Multi story” özelliği sayesinde
oynadığınız oyunun gidişatını istediğiniz gibi
yönlendirebilecek, seyrettiğiniz filmin mutsuz
sonunu mutlu sonla değiştirebileceksiniz.
Ebru AFŞİN - Hatice BAYSAL ®
28
DVD ‘nin dezavantajları nelerdir?
 Kopya korumalı ve bölgesel kilitli yapılıyor.
 Bazı DVD playerler ve sürücüler CD-R ‘yi okuyamıyor.
 Güncel DVD playerleri ve sürücüler DVD-RAM
diskleri okuyamıyor.
 DVD-audio ,DTS-audio ve Divx gibi seçenekler bütün
playerler tarafından desteklenmiyor
Ebru AFŞİN ®
29
DVD ve CD KARAKTERİSTİKLERİ
Özelliği
DVD
CD
Disk çapı
120 mm
120 mm
Disk kalınlığı
1.2 mm (0.6 mm x
2)
1.2 mm
Yüzey adedi
1 veya 2
1
Katman Sayısı
1 ,2 ,4
1
Orta yuva çapı
15 mm
15 mm
En küçük veri haznesi
0.4 micron
0.834 micron
Track boyutu
0.74 micron
3.058 micron
Laser diyot bant genişliği
650/635 nm
780 nm
Ortalama bit oranı
4.7 Mbayt / Saniye
0.15 Mbayt/ Saniye
Kapasite (1 katman, 1 yüzey)
5 Gigabayt
0.682 Gbayt
Kapasite (2 katman, 2 yüzey)
17 Gigabayt
0
Ebru AFŞİN - Hatice BAYSAL ®
30
http://www.yasirpro.com/
http://www.rehberim.net
http://tr.wikipedia.org
Ebru AFŞİN - Hatice BAYSAL ®
31

similar documents