Kulu-tulu analüüsi rakendamise võimalused inimvara juhtimisel

Report
KULU-TULU ANALÜÜSI
RAKENDAMISE VÕIMALUSED
INIMVARA JUHTIMISEL
INDREK SAAR
Sisekaitseakadeemia lektor
16.11.2011
INIMVARA JUHTIMINE
Värbamine
Hoidmine
Kommunikatsioon
Tasustamine
KULU-TULU
ANALÜÜS?
Töösuhete
korraldamine
Arendamine
Hindamine
KOOLITUSKULUD
KULU-TULU ANALÜÜS
• Hinnatakse otsuse positiivseid (tulud) ja
negatiivseid (kulud) tagajärgi
• Tagajärjed ei pea olema tingimata rahas
väljendatud (kvalitatiivne kulu-tulu
analüüs, kuluefektiivsuse analüüs)
• Parandab otsuste kvaliteeti, efektiivsust
ja kommunikeerimist
KULUD JA TULUD
Tulud
Otsus
Programm
Projekt
Töötajate suhtumine,
käitumine, motivatsioon,
rahulolu, kulusääst
Kulud
Rakendamise otsesed
ja kaudsed kulud
Tulude ja
kulude
võrdlus
Koolitusprojekti kulu-tulu
analüüsi näitlik raamistik
Kulud ja tulud
Organisatsiooni
vaade
Ühiskondlik vaade
Koolitajate töötasu
-
-
Koolitatavate vaba
aeg
0
-
Kompensatsioon
koolitatavatele
-
0
Maksutulude
kogumise kulu
0
-
Tootlikkus
+
+
Töölt puudumised
+
+
VALIK UURIMISVALDKONDI
•
•
•
•
•
Täiendkoolituskulud?
Kulud/investeeringud töövahenditesse?
Töötingimused?
Funktsioonisiire?
Tööjõu voolavuse kulud?

similar documents