C:\Users\bwr\Desktop\Revisorkommissionen foredrag okt 2013

Report
Revisorkommissionen
100 år
Revisor som
offentlighedens tillidsrepræsentant?
v. Bent Warming-Rasmussen
Professor, ph.d.
Tillykke til Revisorkommissionen
med de 100 år
”Men dygtighed er ikke nok;
yderligere bør en kritisk revisor være
uafhængig og nyde anseelse”
Stort tillykke til de danske
statsautoriserede- og registrerede
revisorer
Postulat: ca. 95% af jer gør jeres
arbejde med tilstrækkelig
kompetence, professionel skepsis og
uafhængighed
Muligheder og udfordringer
Flere revisorerklæringer?
Snævrere rådgivning for
revisionsklienter?
Revisionsydelsens samfundsværdi
• Årsregnskaber tjener som
kommunikationsmedie for 3. mand
– Investorer, kreditgivere, långivere, medarbejdere,
offentlige myndigheder m.v.
• Regnskabets troværdighed er afgørende for
værdien.
• Revisor har kun værdi, hvis han/hun kan højne
regnskabets troværdighed overfor 3. mand.
Offentlighedens tillidsrepræsentant?
Revisor
Kompetent og Uafhængig
kontrol
Regnskabsudbyder
Regnskabspligt
Offentligheden
Højnet troværdighed
• Objektive kriterier:
– At regnskabet er i overensstemmelse med
lovgivningen og vedtægterne
– At regnskabet er uden væsentlige fejl
– At selskabets risici er korrekt afdækkede
• Subjektivt kriterium:
– At 3. mand nærer tillid til revisor
Revisionens kvalitet
Kompetence og
etik
Revisions kvalitet
Evnen til at identificere
risici og fejl
Villighed til at berette
herom
Prof. Dr. Bent Warming-Rasmussen | Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse | Syddansk Universitet Kolding
Hovedudfordring:
De procentvis få, men væsentlige gange det går galt for
revisor/revisionsfirmaet:
• Erhvervsskandaler
• Graverende fejl, jfr. Revisortilsynets
kvalitetskontrol-rapporter
• 3. mand generaliserer
CMA Revision
9
Nye krav til legitimitet (legalitet ej tilstrækkeligt)
• At følge lovene og kontrakterne er ikke nok,
• Tillid skal fortjenes via autenticitet i værdigrundlaget
CMA Revision
10
Udfordring: Dobbeltloyalitet
• Hvilken interessegruppe tjener
offentlighedens tillidsrepræsentant, når der
er interessekonflikter?
• Bør 3.mands interesser veje tungest?
CMA Revision
11
Selskabsledelsen?
Indsigt
Virksomhedsledere
Kreditgivere
Mindretalsaktionærer
Journalister
Afstand
Kreditgivere? aktionærer? andre?
Indsigt
Virksomhedsledere
Kreditgivere
Mindretalsaktionærer
Journalister
Afstand
Udfordring: Mennesket bag tallene?
• Bør revisor fokusere mere på risici ved:
– Virksomhedsledere under voldsomt pres
– Personer med karisma
– Personer med psykopatiske træk
CMA Revision
14
CMA Revision
15
Revisors forhandlingsposition overfor klienten
• Kontakt og oplysningspligt ved revisorskift har
rettet op på forhandlingspositionen!
• Udfordring: Revisorskift hvor modtagende
revisor:
– Er billigere?
– Tilslutter sig regnskabsudbyders vurderinger?
• Forslag:
– Kvalitetskontrollér ved revisorskift!
CMA Revision
16
Andre afledte problemstillinger (evt.):
• Bør reglerne for revisors uafhængighed
strammes?
– EU kommissionens Grønbog (finanskrisen):
• Er revisionsydelsen forenelig med NAS?
• Bør der være tvunget revisorrotation?
• Er reglerne for god revisorskik legitime?
– Bør revisor opklare besvigelser?
– Mindre problemstilling: Er den nye erklæring for
udvidet gennemgang holdbar? positiv erklæring på
et ”review+”?
CMA Revision
17
Afledte problemstillinger (fortsat):
• Årsregnskabets egnethed som
kommunikationsmedie for investerings
beslutninger:
– Er det retvisende, når kun ca. 60% af de
efterspurgte informationer findes her?
• Rapportering om ”aktivet” medarbejdere/talenter
– Fremtidsperspektiver = muligheder
• Krav om større aktualitet
• Troværdighed af Homepages - Webtrust
CMA Revision
18
Tak for taletiden
Paneldebat

similar documents