מצגת מקורות אנרגיית חום

Report
‫ארקדי‬
‫פלדמן‬
‫ארקדי‬
‫ארקדי‬
‫ארקדי‬
‫פלדמן‬
‫פלדמן‬
‫פלדמן‬
‫ארקדי פלדמן‬
‫‪1‬‬
‫ארקדי פלדמן‬
‫ארקדי פלדמן‬
‫‪2‬‬
‫ארקדי פלדמן‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫ארקדי פלדמן‬
‫‪5‬‬
‫ארקדי פלדמן‬
‫‪6‬‬
‫ארקדי פלדמן‬
‫‪7‬‬
‫ארקדי פלדמן‬
‫‪8‬‬
‫ארקדי פלדמן‬
‫‪9‬‬
‫ארקדי פלדמן‬
‫‪10‬‬
‫ארקדי פלדמן‬
‫‪11‬‬
‫ארקדי פלדמן‬
‫אורך גל‬
‫‪12‬‬
‫ארקדי פלדמן‬
‫תדירות‬
‫‪E Q   P  t‬‬
‫‪13‬‬
‫ארקדי פלדמן‬
‫‪EE  I  U  t‬‬
‫‪14‬‬
‫ארקדי פלדמן‬
‫‪P  I U‬‬
‫‪15‬‬
‫ארקדי פלדמן‬
‫‪EE  P  t‬‬
‫‪16‬‬
‫ארקדי פלדמן‬
‫‪17‬‬
‫ארקדי פלדמן‬
1kW  h  1kW 1h  1000W  3600 sec 
J  sec
 3600000W  sec  3600000

sec
 3600000 J  3600kJ
1kW  h  3600000 J  3600kJ
‫ארקדי פלדמן‬
18
EE  100W 10h  1000Wh  1kWh
‫ארקדי פלדמן‬
19
‫‪20‬‬
‫ארקדי פלדמן‬

EQ
EE
% 
E Q    EE
‫ארקדי פלדמן‬
21
‫‪22‬‬
‫ארקדי פלדמן‬
E Q    EE
EE  P  t
E Q   P  t
‫ארקדי פלדמן‬
23
2 kW
E Q  0.4  2 1000  40  60 
 1920000 J 
‫ארקדי פלדמן‬
24
‫‪1920000 J‬‬
‫‪t‬‬
‫‪ 9h‬‬
‫‪60W  3600‬‬
‫‪25‬‬
‫ארקדי פלדמן‬
‫‪26‬‬
‫ארקדי פלדמן‬
‫‪27‬‬
‫ארקדי פלדמן‬
‫‪28‬‬
‫ארקדי פלדמן‬
‫‪29‬‬
‫ארקדי פלדמן‬
‫‪30‬‬
‫חומר‬
‫(‪q )J/kg‬‬
‫פחם‬
‫‪25000000‬‬
‫עץ‬
‫‪12000000‬‬
‫בנזין‬
‫‪44000000‬‬
‫מזוט‬
‫‪39000000‬‬
‫נפט‬
‫‪44000000‬‬
‫גז בישול‬
‫‪50000000‬‬
‫ארקדי פלדמן‬
‫‪Eq  q  m‬‬
‫‪31‬‬
‫ארקדי פלדמן‬
‫ארקדי פלדמן‬
‫‪32‬‬

similar documents