Ledningsbaner

Report
ledningsbaner i CNS
• ledningsbane:
A bundle of nerve fibers having a common origin,
termination, and function.
• ledningsbane:
ledningsbaner gennemløber de samme “motorveje” som
andre ledningsbaner
capsula interna gennemløbes af blandt andre:
• pyramidebaner (motoriske)
• bagstrengsbaner (sensitive)
• projektionsbane (3):
 mellem hjerne og
rygmarv (krydset eller
ikke krydset )
• associationsbane (2):
 ”internt” mellem dele af
hjernen (ikke krydset)
eller mellem dele af
rygmarven (ikke krydset)
• commissurbane (1):
 ”internt” mellem dele af
hjernen (krydset) eller
mellem dele af
rygmarven (krydset)
associations- og
commissurbaner
i hjernen
et eksempel
• associationsbane(2):
 ”internt” mellem dele af
hjernen(ikke krydset)
2
• commissurbane (1):
 ”internt” mellem dele af
hjernen (krydset)
1
projektionsbaner
projektionsbaners beliggenhed
i medulla spinalis
sidestrengsbaner
• sensitive
• motoriske
MEDULLA SPINALIS
SENSITIVE LEDNINGSBANER
SENSITIVE SIDESTRENGSBANER
PROJEKTIONSBANER
2. tractus spinocerebellaris post.
3. tractus spinocerebellaris ant.
4. tractus spinothalamicus lat.
FUNKTION
2.+3. : proprioceptive impulser
4:
smerte og temperatur
proprioceptive impulser:
• sanseindtryk fra muskler, sener og led
• tryk og berøring fra hud
ØVELSE:
HVAD SIGER NAVNET : tractus rubrospinalis ?
1. Er det en sensitiv eller motorisk ledningsbane ?
2. Er det en projektionsbane, en commissurbane eller en associationsbane
3. Kan man af navnet se om ledningsbanen er krydset eller ikke krydset ?
ØVELSE:
HVAD SIGER NAVNET : tractus rubrospinalis ?
1. Er det en sensitiv eller motorisk ledningsbane ?
en ledningsbane fra nucleus ruber i mesencephalon til medulla spinalis
= motorisk bane
2. Er det en projektionsbane, en commissurbane eller en associationsbane ?
en ledningsbane fra nucleus ruber i mesencephalon til medulla spinalis
= en projektionsbane (fra hjerne til medulla spinalis)
3. Kan man af navnet se om ledningsbanen er krydset eller ikke krydset ?
Nej
MEDULLA SPINALIS
MOTORISKE LEDNINGSBANER
MOTORISKE SIDESTRENGSBANER
PROJEKTIONSBANER
5 : tractus rubrospinalis
6: tractus corticospinalis lat.
forstrengsbaner
• sensitive
• motoriske
MEDULLA SPINALIS
SENSITIVE LEDNINGSBANER
SENSITIVE FORSTRENGSBANER
PROJEKTIONSBANER
2. tractus spinothalamicus ant.
FUNKTION
2. tryk og berøring
MEDULLA SPINALIS
MOTORISKE LEDNINGSBANER
MOTORISKE FORSTRENGSBANER
PROJEKTIONSBANE
3: tractus corticospinalis ant.
4: tractus vestibulospinalis
bagstrengsbaner
• sensitive
MEDULLA SPINALIS
SENSITIVE LEDNINGSBANER
SENSITIVE BAGSTRENGSBANER
PROJEKTIONSBANER
1. fasciculus gracilis
2. fasciculus cuneatus
FUNKTION
• proprioceptive impulser fra
1. underekstremiteter
(gracilis)
2. overekstremiteter
(cuneatus)
sensitive ledningsbaner
 sensitive signaler gennem radix posterior (2)
til medulla spinalis
o sensitive ledningsbaner
 sekundær sensitive:
1. neuron sender neurit direkte til
baghorn i medulla spinalis
 primær sensitive:
1. neuron sender neurit gennem
bagstrengsbaner til
kerneområde i hjernestammen
sekundær sensitive
ledningsbaner
• I en sekundær, sensitiv ledningsbane dannes synapse
mellem 1. og 2. neuron i et baghorn i medulla
spinalis
• En sekundær, sensitiv ledningsbane løber opad
(ascenderer) i en sidestrengsbane (A) eller ..
A
• En sekundær, sensitiv ledningsbane løber opad
(ascenderer) i en sidestrengsbane (A) eller i en
forstrengsbane (B)
(krydset eller ikke krydset – her krydset)
B
A
et eksempel
- krydset sekundær sensitiv
sidestrengsbane
6
6
tractus spinothalamicus lat.
5
1. pseudounipolar nervecelle i
spinalganglion (1. neuron)
2. neurit gennem radix posterior til
medulla spinalis
3. synapse med multipolar nervecelle
(2. neuron) i baghorn
5
KRYDSNING TIL SIDESTRENGSBANE
L
2
1
4. neurit gennem
• tractus spinothalamicus lat. (L)
5. - til thalamus
6. neurit til gyrus postcentralis i lobus
parietalis
A
2
3
3
1
et eksempel
- krydset sekundær sensitiv
forstrengsbane
6
6
tractus spinothalamicus ant.
1. pseudounipolar nervecelle i
spinalganglion (1. neuron)
2. neurit gennem radix posterior til
medulla spinalis
3. synapse med multipolar nervecelle
(2. neuron) i baghorn
5
5
KRYDSET TIL FORSTRENGSBANE
L
2
1
4. neurit gennem
• tractus spinothalamicus ant. (A)
5. - til thalamus
6. neurit til gyrus postcentralis i lobus
parietalis
A
2
3
3
1
et eksempel
- ikke krydset sekundær sensitiv
sidestrengsbane
tractus spinocerebellaris post.
1. pseudounipolar nervecelle i
spinalganglion (1. neuron)
2. neurit gennem radix posterior til
medulla spinalis
3. synapse med multipolar nervecelle
(2. neuron) i baghorn
IKKE KRYDSNING
4. neurit gennem
• tractus spinocerebellaris post.
5. - til cerebellum gennem pedunculus
cerebellaris inf.
5
4
1 2
3
primær sensitiv ledningsbane
• En primær, sensitiv ledningsbane...
løber opad (ascenderer) i en bagstrengsbane i
medulla spinalis (A)
A
• En primær, sensitiv ledningsbane har synapse
mellem 1. og 2. neuron i et kerneområde i
hjernestammen
et eksempel
- primær sensitiv bagstrengsbane
primær sensitiv ledningsbane
1. pseudounipolar nervecelle i
spinalganglion (1. neuron)
2. neurit gennem en bagstrengsbane
• fasciculus gracilis, eller
• fasciculus cuneatus
til medulla oblongata
3. synapse med multipolar nervecelle
(2. neuron) i
• nucleus gracilis, eller
• nucleus cuneatus
6
5
4
KRYDSET
4
4.
5.
3
4
2
6.
1
neurit krydser til lemniscus medialis
synapse med multipolar nervecelle
(3. neuron) i thalamus
neurit til gyrus postcentralis i lobus
parietalis
motoriske ledningsbaner
i CNS
o motoriske ledningsbaner i CNS
 motoriske signaler udspringer fra
• cortex
• kerneområder i hjernestammen
o motoriske ledningsbaner i CNS
 ledningsbaner med udspring i motoriske
neuroner i cortex
pyramide baner
 ledningsbaner med udspring i motoriske
neuroner i kerneområder i hjernestammen
ekstrapyramidale baner
o motoriske ledningsbaner i CNS
PYRAMIDEBANER
o motoriske ledningsbaner i CNS
• En pyramide forstrengsbane løber perifert
(descenderer) i en forstreng i medulla spinalis
og danner synapse mellem 1. og 2. neuron i et
forhorn i medulla spinalis
et eksempel
- motorisk forstrengsbane
PYRAMIDE-FORSTRENGSBANE
1
2
3
4
A : tractus corticospinalis ant.
1. pyramideformet nervecellelegeme
sender neurit fra cortex
2. neurit gennem capsula interna
3. - videre gennem crus cerebri
i mesencephalon
4. - videre gennem pons
5. -videre til pyramis i medulla
oblongata 6. - til medulla spinalis i forstreng
KRYDSNING
A
5
9
8 7
6
7. - til forhorn i medulla
spinalis i modsat side
8. - her 1. synapse til multipolar
nervecelle
9. 2. neuron ud af radix anterior
o motoriske ledningsbaner i CNS
• En pyramide sidestrengsbane løber perifert
(descenderer) i sidebane i medulla spinalis (A)
og danner synapse i et forhorn
et eksempel
- motorisk sidestrengsbane
PYRAMIDE – SIDESTRENGSBANE
1
B : tractus corticospinalis lat.
2
3
4
1. pyramideformet nervecellelegeme
sender neurit fra cortex
2. neurit gennem capsula interna
3. - videre gennem crus cerebri
i mesencephalon
4. - videre gennem pons
5. -videre til pyramis i medulla
oblongata
KRYDSNING
6
B
9
7
8
5
6. krydsning i medulla oblongata
7. - videre til forhorn i medulla spinalis
gennem sidestreng
8. - her 1. synapse til multipolar
nervecelle
9. 2. neuron ud af radix anterior
o motoriske ledningsbaner i CNS
EKSTRAPYRAMIDALE
SYSTEM
o motoriske ledningsbaner
Ekstrapyramidale system består af spredte
kerneområder i:
o hjernen (telencephalon)
o hjernestamme
o cerebellum
o motoriske ledningsbaner
 Kerneområder i hjernen for det ekstrapyramidale
system er blandt andre
•nucleus caudatus
•nucleus lentiformis
•corpus amygdaloideum
o motoriske ledningsbaner
 Kerneområder i hjernestammen for det
ekstrapyramidale system er blandt andre
•nucleus ruber
•substantia nigra
•vestibularkerner
•formatio reticularis
o motoriske ledningsbaner i CNS
 Kerneområderne i det ekstrapyramidale system
sender fremmende eller hæmmende motoriske
signaler til
• synapse i forhorn i medulla spinalis
et eksempel
- ekstrapyramidalbane
-krydset
EKSTRAPYRAMIDALE SYSTEM
• tractus rubrospinalis
•
fra nucleus ruber i
mesencephalon
KRYDSET
•
gennem sidestreng til forhorn i
medulla spinalis
•
her synapse mellem 1. og 2.
neuron
et eksempel
- ekstrapyramidalbane
-ikke krydset
EKSTRAPYRAMIDALE SYSTEM
• tractus reticulospinalis
•
fra formatio reticularis til
forhorn i medulla spinalis
•
løber som associationsbaner i
hjernestammen
(mange korte neuroner)
IKKE KRYDSET
•
1b
1a
løber som projektionsbaner i
medulla spinalis
• enten i forstreng (1a)
• eller sidestreng (1b)

similar documents