Presentasjon: Andreas Jenssen

Report
Problemstillinger
•
(1) Hvilke funn kom du fram til i din masteroppgave som er relevant for denne konferansen?
•
(2) Hvilke synspunkter har trenere innenfor fotballen angående bestemmelsene om barneidretten?
- Toppklubber (hovedsaklig trenere elitesatsning ungdomsavdelinger)
•
(3) Er dette i samsvar med barnerettighetsbestemmelsene?
•
(4) Finnes det en fasit for hvordan man best mulig kan utvikle talenter i barneidretten?
- Case studie, men gjennomgående for mange toppklubber (trenere i ungdomsavdelinger +
topptrenere) i Norge
•
(5) Hvilken retning bør norsk idrett gå med tanke på talentutvikling i barneidretten?
- Fotball
•
(6) Er bestemmelsene for barneidrett for demokratisk?
1. Hvilke funn kom du fram til i din masteroppgave som
er relevant for denne konferansen?
•
•
•
•
Profesjonalisering
Bruk av ressurser / ta spillerutvikling på alvor / klubbstyrt
Mengde / kvalitet – trening
Mentalitet/motivasjon, spilleforståelse og læringsevne
sentralt for identifisering
• Synspunktene på kompetanse i barnefotballen – begynne å
forme de nevnte områdene tidligere + antall timer trening
• Omgivelsene harmoniserer ikke med logikker for drift
• Likedanning klubblisens (Frankrike – Spania – Uefa - Norge)
2. Hvilke synspunkter har trenere innenfor fotballen
angående bestemmelsene om barneidretten?
•
-
Profesjonalisering 6-16 år (6-12 år)
Kompetanse i barnefotball
Tilrettelegge for mer og bedre aktivitet
“Scoute” & hente spillere tidligere
Utarbeidelse av en klar klubbfilosofi
•
-
Identifisering i fotball:
Ant. Timer trening (ref. Ericsson)
Ant. Timer KVALITET…24-timersutøveren
Holdning/mentalitet (motivasjon, glød)
Fysiske & Fysiologiske egenskaper (flytte bein, opp mot rolle, basis)
Spilleforståelse
• Foreldres påvirkning
• B.bestemmelsene, breddefilosofien (fra 13 år),
kompetanse trenere i barne- og
ungdomsfotball, mangel på forståelse for
profesjonalisering/prosesser for utvikling fra
omgivelsene – anses som problematiske
forhold for identifisering, seleksjon og
spillerutvikling
Mentalitet / Referanser
• Undersøkelse egen klubb (satsningsspillere 1419), Toppfotballsenteret:
- Ambisjonsnivå (Europa)
- Minst villig til å legge ned tid for å komme dit
- 5 timer data/FB/TV-spill
- Spillersamtaler (ambisjoner / mengde trening,
referanser på kvalitet trening etc.)
- Foreldres referanser
Fremtidige utfordringer
•
•
•
•
•
•
•
“spissing” fra tidligere alder
Økonomiske ressurser
Hente spillere fra større geografisk område
Hente spillere i tidligere alder
Tilrettelegge for mer aktivitet i barnefotballen
Tilrettelegge for mer aktivitet, enkeltspilleren – egentrening (skole)
Referanser tidlig, matching (utlandet) (ref. egen klubb)
• Bedre kompetanse barnefotball (6-12år)
• Utarbeidelse av en tydelig klubbfilosofi
= Profesjonalisering
3. Samsvar?
•
•
•
Prestasjonsideal
Krav i moderne fotball
Profesjonalisering toppfotball
•
Barneidrettsbestemmelsene og den demokratiske modellen lite forenlig
jmf. Peterson 2007:
“Association nurtering”: Samfunnsdemokratisk mål der alle som ønsker å delta skal få lov til det og hvert individ skal få utvikle seg uavhengig av
ferdighetsnivå. Sosialisering av borgere, dannelsen av samhold og sosial tilhørighet anses som en sentral målsetting i idrettsorganisasjoner og stat/samfunn
“Competition nurtering”
Satt av idretten selv
Innlæring av ferdigheter
Lære å forholde seg til konkurranse: vinne/tape
Følge reglene
Fokusere for å nå sine mål
•
Klubb (filosofi, vekting av talentutvikling)
•
Trenere / Spillerutviklere
•
Foreldre
•
Tankegangen formes av type involvering
(foreldre, klubb – b.bestemmelser/norsk demokratisk modell)
(Trenere prestasjonslogikk) (foreldre prestasjonslogikk)
Prestasjonsideal (forbedring-tilbakegang / idrettens DNA)
•
….men; Paradigmeskifte?
4. Finnes det en fasit for hvordan man best mulig kan utvikle talenter i
barneidretten?
- Spillestil
- Læring vs resultater (progresjon)
- Kanskje er det bra at vi har de bestemmelsene, hva ville skjedd hvis resultatene
hadde betydd mye? Enda mer kynisk spill nedover????
- Påstand: ingen steder hvor ”konkurransen” er mer sentral enn i breddeklubber
- Påstand 2: mer ”edruelig” syn på talentbegrepet i toppfotballen enn i bredden
- ”jeg synes kynisk fotball er fint jeg…”
- Manchester United-Lillestrøm G16= 8-0 (taper ikke pga. Kondis/restituering)
“hvorfor slår dem ikke mer langt???” “dårlig tempo i matchen…”
- Mestringsorientering, fokus på arbeidsoppgaven, lojalitet til spillestil (ref.Mats
Dæhlie), spillestil i blodet
- Liverpool- Lillestrøm G16= 1-1
- Teknisk repertoar, spilleforståelse, spillestilen i blodet….
- Barca video (U8)
- Tilfeldig spillestil Barcelona, United, Liverpool?
Video Barca U8
• ”17 trekk før avslutning – spillestil”
Video Barca U8
• ”Corner – Vending keeper”
Video Barca U8
• ”Veggspill”
Video Barca U8
• ”Romforståelse”
Video Barca U8
• ”Frispilling”
5. Hvilken retning bør norsk idrett gå med tanke på talentutvikling i
barneidretten?
• Kompetanse nedover, fra introduksjon 6år (“mestring” & “trivsel” - NFF)
• Allsidighet / variasjon (eks. Ajax)
- Variert aktivitet, men opp mot fotball
- Kontroll på utøver, mulighet til å jobbe systematisert over tid.
• Kompetansesentre – Toppklubb
• Toppklubb bør få lov til å drive annerledes
- Selektere treningsgrupper (+ scouting), tilby mer trening
• Scoute spillerne selv (NFA- Avslag)
• Kreve mer kompetanse nedover – Utvikle mer omfattende trenerkurs, Subsidieres
av forbund/klubb. (pengene må gå dit, ikke lures inn i andre poster)
• Er det å unngå “kø på trening” alt??? (kurs over 3-4 helger nok?)
• Spesialkompetanse barnefotball, lønnet.
- Utbrenthet? Hvor dyktige er vi til å lære spillere spillet, hva skjer ved mestring av det
teknisk-taktiske?
•
Tilfeldig satsning, kompetanse/filosofi 6-12år
- “Du kan itj lær bort no du itj kan sjøl” N.A.Eggen
Norsk systematisering….
• “Det står i sportsplan…”
•
•
HVA KAN SPILLERNE????!?!?!?!?!
Pasning
Touch
Spilleforståelse
Basisferdigheter, dårlig utnyttelse av
motoriske gullalderen
Muligheter
•
•
•
-
2000-3000 økter (innhold, progresjon, spillestil)
Fra 6år til senior
Begrensninger vs. muligheter
U8 Barcelona
Innbyggertall
Helårsidrett
Solskinnshistoriene (kunne vært fler?)
Sammenligne vs. plukke elementer (trene med kvalitet, filosofi, bygge en helhetlig
struktur på fotballutdannelse)
(Barca – holdninger, skole, karakter, folkelighet – alle feirer sammen, spiller hverandre
gode, oppnår ting sammen “def/off” – feil en del av læring, kampen en metode for
læring, fokus på neste situasjon i spillet)
• Utbrenthet vs. inspirasjon
- Gode pedagoger/fotballfaglige sterke og systematisert filosofi/progresjon i trening
- Undervurdering av barn og unges tilpasningsdyktighet,
• Tilrettelegge for aktivitet (futsal – vinter), flere kan tilby fotball som helårsidrett
Paradigmeskifte
-
Ballbesittende stil
Relativ alderseffekt
Fysikk
Langsiktig perspektiv (men starter for sent)
Toppfotballsenteret (oppdatert forskning)
Toppklubbene mer i sentrum (maktforskyvning?)
• Aldersbestemte landslag/ A-landslaget former
toppklubbenes drift av talentutvikling?
Hvem skal bestemme utformingen?
• Toppklubber Nederland
• Serieoppsett, type baner (eksperimentering)
• Norge
• Hvilke klubber skal være med?
• 7-, 9- eller 11er fotball? (spillets prinsipper,
offside U8 Spania, 9er fotball Nederland)
• Modell (Brann, Vif, Lsk, Stabæk, Rosenborg,
Viking)
6. Er bestemmelsene for barneidrett for demokratisk?
• Hva skjer når sønnen tar steget opp på et elitelag / førstelag, med idrett
satt i et profesjonalisert system?
• Etterslep (er fortsatt med når elitedelen starter, forståelse foreldre/spillere
for hva som skal til, sommerferie, treningsmengde, kvalitet trening,
egentrening etc)
- Eks. Brann (profesjonalisert fra 13år) (Bjørnebye)
NFFs handlingsplan 2008-2011; “ Sikre at unge spillere med ambisjoner får
tilrettelagt trenings- og kampmuligheter, med tanke på fremtidig rekruttering
til norsk toppfotball” (s.28)
• 24 timersutøvere (referanse på hva som er god trening, holdning,
tilrettelegging rundt idretten,
• Klubber (trenere) må danne norm for drift og retningslinjer,
foreldre/spillere forholder seg til dette, ikke omvendt.
(eks. Treningsleir England)
Profesjonalisering & konkurransespiralen viktige prosesser som er med å
forme tankegangen rundt talentutvikling og står som en motsats til bbestemmelsene
• “Toppe laget” eller langsiktig utvikling
• Hvilken klubb er det snakk om?? (Skedsmo,
Lørenskog, Lillestrøm vs. blaker, sørumsand)
• Treningsgrupper (potensial, motivasjon)
• Paradigmeskifte (identifisering, seleksjon,
utvikling)
• Minstekrav:
- Noen klubber bør få drive annerledes (utvise
skjønn i forhold til ant.spillere i kull + hente spillere)
- Kompetansenivået hos trenere barne- og
ungdomsfotball må heves
- NFF/Toppklubbene må ta ansvar for å utvikle en
helhetlig filosofi/plan på hvordan spillerutvikling
skal driftes
- Ta til seg hva de beste gjør, legge til de
elementene som kan iverksettes
• Mission accomplished?

similar documents