022 Kirtiniai

Report
Uždavinys
• Susipažinti su kirtinių rūšimis braižyboje, jų
braižymo ypatumais.
Kirtinys-vaizdas,gautas detale
perkirtus ją įsivaizduojama
plokštuma.
Kirtiniai yra dviejų tipų:
iškeltieji,
įterptieji.
iškeltieji
Iškeliami į laisvą lapo vietą
Iškeliami ant simetrijos ašies, jeigu kirtimo figūra
simetriška tos ašies atžvilgiu
Tokiu atveju kirtinys nežymimas raidėmis.
• Iškeltieji kirtiniai braižomo stora ištisine linija.
• Detalės vietos , kurios lietėsi su kertančiaja plokštuma ,
subrūkšniuojamos 45º kampu plonomis ištisinėmis linijomis.
• Kertančioji plokštuma rodoma stora linija, atitraukta nuo
detalės apybrėžos. Į ją remiasi rodyklė, nusakanti žiūrėjimo
kryptį,kuri gali būti įvairi.
• Kertančioji plokštuma įvardijama didžiosiomis raidėmis, kurios
užrašomos ne taip kaip matmenys , o iš išorės.
Kuria kryptimi rodyklės bebūtų pasuktos- raidės rašomos
vertikaliai
Nuo žiūrėjimo krypties priklauso kirtinio padėtis. Tai ypač svarbu kada kirtinys nėra
simetriškas
Kirtinyje gali būti matomos skylės, įdubos, įgrąžos.Jei šios daikto
dalys sudaro sukimosi kūną, tai vaizduojama jungiamoji linija.
Jei jų forma kita, šios linijos nebrėžiamos
Kirtinio į dalis suskaidyti negalima.
Įterptieji kirtiniai
Gali būti uždėtas ant vaizdo
Gali būti įterptas nutraukus vaizdą
Kada kirtinys uždėtas ant vaizdo –braižomas plona
ištisine linija.
Kada kirtinys įterptas nutraukus vaizdą braižomas stora
ištisine linija.
Abiem atvejais kirtimo plokštuma ir žiūrėjimo ryptis
rodoma tik raidėmis nežymima, kai rirtinys nėra
simetriškas
Kada kirtinys simetriškas jis braižomas plona ištisine linija ir
nežymima nei kirtimo plokštuma, nei žiūrėjimo kryptis

similar documents