Redningsdykkingens historie i Norge

Report
Redningsdykking i Norge
REDNINGSDYKKING
- DYKKING HVOR TIDEN ER DIN
VERSTE FIENDE…
Redningsdykkingens historie i Norge
1957
Oslo Brannvesen
får redningsdykkere
1995
Etter hvert
kommer andre
brannvesen til,
får lov å rykke
ut, men ikke
trene
Satt ned et offentlig
utvalg for å lage en
læreplan.
1999
Nytt regelverk
Skulle en drive med
Redningsdykking
Mal fra Sverige ble
Sertifikat:
brukt, men vi måtte
følge
Klasse R
grunnutdannelsen
til Yrkesdykking
Plassering av
kjkjyhkhjkhjkkj
Redningsdykkere
Bodø
Trondheim
Ålesund
Førde
Os
Bergen
Haugesund
Gjøvik
Drammen
Kongsberg
Oslo
Fredrikstad
Stavanger
Mandal
Kristiansand
Alta
Tromsø
Total aktivitet for redningsdykking i
Norge 2010
Ant.
redn.dykkere
Antall
oppdrag
Antall søkdager
319
417
93
Ant. redn.
Ant. døde
25
55
Redningsdykker klasse R
- Redningsdykking ned til 30
m
- Hindre tap av liv og / eller
store verdier
- Drive med
øvelsesvirksomhet
- Dokumentere tilstrekkelige
teoretiske , praktiske
kunnskaper og ferdigheter
for å kunne gjennomføre
redningsarbeidet på en fullt
forsvarlig måte.
Dykkerassistent og Dykkeleder
Redningsdykkerkurs
 Totalt 9 uker
 Delt opp i tre moduler: A B-C
 Modul A: 2 uker
grunnleggende teori /
basseng
 Modul B: 5 uker praktisk
dykking -24 dykk
 Modul C: 10 dg
Redningsdykking
Luftambulansen og 330 skvadron
Forsvaret og Redningsselskapet
Oppstigningstanken DFS Haakonsvern
Politi /Krimteknisk
Tollere
IS Dykking
Få personen så raskt som mulig på land
Norsk Redningsdykker Forum (NRF)
-
Er et fagforum som skal arbeide for en
effektiv og sikker redningsdykkertjeneste.
Forumet er åpent for alle som innehar et
gyldig redningsdykkersertifikat klasse R.
-
Samle redningsdykker i Norge for å styrke
fagutviklingen, påvirke eksisterende
lovverk ved å være en høringsinstans.
-
Samt være en forkjemper for bedre
drukningsberedskap i Norge
13 min fra alarmen går, til 3 personer er reddet
En redningsdykker må
takle mange vanskelige
situasjoner og ta raske
avgjørelser.
Takk for
oppmerksomheten

similar documents