Open source projekty - srovnání Hudson a TeamCity

Report
Petr Brůha
[email protected]
29. 4. 2013
 udělat
průzkum využití moderních
vývojových nástrojů na Kivu

doplňuji průzkum Jana Štěbetáka z dokumentu
Nástroje pro správu projektů SourceForge
 seznámit
se s licenční politikou pro open
source projekty u JETBRAINS
 vytvořit návod pro získání open source licencí
u JETBRAINS
 navrhnout a realizovat řešení pro vybranou
výzkumnou skupinu
Open source projekty a jejich vývoj
29. 4. 2013
2
 vývojové
nástroje v rámci výzkumných skupin
na KIVu
 licenční politika pro open source projekty u
JETBRAINS
 TeamCity (popis agentů, použití, sestavení
projektu, možné integrace, licenční politika)
 Hudson (sestavení projektu, možné
integrace, licenční politika)
 TeamCity versus Hudson
Open source projekty a jejich vývoj
29. 4. 2013
3
 Nárůst
počtu open source projektů
 Nástroje pro vývoj a správu projektů:




Repositáře kódu (Bitbucket, Github, Assembla, …)
Sociální sítě (Facebook, LinkedIn, IBM
Connections)
Integrovaná vývojová prostředí (Eclipse,
NetBeans, Microsoft Visual Studio, IntelliJ IDEA)
Sestavovací nástroje a servery (Ant, Maven,
Hudson, TeamCity)
Open source projekty a jejich vývoj
29. 4. 2013
4
Procentuální zastoupení vývojových prostředí
používaných na KIVu v roce 2012
Eclipse
24%
20%
24%
NetBeans
32%
Microsoft Visual
Studio
IntelliJ IDEA
Open source projekty a jejich vývoj
29. 4. 2013
5
Procentuální zastoupení vývojových
prostředí používaných studenty
předmětu ZSWI studenty v roce 2013
12%
30%
Eclipse
3%
NetBeans
55%
Microsoft Visual
Studio
IntelliJ IDEA
Open source projekty a jejich vývoj
29. 4. 2013
6
 Pracovníci
KIVu používají většinou Netbeans
 Studenti bakalářského studia spíše Eclipse
 Zájem o open source licence pro vývojové
prostředí IntelliJ IDEA od JETBRAINS projevily
tyto skupiny:


EEG/ERP skupina
LICS skupina
Open source projekty a jejich vývoj
29. 4. 2013
7
Procentuální zastoupení repositářů kódu
používaných na KIVu v roce 2012
19%
13%
6%
6%
6%
50%
Open source projekty a jejich vývoj
29. 4. 2013
Bitbucket
Github
Katedrální svn
Assembla
SourceForge
Vlastní
8
 Neomezený
soukromý repositář kódu pro
max. 5 vývojářů
 Podporuje verzovací systémy Git a Mercurial
 Možno získat nelimitovanou licenci pro
neomezeně uživatelů:
1)
2)
Uživatel musí mít vytvořený účet
(https://bitbucket.org)
Nutná registrace instituce (název univerzity,
adresa, web univerzity, …)

3)
http://www.atlassian.com/software/views/bitbucke
t-academic-license.jsp
Zadání univerzitního e-mailu společně s
uživatelským jménem
Open source projekty a jejich vývoj
29. 4. 2013
9
Procentuální zastoupení sociálních sítí
používaných na KIVu v roce 2012
Facebook
3% 4%
15%
LinkedIn
37%
IBM
DeveloperWorks
IBM Connections
41%
MediaWiki.org
Open source projekty a jejich vývoj
29. 4. 2013
10
Procentuální zastoupení komunikačních
nástrojů na KIVu v roce 2012
12%
12%
12%
64%
Open source projekty a jejich vývoj
29. 4. 2013
Skype
Google Hangout
ICQ
Email
11
Procentuální zastoupení systémů pro
vývoj softwaru používaných na KIVu v
roce 2012
5%
5%
15%
75%
Open source projekty a jejich vývoj
29. 4. 2013
Flyspray
Redmine
Jazz
Nepoužívají
12
Z
hlediska správy projektu zajímal EEG/ERP
skupinu nástroj Jazz. Skupina používá
vývojové prostředí IntelliJ IDEA , pro které
není plugin s bezplatnou open source licencí.
 Jediným řešením je plugin JazzConnectIntelliJ, který je placený.

http://www.cmlogic.com/software/jazzconnect-intellij.html
Open source projekty a jejich vývoj
29. 4. 2013
13
Procentuální zastoupení nástrojů pro
správu dokumentů používaných na Kivu
v roce 2012
14%
29%
57%
Open source projekty a jejich vývoj
29. 4. 2013
Google drive
Dropbox
Lokální úložiště
14
Procentuální zastoupení sestavovacích
nástrojů na KIVu v roce 2012
8%
9%
Ant
Maven
Make
83%
Open source projekty a jejich vývoj
29. 4. 2013
15
 Zájem
výzkumných skupin SaCCo a EEG/ERP
skupiny o srovnání sestavovacích serverů
TeamCity (od JETBRAINS) a Hudsonu (Eclipse
Foundation project a java.net project)


http://hudson-ci.org/
http://www.jetbrains.com/teamcity/
Open source projekty a jejich vývoj
29. 4. 2013
16

Produkt vývojové prostředí IntelliJ IDEA:
 Licence:

Commercial license - pro organizace a společnosti
licence včetně 1 roku předplatném na vylepšení - € 629
+DPH
 stand-alone license - €449 + DPH





Personal licence - €179 + DPH
Academic licence - €89 + DPH
Classroom licence - neplacená
Open source project licence - neplacená
Open source projekty a jejich vývoj
29. 4. 2013
17
 Produkt

- Sestavovací server Team City:
Licence:



Professional Server licence – neplacená
 3 sestavovací agenti, 20 uživatelů, 20 konfigurací a
to vše v rámci jednoho serveru
Enterprise Server Licence - €1799 + DPH
 neomezeně sestavovacích konfigurací
 obnovení předplatného pro vylepšení - €899/rok +
DPH
Build Agent Licence - €269/agent bez DPH


obnovení předplatného pro vylepšení - €134/rok + DPH
Open Source Licence - neplacená
Open source projekty a jejich vývoj
29. 4. 2013
18
Kritéria žádosti:





Musíte být vedoucí projektu nebo vývojář.
Na open source projektu pracujete po dobu
minimálně 3 měsíců.
Vaše komunita je aktivní v rámci diskusního fóra
projektu.
Musíte mít aktualizované novinky v rámci
projektu na svých stránkách.
Pravidelně vytváříte nové verze vašeho projektu.
Open source projekty a jejich vývoj
29. 4. 2013
19
 TeamCity





server
Jeho úkolem je sledovat všechny připojené
sestavovací agenty
Distribuovat ve frontě sestavení agentům
Informovat o výsledcích vývojáře
Na serveru neběží ani sestavení ani testy
Potřebuje externí databázi (MySQL, PostgreSQL,
Oracle, MS SQL )
 Agent
 VCS
Open source projekty a jejich vývoj
29. 4. 2013
20
 Sestavovací
agent je software, který
skutečně provádí proces sestavení.
 Je nainstalován a nakonfigurován odděleně
od TeamCity serveru.
 Může být nainstalován na stejném počítači
jako server, ale je lepší jej nainstalovat na
jiný počítač především kvůli výkonu serveru.
 Sestavovací agenty mohou mít různé
platformy, operační systémy a přednastavená
prostředí, ve kterých otestujeme náš
software.
Open source projekty a jejich vývoj
29. 4. 2013
21
Open source projekty a jejich vývoj
29. 4. 2013
22
Open source projekty a jejich vývoj
29. 4. 2013
23
 IntelliJIDEA
(plugin Hudson build monitor)
 Eclipse
 NetBeans
Open source projekty a jejich vývoj
29. 4. 2013
24
Open source projekty a jejich vývoj
29. 4. 2013
25
TeamCity není vázaný pouze na vývojové
prostředí IntelliJ IDEA (MS Visual Studio, Eclipse,
…)
 TeamCity je neplacený pro malé projekty, ale
omezen (3 sestavovací agenti, 20 uživatelů, 20
konfigurací)
 Hudson je zdarma pod licencí Eclipse Public
Licence – verze 1.0.
 Možnost sestavení projektů na více strojích s
různými platformami nabízí oba.
 IntelliJ IDEA má podporu pro Hudson ve formě
zásuvného modulu Hudson Build Monitor

Open source projekty a jejich vývoj
29. 4. 2013
26
 2.
část průzkumu vývojových nástrojů na
KIVu
 Popsal jsem licenční politiku pro open source
projekty u JETBRAINS
 Získal open source licence pro vývojové
nástroje IntelliJ IDEA a TeamCity
 Porovnal jsem TeamCity a Hudson
Open source projekty a jejich vývoj
29. 4. 2013
27
Open source projekty a jejich vývoj
29. 4. 2013
28

similar documents