Listopadna šuma

Report
POZDRAV ŠUMI
Pozdravljam te, zelena šumo, velika.
Pozdravljam te u ovo jutro mirisno.
Kad se granje pod teškom rosom savija
Blistajući na sunčanoj svjetlosti.
O, šumo, zelena šumo!
Ja volim miris tvojih cvjetova,
I šuštanje lišća na granama.
O, kako volim tvoje hladne izvore,
I mahovinu, i bilje i košute.
Volim te kao majku, šumo.
Tebe i tvoje ptice.
Dragutin Tadijanović
Šuma je životna zajednica biljaka. Razlikujemo
nekoliko vrsta šuma:
LISTOPADNA
bjelogorična
ZIMZELENA
četinarska
crnogorična
MJEŠOVITA ŠUMA
U šumi rastu mnoge biljke:
- drveće, grmlje, cvijeće, trave i mahovina.
Listopadna šuma:
BUKOVA
HRASTOVA
SVIJETLE I
PROZRAČNE
-Hrastove krošnje omogućavaju više
svjetlosti i toplote, tako da se biljke u
prizemnom sloju mogu bolje razvijati
nego u bukovim šumama;
- listovi su nazubljeni, plod je žir koji je
važna hrana šumskim biljojedima;
- hrastova daska je kvalitetna i koristi se
u industriji namještaja.
-U bukovim šumama usljed nedovoljno
svjetlosti u prizemnom sloju, biljni svijet je
oskudan.
- bukva
je
najrasprostranjenija
vrsta
listopadnog drveća;
- kora je glatka i siva, a listovi jajasti i malo
nazubljeni;
- bukovo drvo je cijenjeno i
ima široku
primjenu u građevinarstvu i industriji
namještaja, te za ogrev.
LIST BUKVE
LIŠĆE GRABA
MLADICA LIPE
LIŠĆE HRASTA
Zimzelena šuma:
JELOVA
SMREKOVA
BOROVA
BOROVA
TAMNE, MRAČNE ŠUME
Četinarska šuma:
JELOVA
Treća najrasprostranjenija šumska vrsta
drveća kod nas (poslije bukve i hrasta).
Jeline iglice su pljosnate, na licu tamnozelene,
sjajne, a na naličju sa dvije paralelne bijele
pruge. Većinom su češljasto raspoređene. Na
granama ostaju oko 8 i više godina.
Ovo drvo je lako za obradu i veoma mnogo se
koristi u građevinarstvu i drvnoj industriji.
CIKLAMA
ŠUMSKA JAGODA
DIVLJA RUŽA
PAPRAT
PASJI ZUB
BAZGA
BOROVNICA
LJEŠNJAK
TRNJINA
Životinje u šumi pronalaze sklonište i zaklon od
opasnosti i nevremena. Ona je njihov dom.
GOSPODARI ŠUME
ris
jelen
medvjed
košuta
jazavac
vuk
vjeverica
sova
U šumi žive još
mnoge životinje.
Istraži koje.
golub
kuna
divlja svinja
zec
Šuma je nezamisliva bez gljiva.
Gljive rastu u svim vrstama šuma, najobilnije u jesen.
OPREZ! GLJIVE SU UKUSNE, HRANLJIVE, ALI
IMA I SMRTNO OTROVNIH GLJIVA!
JESTIVE
lisičarke
sunčanice
vargani
trubačice
panjevčice
OTROVNE
MUHARA
PANTEROVA MUHARA
NE BERI GLJIVE AKO S TOBOM NIJE ODRASLA
OSOBA KOJA IH RAZLIKUJE!
DESET ZAPOVIJEDI PRIJATELJA
PRIRODE
Najprije očisti pred svojim pragom!
Ono što si očistio danas, čuvaj i sutra!
Štiti prirodu, ne uništavaj je!
Na zagađuj vazduh jer čisti vazduh je dug
život!
U svoje srce i srce bližnjih usadi ljubav
prema prirodi!
Ne kradi od budućnosti!
Trudi se da ono što imaš, traje što duže!
Misli danas za bolje sutra!
Kontrolisano odlaži otpad i ne stvaraj divlja
odlagališta!
Sjeti se da nisi vlasnik Zemlje, nego njen
zaštitnik i čuvar!
- šuma je životna zajednica u kojoj žive raznovrsne biljne i životinjske vrste
-Životni uslovi u šumi:
1.Određeni klimatski uslovi,
2.Posebna temperatura,
3.Vlaga.
Vrste šuma:
1. Listopadna – opada lišće (hrast, bukva, jasen, grab,...)
2. Četinarska – igličasto lišće koje traje više godina (jela, smrča, bor,....)
3. Mješovita – listopadno i crnogorično drveće
Biljni svijet: drveće, žbunje, zeljaste biljke,...
Životinjski svijet:
a) biljojedi: srne, vjeverice, zec,
b) mesojedi: lisice, medvjed, vuk, ris,
c) ptice (sova, djetlić, jarebica, ševa, sjenica, zeba...),
d) insekti (jelenak, strizibube, skakavci...)
-Šume su pluća Zemlje – čuvajmo ih od požara,
- ne bacajmo otpad,
- prikupljajmo stari papir

similar documents