Presentation 2

Report
Onderzoek naar een slimme
energiesysteem
Proeftuin Stad van de Zon Heerhugowaard
In de proeftuin Stad van de Zon wordt onderzoek
gedaan naar de energievoorziening van de toekomst
WAT
WAAROM
De energievoorziening in
Nederland verandert
-
Meer duurzame energie
-
Mensen wekken zelf thuis
hun energie op
-
Mensen gebruiken minder
energie
HOE
Deze veranderingen leiden
mogelijk tot problemen
-
Al die duurzame energie
past misschien niet in het
net
-
Het is moeilijker te
voorspellen hoeveel
energie er op welk moment
nodig is
In de proeftuin gaan we op
zoek naar slimme oplossingen
-
Een “slim energiesysteem”
kan bepalen hoeveel
(duurzame) energie er op
welk moment:
-
nodig is (energievraag)
-
beschikbaar is
(energie-aanbod)
-
past in het net
(capaciteit)
We onderzoeken drie aspecten van het slimme
energiesysteem
WAAROM
1
Duurzame energie van A
naar B brengen
We onderzoeken in
hoeverre een slim
energiesysteem en
goedkoop alternatief is
voor dikkere kabels in de
grond
2
WAT
Energie gebruiken als
het goedkoop is
We onderzoeken hoe
een slim energiesysteem
de vraag en aanbod van
energie optimaal met
elkaar in balans kan
brengen
HOE
3
Wat willen bewoners?
We onderzoeken hoe
een slim energiesysteem
aan kan sluiten bij de
behoeften en beleving
van bewoners
Het onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van
verschillende experimenten en vragenlijsten
WAAROM
Opzet van de proeftuin
-
250 huishoudens met slim
apparaat
-
Slim energiesysteem
berekent voorspelling van
vraag en aanbod en stemt
deze af met slimme
apparaten
-
Slim energiesysteem stuurt
de slimme apparaten aan,
bewoner hoeft zelf niets te
doen
WAT
HOE
Experimenten met de slimme apparaten:
- Energie uit zonnepanelen zoveel mogelijk in de
wijk zelf gebruiken
- Piek in het energiegebruik (‘s avonds)
verminderen
Experimenten op basis van toekomstige scenario’s:
- Scenario: mate van duurzame energie opwek in
Nederland
- Scenario: mate van voorspelbaarheid van vraag
en aanbod van (duurzame) energie
Onderzoek samen met de bewoners:
- Vragenlijsten onder de bewoners
- Inhoudelijke bijeenkomsten met ca. 10
bewoners
- Interviews met bewoners
De apparaten
82 x
PV paneel met
schakelaar
1,5 kW per stuk
62 x
WP met opslag
0,3 kW per stuk
10 x
Bluegen
1 kW per stuk
96 x
Elektrische boiler
2,2 kW per stuk
Belang voor de netbeheerder in twee varianten
•
6
Fysiek in het net meten als de concentratie
deelnemers voldoende is
In elk geval: het effect van clusters apparaten
evalueren in fictieve representatieve netten
Onderzoeksplan
Waarde van een flexibele
elektriciteitsvraag voor de
netbeheerder
WAAROM
Het actief verminderen van de piekvraag of het
piekaanbod bij consumenten (flexibiliteit) kan de
benodigde netverzwaringen uitstellen of zelfs
voorkomen
WAT
HOE
We weten echter nog niet of dit actief sturen in
elektriciteitsvraag in de praktijk een alternatief is
voor netverzwaringen
-
In welke mate accepteren consumenten dit?
-
Is de flexibiliteit in de praktijk ook aanwezig?
-
Is deze flexibiliteit geschikt als alternatief
voor netverzwaringen?
-
Welke type apparaten leveren welk
flexibiliteit?
WAAROM
WAT
HOE
We gaan voor verschillende fictieve netconfiguraties meten of het inzetten van
flexibiliteit de netbelasting kan verlagen tot een acceptabel niveau. We doen
dit voor de vier typen apparaten afzonderlijk en als combinatie.
WAAROM
We testen de effectiviteit van de
flexibiliteit voor de aggregator en de
netbeheerder separaat
-
We gebruiken testsperiodes van 2 weken
-
Binnen een test zetten we de flexibiliteit in
voor een specifieke situatie voor de DSO of
voor de aggregator
-
We hebben ook blokken van twee weken
waarin we het geheel testen
WAT
HOE
We gebruiken het USEF
-
We gebruiken de code die het USEF levert
-
De tools die de netbeheerder nodig heeft
voor zijn eigen bedrijfsvoering ontwikkelen
we zelf

similar documents