**** ** PowerPoint - אגף טכנולוגיות מידע

Report
‫משרד החינוך‬
‫מינהל מדע וטכנולוגיה‬
‫אגף טכנולוגיות מידע‬
‫התכנית הלאומית‬
‫להתאמת מערכת החינוך למאה ה‪21-‬‬
‫אב תשע"ג‬
‫יולי ‪2013‬‬
‫משרד החינוך‬
‫מינהל מדע וטכנולוגיה‬
‫אגף טכנולוגיות מידע‬
‫שבט תשע"ג‬
‫ינואר ‪2012‬‬
‫משרד החינוך‬
‫מינהל מדע וטכנולוגיה‬
‫אגף טכנולוגיות מידע‬
‫שבט תשע"ג‬
‫ינואר ‪2012‬‬
‫משהו לחשוב עליו‪....‬‬
‫בכל דור עליך ללמד את התלמידים‬
‫בכלים של אותו דור‬
‫(הרב קוק)‬
‫התאמת מערכת החינוך למאה ה‪21-‬‬
‫הינה צורך לאומי‬
‫התכנית הלאומית להתאמת מערכת החינוך למאה ה‪21-‬‬
‫מטרות התכנית‬
‫הקניית מיומנויות המאה ה‪)21st century skills( 21-‬‬
‫העצמת כוחות ההוראה בבתי הספר‬
‫מענה לשונות תלמידים‬
‫מתן משוב בזמן אמת‬
‫העלאת העניין בקרב תלמידים‬
‫עידוד תקשורת בין מורים‪ ,‬הורים ותלמידים‬
‫התכנית הלאומית להתאמת מערכת החינוך למאה ה‪21-‬‬
‫מיומנויות המאה ה‪21 -‬‬
‫אוריינות‬
‫מחשב‬
‫ומידע‬
‫מיומנויות‬
‫תקשורת‬
‫למידה‬
‫עצמאית‬
‫מיומנויות‬
‫המאה‬
‫ה‪21 -‬‬
‫חשיבה‬
‫ופתרון‬
‫בעיות‬
‫למידה‬
‫שיתופית‬
‫התכנית הלאומית להתאמת מערכת החינוך למאה ה‪21-‬‬
‫אוריינות מחשב ומידע‬
‫• שימוש בטכנולוגיה דיגיטלית‪ ,‬בכלי תקשורת ו‪/‬או‬
‫ברשתות כדי לגשת‪ ,‬לנהל‪ ,‬לשלב‪ ,‬להעריך וליצור‬
‫מידע במטרה לתפקד בחברת המידע‬
‫(‪)ETS,2002‬‬
‫‪ICT‬‬
‫• יכולת הפרט להשתמש במחשבים כדי לחקור‪,‬‬
‫ליצור‪ ,‬ולתקשר על מנת להשתתף באפקטיביות‬
‫בחיי הבית‪ ,‬בחיי בית הספר‪ ,‬מקו העבודה‬
‫והקהילה (‪)ICILS, 2013‬‬
‫‪CIL‬‬
‫התכנית הלאומית להתאמת מערכת החינוך למאה ה‪21-‬‬
‫התפיסה‬
‫התכנית הלאומית להתאמת מערכת החינוך למאה ה‪21-‬‬
‫תשומות‪ ,‬תפוקות ותוצאות‬
‫תשומות‬
‫תפוקות‬
‫תוצאות‬
‫דגמים‬
‫פריסה‬
‫התכנית הלאומית להתאמת מערכת החינוך למאה ה‪21-‬‬
‫דגמים‬
‫דגם בסיסי‬
‫דגם מתקדם‬
‫התכנית הלאומית להתאמת מערכת החינוך למאה ה‪21-‬‬
‫תשומות‬
‫מחשב נייד לכל מורה‬
‫הצטיידות‬
‫מקרן בכל כיתה (כולל אמצעי שמע‪ ,‬מסך‪ ,‬ואמצעי החשכה)‬
‫חיבור הכיתה לאינטרנט‬
‫רכז תקשוב בית ספרי (איתור‪ ,‬מינוי‪ ,‬הכשרה ותגמול)‬
‫הפעלה‬
‫טכנאי בית ספרי‬
‫מימון דמי השימוש באינטרנט (הגדרת סטנדרט ומימון)‬
‫תוכן דיגיטלי ( בבתי ספר יסודיים בלבד)‬
‫מדריכי תקשוב‬
‫מדריכים דיסציפלינאריים‬
‫הטמעה‬
‫השתלמויות מנהלים‬
‫השתלמויות רכזי תקשוב‬
‫השתלמויות בית ספריות לכל צוות ההוראה‬
‫התכנית הלאומית להתאמת מערכת החינוך למאה ה‪21-‬‬
‫פיתוח תשתיות לאומיות‬
‫התכנית הלאומית להתאמת מערכת החינוך למאה ה‪21-‬‬
‫תפוקות‬
‫תכנית‬
‫עבודה‬
‫בית‬
‫ספרית‬
‫(נספח ‪)3‬‬
‫שילוב‬
‫טכנולוגיה‬
‫בתהליכי‬
‫הוראה‪,‬‬
‫למידה‬
‫והערכה‬
‫(הל"ה)‬
‫ניהול‬
‫פדגוגי‬
‫פורטל‬
‫בית‬
‫ספרי‬
‫דוגמאות‬
‫אינטרנט‬
‫בטוח‬
‫אוריינות‬
‫מחשב‬
‫ומידע‬
‫‪CIL‬‬
‫התכנית הלאומית להתאמת מערכת החינוך למאה ה‪21-‬‬
‫שיתופיות‬
‫ותקשורת‬
‫כך לומדים למידה שיתופית‬
‫התרבות היוונית‬
‫מעלה הגליל‪ ,‬מעונה‬
‫דיאלוג משגב‪ ,‬משגב ‪ -‬אופק אשדוד‬
‫דוגמאות‬
‫נוספות‬
‫בתי הספר במועצה אזורית‬
‫עמק יזרעאל‬
‫‪ 135‬בתי ספר במחוז צפון‬
‫שפה ותקשוב‬
‫התכנית הלאומית להתאמת מערכת החינוך למאה ה‪21-‬‬
‫פריסת תשתיות בסיסיות ומתקדמות‬
‫בתי ספר יסודיים‬
‫פריפריה‬
‫מרכז‬
‫חטיבות ביניים‬
‫פריפריה‬
‫מרכז‬
‫תיכוניים‬
‫פריפריה‬
‫סה"כ‬
‫מרכז‬
‫תשע"א‬
‫‪200‬‬
‫תשע"ב‬
‫‪1,000‬‬
‫תשע"ג‬
‫מגזר חרדי‪30 -‬‬
‫‪1200‬‬
‫תלוי‬
‫באישור‬
‫תקציבי‬
‫תשע"ד‬
‫תשע"ה‬
‫תשתיות בסיסיות‬
‫תשתיות מתקדמות הכוללות ספרי לימוד דיגיטאליים‬
‫מה חדש בתכנית בתשע"ג‪ -‬תשע"ד?‬
‫תכנית הניסוי חדשנות פדגוגית בשילוב ספרים דיגיטליים‬
‫היערכות למצב חירום‬
‫קורס מכללות שנה שניה‬
‫גוגל‪ ,‬ספריה לאומית‪ ,‬אייפדים בחנ"מ‬
‫מכרזים‪:‬‬
‫שירותי תוכן‪ ,‬הסבת ספרים דיגיטליים‪ ,‬למידה מרחוק‬
‫קייטנות קיץ דיגיטלי‬
‫למידה משמעותית‬
‫התכנית הלאומית להתאמת מערכת החינוך למאה ה‪21-‬‬
‫ספרי לימוד דיגיטאליים‬
‫התכנית הלאומית להתאמת מערכת החינוך למאה ה‪21-‬‬
‫הספר הדיגיטלי כאובייקט דיגיטלי‬
‫המכיל טקסט או סוג אחר של תוכן‪,‬‬
‫הנוצר כתוצאה משילוב של‬
‫הקונספט המסורתי של הספר עם‬
‫מאפיינים של הסביבה הדיגיטלית‬
‫‪19‬‬
‫התכנית הלאומית להתאמת מערכת החינוך למאה ה‪21-‬‬
‫למידה פעילה‬
‫למידה דיפרנציאלית‬
‫למידה אינטגרטיבית‬
‫למידה אותנטית‬
‫למידה דיאלוגית‬
‫למידה אינטראקטיבית‬
‫התכנית הלאומית להתאמת מערכת החינוך למאה ה‪21-‬‬
‫‪20‬‬
‫כיתה הפוכה ‪Flipped Classroom Model‬‬
‫העיקרון הוא להפוך את תפקיד הכיתה והעבודה בבית ‪-‬‬
‫בבית יצפו בסרטונים פרונטליים ברורים וקצרים‪ ,‬ובכיתה‬
‫יעסקו בתרגול‪ ,‬דיונים‪ ,‬ניסויים וכו'‪.‬‬
‫האקדמיה של טד‬
‫חינוך פיננסי‬
‫לימוד גמרא‬
‫האקדמיה של קאן‬
‫התכנית הלאומית להתאמת מערכת החינוך למאה ה‪21-‬‬
‫כך לומדים ביסודי ‪ -‬דוגמאות‬
‫נושא שבועי‪ -‬ארזים אשדוד‬
‫משימה מתוקשבת‬
‫רונית חנציס‬
‫משחק התאמת מילים איריסים כרמיאל‬
‫שירים על ארץ ישראל‪-‬‬
‫ירושלים‬
‫שלושה פרויקטים אשכול אשדוד‬
‫התכנית הלאומית להתאמת מערכת החינוך למאה ה‪21-‬‬
‫כך לומדים קצת אחרת בעל יסודי‬
‫תנ"ך‪ -‬עשרת הדיברות‬
‫תעלומת חצור‬
‫גיאוגרפיה‪ -‬תוצרי ט ' ‪6‬‬
‫ספרות‪ -‬הקמצן‬
‫התכנית הלאומית להתאמת מערכת החינוך למאה ה‪21-‬‬
‫כך לומדים קצת אחרת בבית ספר יסודי‪ -‬אמירים בנימינה‬
‫פורטל מינהל מדע וטכנולוגיה‬
‫התכנית הלאומית להתאמת מערכת החינוך למאה ה‪21-‬‬
‫טכנולוגיה או מתודולוגיה?‬
‫התכנית הלאומית להתאמת מערכת החינוך למאה ה‪21-‬‬

similar documents