Linnéuniversitetets utbildningar inom data/IT

Report
Data- och IT-utbildningar
vid Linnéuniversitet
Anders Haggren
Samverkansansvarig
Institutionen för datavetenskap, fysik och
matematik, DFM
Linnéuniversitetets IT- och datautbildningar
CIL, Ljungby
2012-11-06
Campus Växjö
Kalmar Nyckel
Kalmar
3
Ny organisation 1/1 2013
Nuvarande institutioner:
• Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik
• Institutionen för teknik
• Sjöfartshögskolan
Dessa tre institutioner bildar gemensamt
Fakulteten Teknik
Nya institutioner bildas:
•
•
•
•
•
•
Sjöfartshögskolan
Datavetenskap
Fysik och elektroteknik
Informatik
Matematik
Medieteknik
• Bioenergiteknik
• Byggteknik
• Maskinteknik och industriell
ekonomi
• Skog- och träteknik
Fakulteten för teknik
•
•
•
•
•
•
29 professorer
84 lektorer
112 adjunkter
Totalt 335 anställda
3070 Hst
Omsättning 331 miljoner
Bolognamodellen:
Master
År 2
Magister
År 1
År 3
Kandidat
Högskoleingenjör
Högskoleexamen
År 2
År 1
Program som ger Högskoleexamen:
• IT-tekniker
• Utvecklare av digitala tjänster
• Webbprogrammerare
Program på kandidatnivå:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Högskoleingenjör, Datateknik
Högskoleingenjör, Elektroteknik
Fysikerprogrammet
Informationslogistik
Interaktionsdesigner
Interaktiva digitala medier
Matematikerprogrammet
Nätverkssäkerhet
Programvaruteknik
Systemvetarprogrammet, inriktning affärs- och
verksamhetsutveckling
• Utvecklare av digitala tjänster
Program på magisternivå:
•
•
•
•
Informationssystem
Informationslogistik
Matematik och modellering
Programvaruteknik
Program på masternivå
• Elektroteknik, inriktning signalbehandling och
vågutbredning
• Fysik
• Informationssystem
• Matematik och modellering
• Programvaruteknik
• Sociala medier och webbteknologier
Ordlista
Svenska
• Dataprogram
• Elektronik
Engelska
Software
Hardware
Svenska
Mjukvara
Hårdvara
Indelning av program
Mjuka
Hårda
Systemvetarprogram:
• Systemvetarprogrammet, inriktning affärs- och
verksamhetsutveckling
• Informationslogistik, Ljungby
• Informationslogistik, magisterprogram
• Informationssystem, magisterprogram
• Informationssystem, masterprogram
Webutveckling etc.
•
•
•
•
•
Webbprogrammerare, 120 hp
Utvecklare av digitala tjänster, 120 hp / 180 hp
Interaktionsdesigner, 180 hp
Interaktiva digitala medier, 180 hp
Sociala medier och webbteknologier,
masterprogram
Programmerare:
•
•
•
•
Programvaruteknik, 180 hp
Nätverkssäkerhet, 180 hp
Programvaruteknik, magisterprogram
Programvaruteknik, masterprogram
Ingenjörsprogram:
• Högskoleingenjör, Datateknik
• Högskoleingenjör, Elektroteknik
Teknikerprogram
• IT-tekniker
Tack för ordet!

similar documents