Portofoliul ilustrativ Limba Engleza

Report








BALACI MIHAELA –SC.CU CLS.I-VIII
C.B.SLATINA
BURNEI ELENA DANIELAC.N.I.A.CARACAL
CISMARU VIOLETA L.T.P.P.BALS
CRISTOIU ROXANAC.N.I.M.SLATINA
DANCIULESCU MARIA
MAGDALENA-C.E.P.S.A.SLATINA
DIACONESCU FLORINAC.E.P.S.A.SLATINA
EFTINOIU DENISA-L.T.P.P.BALS
FIRICESCU NICUSORC.N.A.I.C.CORABIA








IVANUS RALUCAC.N.R.G.SLATINA
LUPASCU MARIANAC.N.I.M.SLATINA
MARINESCU SORINASC.V.V.SLATINA
MIHAI DOINAC.N.V.N.T.SLATINA
NEACSA CLAUDYA MARIAC.N.V.N.T.SLATINA
NEDELCU CARMENSC.G.P.SLATINA
POPA LIANAC.N.R.G.SLATINA
RADUCU ANA MARIASC. C.P. SLATINA

LIMBA ENGLEZA-39
CANDIDATI
39 CANDIDATI

Suplinire:
- 20 catedre prin prelungirea
contractului de munca pe
perioada determinata;
- 32 catedre cu contract de munca pe
perioada determinate,
repartizate in baza notelor de la
concursurile din 2012, 2011,
2010;
- 6 catedre neocupate in prezent;

Miscarea titularilor:
- 2 catedre ocupate in urma
restrangerii de activitate;
- 2 catedre ocupate prin pretransfer;
- 5 catedre ocupate prin detasare la
cerere;
- 6 catedre ocupate prin detasare in
interesul inv.
NEPREZENTATI:5
CANDIDATI
BIOLAN G. LIVIU
DIACONU D.
VALERIU FLORIN
PREZENTATI: 5 CANDIDATI
MAXIMENCO BOSTANGIU
F. GEORGETA RAMONA
NICA G. ELENA RAMONA
OSIAC I. ANDREEA ALEXANDRA
STERPAN A.
ANDRADA LUANA
BADEA M. MADALINA CREOLA
VOICU M. IONELA RALUCA
BELEA I. DANIELA TATIANA
1. CHIŢU G. MARIANA-CAMELIA Şcoala cu cls. I-VIII Traian /Limba
şi literatura română-Limba şi literatura engleză/ Limba engleză 2008
/8.15 /Craiova 2012
2.DRAGNEA (LAZĂR) N. ELENA C.N.A. ,,Carol I" Slatina /Limba şi
literatura română-Limba şi literatura engleză /Limba engleză 2007
/8.56 /Craiova 2012
3.DUMITRESCU C. ALINA-CRISTINA Liceul Piatra Olt /Limba şi
literatura engleză-Limba şi literatura franceză /Limba engleză 2008
/7.89 /Craiova 2012
4.FIRICEL (BĂLTĂREȚU) NICOLETA MĂDĂLINA CoLegiul Tehnic
Balș /Limba şi literatura engleză-Limba şi literatura română /Limba
engleză 2008 /9.17 /Craiova 2012
5.ION (MĂGALĂ) I. NICOLETA C.N.A. ,,Carol I" Slatina /Traducere şi
interpretare /Limba engleză 2006/ 7.62 /Craiova 2012
6.LUCACIU (ŢÂRCOMNICU) Ş. MIHAELA-SIMONA Colegiul Tehnic
,,Matei Basarab" Caracal /Limba şi literatura română-Limba şi
literatura engleză /Limba engleză 2007 /8.64 /Craiova 2012




TARGET: Young and professional teachers delivering education ,
looking to develop new skills for teaching undergraduate and
postgraduate-level ,who wish to improve the effectiveness of
their teaching activity.
Teacher trainers looking to deliver real training or those
interested in facilitating face-to-face collaborative spaces
Teacher in the role of the tutor through selected reading, group
discussions, role-playing, case studies and other activities.
Primary,secondary and high school teachers who are looking for
the opportunity to develop the skills and experience they need to
teach effectively in the classroom.
Concursul National de Evaluare in Educatie la Limba
Engleza, etapa I-19 noiembrie 2011-Slatina,Caracal,
Bals,Corabia www. evaluareineducatie.ro
Concursurile Nationale Smart,editia a XIV 14 noiembrie5 decembrie – www.concursurilesmart.ro
 Sc. Vlaicu Voda , Slatina -6 premii II /- 7 premii III.
Concursurile Nationale Proeducatia-lb.engleza,nov.2011
Concursul Interjudetean de Prezentari Power Point in
limba engleza ‘’The World of the Future”,editia a IIa,Aiud, judetul Alba-aprilie 2012 -Gutica Lucian ,Sc.
Vlaicu Voda , premiul I
Olimpiada de limba engleza, faza pe localitate 18 februarie
2012
Olimpiada de limba engleza- faza judeteana -17 martie 2012
Au fost obtinute urmatoarele rezultate:
 Clasa a VII-a: Gutica Lucian, premiul I-Sc.Vlaicu Voda,
Slatina/ Patru Bianca, premiul I-Sc. N.Titulescu, Caracal
 Clasa a VIII-a: Andrei Madalina, premiul I-Sc. N. Titulescu,
Caracal
Burnei Iulia, premiul II, C.N.I.Asan, Caracal

Neacsu Elena, mentiune, Sc. N. Titu. Caracal
 Dumitrescu Cristina, mentiune, Sc. V. Voda








Existenta de carte in limba
engleza
Exploatarea eficienta a resursei
de timp
Respectarea programelor, in
pregatirea suplimentara
Existenta retelei de
informatizare
Implicarea in actul decizional
Accesul la informatie
Valorificarea acesteia de catre
profesori si elevi
Existenta materialelor
promotionale pentru oferta
educationala






-planificarea inadecvata
a resursei de timp
-insuficienta utilizare a
materialului didactic
existent
-necorelarea fondului de
carte al bibliotecilor cu
noile programe si manuale
scolare
-insuficienta preocupare a
unor cadre didactice pentru
promovarea ofertei
educationale



Locul I obținut de echipa Colegiului Național „Radu
Greceanu” la proba de limbi străine (limba engleză – limba
franceză) la Olimpiada Liceelor -concurs organizat de
Primăria Municipiului Slatina -Catedra de Limbi Străine
Barajul pentru Olimpiada Națională de Limba
Engleză:Săndiță Andreea (9B)
Participare la Olimpiada Națională de Limba Engleză bilingv
Colegiul Național „Radu Greceanu”Mentiune Olimpiada
de limba engleza




Pregătirea pentru examenele de Competenţe lingvistice a
fost realizată săptămânal, în functie de un program bine
stabilit, cu o tematică proprie ,corespunzătoare programelor
de limba engleză de către toti profesorii colectivului de
catedră.
examenele sau atestatele de limba straina recunoscute
international:
8 Certificate Cambridge, obținute la sfȃrșitul clasei a 11-a
6 certificate CAE,
1 certificat CPE, 1 certificat FCE








Colegiul Naţional „Radu Greceanu” Slatina
Filologie–intensiv limba engleza -2 clase (IX-XII)
Colegiul National "Ionita Asan" Caracal
Matematica-informatica-bilingv engleza-4 clase
Filologie-bilingv engleza- 2 clase
Filologie-intensiv engleza- 1 clasa
LICEUL TEHNIC ‘’MIHAI VITEAZUL’’ Caracal
Filologie-profil bilingv- 44 de elevi -2 clase
CAMBRIDGE/IELTS/TOEFL
TKT/CELTA/DELTA




Activitate de informare si
prezentare a activitatii BC
Bucharest
Monitorizarea activitatii elevilor
si profesorilor implicati in
programul examenelor
CAMBRIDGE/IELTS/TOEFL/
TKT/CELTA/DELTA
Aprofundarea si eficientizarea
parcurgerii materiei de
examene.
Motivarea participarii la
examene pentru o mai buna
pregatire in cariera.







Prezentarea cursurilor oferite
de colegiile din UK
Programe internationale
Sistemul de invatamant
international/CAMBRIDGE
examinations
Multiculturalism si inovatie
Creativitate si brainstorming
http://rtmeducation.co.uk/
http://www.facebook.com/
pagesRTMEducation/156715
074408498





”Cangurul Lingvist”:Organizare Concurs National
CANGURUL LINGVIST-6 premii I, 4 premii
II(clasele a V-a C si a VII-a D)
Marcu Raluca Gabriela cls. a-V-a– premiul I -167,50p
Păun Clara Elena cls. a-V-a– premiul II - 162,50p
Lupu Cătălin Andrei cls.a-III-a - premiul I - 97,50p
Aldescu Victor Ionuţ cls.a-III-a - premiul I - 97,50p,







Inovatie,pasiune,
Curiozitate
Motivatie,determinare
Proiectare si aplicatie
Diversitate si colaborare
Efect
Cauze-cls a IX-a R
CLS.A XI-A F3





Mediul inconjurator de
un real folos
Dezvoltarea interesului
pentru natura
Protejarea resurselor
naturale
Cultivarea interesului
national
English poems
@presentations
FORMAREA CONTINUA A CADRELOR
DIDACTICE PENTRU UTILIZAREA
RESURSELOR INFORMATICE MODERNE
IN PREDAREA EFICIENTA A LIMBII
ENGLEZE SI EVALUAREA LA NIVEL
EUROPEAN A COMPETENTELOR
LINGVISTICE




’Dimensiuni europene moderne in predarea limbii
engleze’ in cadrul proiectului POSDRU ID 62665
curs online’Iteach’-„Colaborarea in clasa digitala”
cursul Tic pentru curriculum.
platforma INSAM.
*COLABORARE EFICIENTA INTRE INSPECTORAT SI
METODISTI,SEFII DE CATEDRA
*CREAREA UNEI BAZE DE DATE SI INFORMATII PENTRU
PROFESORII DE LIMBI STRAINE:BLOG,WEBSITE,REVISTA DE
SPECIALITATE
*INTALNIRI PERIODICE ALE METODISTILOR SI
FORMATORILOR
*ANALIZA SI PREZENTAREA DE RAPOARTE PE ASPECTELE
SESIZATE IN UNITATILE SCOLARE INSPECTATE

similar documents