inserareaunuielementintrolistacirculara

Report
Inserarea într-o LISTĂ
CIRCULARĂ
Inserarea înaintea primului
nou
prim
ultim
În cazul în care dorim să inserăm un element înaintea primului
trebuie să legăm noul element de primul, să rupem legătura dintre
primul și ultimul, legând ultimul de noul element, urmând ca noul
element să devină primul.
Algoritm:
void insprim()
{ nod*nou;
nod=new nod;
cin>>nou->info;
nou->urm=prim;
ultim->urm=nou;
prim=nou;
}
Inserarea în interiorul listei
prim
ultim
nou
Inserarea în interiorul listei se realizează asemeni celei din cazul listei liniare
simplu înlănțuite și anume: se avansează cu un nod intermediar în listă până
la nodul după care se va face inserarea, se crează un nou nod apoi se
generează legăturile.
Algoritm:
Nod *c,*nou;
p=prim;
While(p->info!=val && p)
p=p->next;
nou=new Nod;
cout<<"valoarea de inserat ";
cin>>nou->info;
nou->urm=p->urm;
p->urm=nou;
}
Proiect realizat de Bob Ruxandra, cls. X B
Bibliografie : materia predată la clasă

similar documents