Piata Mondiala si relatiile economice internationale Matyas Cristina

Report
Colegiul Economic
“Transilvania”
Targu Mures
REFERAT LA MATERIA:
ECONOMIE
Piata mondiala si Relatiile
internationale
Prof: Balan Sorina
Elev: Matyas Cristina
Cls. XI B
Introducere
 Economia mondială este rezultatul unui proces evolutiv
al dezvoltării schimbului reciproc de activităţi, de la
forme inferioare la forme superioare, de la simplu la
complex.
MOTTO
 O afacere care produce doar bani este o afacere
slaba. – Henry Ford
Piaţa mondială
 Piaţa mondială exprimă totalitatea relaţiilor care se
stabilesc între producătorii şi consumatorii din ţări
diferite, între economiile naţionale în procesul
schimbului de activităţi, care are loc pe plan
internaţional prin intermediul tranzacţiilor
economice, datorită diviziunii internaţionale a
muncii.
 Piaţa mondială se prezintă ca un sistem diversificat,
în cadrul căruia există microsisteme (pieţe
internaţionale caracteristice, cum ar fi piaţa
financiară, piaţa capitalurilor, piaţa bunurilor etc.), cu
trăsături specifice atât în raport cu obiectul de activitate al
fiecărei pieţe în parte, cât şi în funcţie de poziţia şi
natura agenţilor economici participanţi la
schimburile internaţionale.
Relaţiile economice internaţionale
 Relaţiile economice internaţionale exprimă
totalitatea raporturilor, a schimburilor şi
tranzacţiilor economice dintre ţările lumii, formate
în virtutea diviziunii mondiale a muncii şi care
definesc ordinea economică mondială.
Relaţiile economice internaţionale
 Relaţiile internaţionale se desfăşoară într-un cadru
bilateral şi multilateral, una din trăsăturile definitorii
ale relaţiilor economice internaţionale o constituie
multilateralismul, respectiv ansamblul de raporturi
simultane şi coordonate la scară subregională,
regională sau mondială, între state independente şi
suverane.
Concluzie
Toate ţările lumii, atât cele dezvoltate, cât şi cele
în dezvoltare au sesizat
importanţa fluxurilor investiţionale, deschizându- şi economiile.
Realitatea economică vine să confirme importanţa fluxurilor de
investiţii,ele constituind în prezent principala sursă a dezvoltării.
Bibliografie
 Manualul de economie Editura CORVIN DEVA
 http://www.scribd.com/doc/12732468/Economie-
Mondiala
 http://www.bibliotecadigitala.ase.ro/biblioteca/pagina2.asp?id=cap1
 http://www.referatele.com/referate/economie/onlin
e7/Lucrare-de-diploma---Piata-monetara-referatelecom.php
Colegiul Economic
“Transilvania”
Targu Mures
REFERAT LA MATERIA:
ECONOMIE
Piata mondiala si Relatiile
internationale
Prof: Balan Sorina
Elev: Matyas Cristina
Cls. XI B

similar documents