Slide 1 - Biosistem

Report
Sisteme de ardere biomasă
Valorificarea energiei
regenerabile
Ce anume asigură Sistemele de
Încălzire cu Biomasă?
 Căldură pentru
 Clădiri: şcoli, spitale, clădiri ale
municipalităţii, case de locuit
 Comunităţi
 Procese industriale
 Crearea de locuri de muncă
 Utilizarea deşeurilor
 Protejarea naturii
Combustibil de tip biomasă
 Combustibilii de tip biomasă
include:
 Lemn şi deşeuri din lemn (butuci, rumeguş, peleti,
aşchii)
 Deşeuri agricole (paie, paie tocate, coji, deşeuri
animale)
 Recolte energetice (plopi, răchită, sălcii)
 Deşeuri Solide ale Municipalităţii
 Considerente asupra combustibilului
 Puterea calorifică şi umiditatea
 Achiziție sigură, de încredere şi cu preţ stabil
 Facilităţi de transport şi stocare
Influențe de mediu ale combustibililor de tip
biomasă
Se consideră neutru din punct de vedere a emisiilor de gaze cu efect
de sară.
Conținutul scăzut de sulf reduce ploile acide.
Costurile combustibililor
Denumire
(Putere calorica)
Combustibil lichid
(10kwh/l)
Preti unitar
(combustibil)
Preti unitar
(energie)
Comp.
6,0 lei/l
0,6 lei/kwh
8
Gaz metan
(10kwh/mc)
1,8 lei mc
0,18 lei/kwh
2,4
Peleti
(4,8 kwh/kg)
0,75 lei/kg(165€/t)
0,16 lei/kwh
2,13
Brichete de lemn 18%(4kwh/kg)
0,4 lei/kg(95€/t)
0,1 lei/kwh
1,33
Lemne de foc 20% (3,8kwh/kg)
130 lei/mst
0,08 lei/kwh
1,1
Tocatura lemn18%
.
(4kwh/kg)
Energie electrica
0,27 lei/kg (60€/t) 0,075 lei/kwh
0,5 lei/kwh
0,5 lei/kwh
1
6,66
Preț unitar
0.5
0.45
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
Combustibil lichid
Gaz metan
Pellet
Brichete de lemn
lemn de foc
Tocătură de lemn
Energie electrică
Puterea calorcă a lemnului uscat este de două ori mai mare decât a lemnului
proaspăt tăiat. Acesta înseamnă că la încălzire avem nevoie de două ori mai
mult lemn cu umiditate mare decât din lemn uscat.
Calculator cost energetic
 Suprafața clădirii: 150 m²
Necesar de căldură (Qc): 20 kW
 Necesar de căldură anual: 36000 kWh/an
 Înălțime interioară: 2.7 m
 Temperatura interioară: 21ºC
 Necesar combustibil (Gaz metan) 3600m³ * 1.8 lej/m³=
6480 lej
 Necesar combustibil (pellet): 7500 kg x 0.75 lej/kg =
5625 lej
 Necesar combustibil (tocătură de lemn): 9000 kg x 0.27
lej/kg= 2430 lej
 Economisire:
4050 lej
(62,5%)
BioSistem – Centrală termică pe bază
de biomasă
 Centralele termice BioSistem se construiesc în mai multe tipuri
constructive:
-10 - 40 kW (Schimbător de căldură verticală)
- 40 -150 kW (Schimbător de căldură verticală)
- 100-1000 kW (Schimbător de căldură verticală)
-100 -1000kW (Schimbător de căldură orizontală)
 Cu aceste sisteme se pot arde o diversitate mare de biomase:
tocătură de lemn, talaj, bricheți, peleți, etc.
Cazan Erpék-BioSistem
 Cazanele Erpék-BioSistem
sunt automatizate complet cu
extractor și alimentator
automat din buncăr.
 Cazanele sunt prevăzute cu un
sistem de alimentare robust
care permite introducerea în
camera de ardere a
combustibilului până la o
granulație de 30 mm.
 Prin introducerea controlată a
aerului prin ventilatoare se
obtine o ardere optimă.
 Cazanele BioSistem rezolvă
atât încălzirea centrală cât și
obținerea apei calde
menajere(boiler).
Sarcina instalațiilor de încălzire pa
bază de biomasă tip BioSistem este
obținerea unei energii curate prin
folosirea unui sistem tehnologic
inovativ .
Sistemul este caracterizat printr-un
randament 85-90%, diversitate mare
a materialelor de ardere, comfort și
siguranță ridicată.
40 – 120 kW
100 – 1000 kW
100 – 1000 kw
Extractor buncăr
 Extractorul asigură extragerea și
tranportarea necesarul de
combustibil din buncăr.
 Buncărul poate avea un diametru
de la 1 la 3 metri, etragerea si
transportarea este asigurată de un
sistem de reductoare și ax melcat
foarte robust.
Extractor alimentator, ecluză și
șnec transportor elicoidal
Șnec alimentator
 Șnec robust asigură
alimentarea
automată a
focarului..
Panou de comandă
Cu ajutorul panoului de comandă
digitală se poate programa regimul
de ardere pentru producerea
agentului termic si a apei calde
menajere, temperatura agentului
termic, alimentarea cu combustibil,
aprindere, curăţarea căilor de fum,
evacuarea cenuşii, etc.
Posibilități de depozitare a biocombustibilului
Avantajele sistemelor de încălzire cu biomasa
Erpék-BioSistem
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Sursă de energie ieftină, cu 60% mai ieftin decât gazul metan
ecologic
Procesul de ardere camandat cu microprocesor
Funcționare automatizată
Deservire și utilizare ușoară și rapidă
Cu o singură umplere a rezervorului poate funționa de mai multe zile săptămâni
Reglarea continuă a puterii
Randament până la 90%
Posibilitatea mai multor combustibili de biomasa (tocătură de lemn,
deșeuri provenite den prelucrarea lemnului, pellet, etc.)
Timp îndelungat de funcționare
Posibilitate de urmărire a funcționării prin internet
Erpék ind srl.
Bodoc 14/A, Județul Covasna – România
Mobil: +4 0744 560656
E-mail: [email protected]

similar documents