Rok Afriky

Report
ROK AFRIKY
Bc. Lenka Růžičková
UČO: 364554
ROZDĚLENÍ AFRIKY

Koloniální velmoci:
Francie
 VB
 Portugalsko
 Belgie …

DEKOLONIZACE AFRIKY
40. léta 20. st. - první pokusy o změnu
koloniálního systému:
 1944 – konference v Brazaville – Charlese de
Gaulle přislíbení autonomních práv
 1945 – konference v Manchesteru – jednání
VB se zástupci z britské Afriky
(„panafrikanisté“) byla přislíbena samospráva
 1946 – založeno Africké demokratické sdružení –
francouzské kolonie plánující nezávislost

NEZÁVISLÉ STÁTY PŘED ROKEM 1960
1954 –Alžírsko– vyhlášení nezávislosti (ale do
roku 1962 zde probíhala partyzánská válka,
vyvolala i pád francouzské vlády, ukončena až
mírem v Evianu)
 1956 – Francie přiznala nezávislost Maroku a
Tunisu
VB přiznala nezávislost Súdánu
 1957 – nezávislost Ghany (pův.VB) – prezident
Kwame Nkrumah se postavil do čela
panafrikanismu

1960 – ROK AFRIKY

Francouzské kolonie


Britské kolonie


Sierra Leone, Nigérie, Somálsko, Uganda
Portugalské kolonie


Senegal, Togo, Mali, Mauretánie, Gabon, Kongo, Čad,
Madagaskar, Středoafrická republika, Pobřeží
slonoviny, Burkina Faso, Kamerun, Benin a Niger.
Angola, Mosambik, Guinea Bissau
Belgická kolonie

Kongo
KONGO
1960- využilo nástupu
de Gaulla, k moci se
dostává Patrice Lumumba
 vnitřní nepokoje, vlna násilí směřovaná proti
Evropanům
situaci řeší Belgičtí výsadkáři,
OSN a místní armáda ( Joseph Mobutu)
 Sesazen prezident, vláda, parlament = válka
všech proti všem
opět belgičtí výsadkáři
 1965 – Mubutu u moci pomalu a brutálně
stabilizuje zemi (ZAIRE) prezidentem až do
1997 – svržen, nový název
Demokratická republika Kongo
ANGOLA
Portugalsko se nechtělo vzdát kolonií
 1961- gerilová válka, reakce Portugalska –
oběti hl. civilní obyvatelstvo
 Exilová vláda Angoly pod vedením
Holdena Roberta
 1970 † Antonio Salazar
 1974 u moci Antonio de Spinola-stále
pokračují boje-nesouhlas veřejnosti
nutnost zbavit se kolonií (Angoly,
Mosambiku, Guinei Bissau)

1975- V Angole soupeří o moc několik
skupin – občanská válka
 Augostino Neto – vůdce jedné ze sk.
žádá o pomoc Moskvu (SSSR)-Kuba,
USA chtěly zasáhnout ale Kongres proti
 Neto za pomoci Kubánců vyhlašuje nezávislost
 Nepokoje až do roku 1990 (Kubánci × domorodci)

MOZAMBIK
1964 první boje Portugalců s jednotkami
Osvobozenecké fronty (1962)
 Salazar – rychlé ukončení bojů – ne jako v Angole
mezinárodní konflikt. Armáda vyhlásila
výjimečný stav (bombardování vesnic, pálení
pralesů napalmem, …)
 Operace Gordický uzel – pro Portugalsko
vojenský úspěch.
 Portugalská veřejnost – nespokojenost s výdaji
na válku.

1975 – Portugalsko nuceno vyhlásit nezávislost
Mosambiku.
 Ekonomické problémy- pomoc Moskvy
 Opět vypukla občanská válka – (1992)

Albrto Chipande: Velitelé
Osvobozenecké
fronty - Samora Machel
SOMÁLSKO
1960 nezávislost
 1969- k moci vojenským převratem Maxad Barre
 1991 – Barre svržen
 1992 příchod jednotek OSN do země 1995 odchod
působení bez úspěchu
 Od 2006 válka vlády proti Svazu islámských
soudů.

DŮSLEDKY DEKOLONIZACE
V dekolonizovaných zemích ekonomické problémy
– v mnohých zemích vyhlášen hladomor.
 3 velké genocidy – Somálsko, Rwanda a Kongo
 Dnes v Africe rozmístěno 100 000 zahraničních
vojáků

ZDROJE

http://www.moderni-dejiny.cz

http://dejepis.info/?t=243


http://antropologie.zcu.cz/jan-zahoriksubsaharska-afrika-a-svetove-mocnosti-v-ereglobalizace-2010
http://www.e-polis.cz/mezinarodni-vztahy/34konflikty-subsaharske-afriky.html

similar documents