Energiapolitikai eredmények

Report
Merre halad idén az állami energetika?
Dr. Toldi Ottó
főosztályvezető helyettes
Klíma- és Energiaügyért Felelős Államtitkárság
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
1
Tartalom
I.
Bevezetetés
- Az állam rövid és középtávú energiapolitikai céljai
II. Eredmények:
- Energiatakarékosság és energiahatékonyság
- Megújuló energia hasznosítás
- Atomenergia, közlekedési elektrifikáció
- Kapcsolódás az európai áram-, és gázpiachoz
- Hazai fosszilis készletek újra felfedezése
2
Az állam rövid és középtávú energiapolitikai céljai (1-5 év)
 A rezsicsökkentés fenntarthatóságának biztosítása
 Az állami energetikai portfólió konszolidálása
 Hazai és nemzetközi infrastruktúra fejlesztés és piacépítés
 Versenyképes és diverz forrásportfólió kialakítása
 Erős állami tulajdonosi jelenlét
 A Nemzeti Energiastratégia és a hozzá kapcsolódó
cselekvési tervek időarányos teljesítése
3
Energiapolitikai célok
Vásárlóérték paritás alapon hazánkban magas a földgáz
lakossági ára
4
Energiapolitikai célok
A 2003-as csúcsadathoz képest 40%-al csökkent a
lakossági gázfogyasztás 2011-re
5
Energiapolitikai célok
A fenntartható lakossági energiaárak felé tett legfontosabb
lépés: jól működő, versengő piac létrehozása
Hazai szükséglet (Mrd m3)
: hazai kitermelés
: keleti irányú import
: nyugati irányú import
: tartalék felhasználás
Forrás: REKK
6
Energiapolitikai célok
Mi történik, ha a torzult piacot szabad piacként kezeljük?
Régiós háztartási gázárak 2010-2012 (adók nélkül)
Eur/Mwh
60
36%
26%
41%
50
16%
34%
17%
40
21%
30
-3%
20
10
0
EU átlag
Csehország
2010H1
Magyarország
2010H2
Ausztria
2011H1
Lengyelország
2011H2
Szlovákia
2012H1
Románia
2012H2
Horvátország
7
Energiapolitikai célok
A rezsicsökkentés fenntarthatóvá tételének legfontosabb
tartalékai
 Nagykereskedelmi gázárak – hosszútávú gáztárgyalások
 Piacfejlesztés (versenyképes forrás és tranzitportfólió):
- belföldi infrastruktúra fejlesztések
- tárolók jobb kihasználása
- nemzetközi infrastruktúra fejlesztések
 ÁFA
8
Energiapolitikai célok
Az állami energetikai portfólió konszolidálása

Az MVM – E.ON tranzakció lezárása
 A harmadik energiacsomag előírásai szerint az MVM készítse elő a
gázszállítási cégekben való érdekeltségeinek eladását
 Megfelelő előkészítés után a szándék bejelentése az EU
illetékeseinek
 Nagy hozzáadott értékű kereskedelmi tevékenységet
(trading, kockázatkezelés, piacelemzés) végezni
tudó hazai szervezet kialakítása
9
Energiapolitikai eredmények
Hol tart Magyarország az európai és a nemzeti stratégiai
dokumentumok tükrében?
ÜHG célérték: 2020-ig 20%-os csökkentés
- Az 1990-es bázisévhez képest 33%-al csökkent az ÜHG
kibocsátásunk, mellyel az élenjárók közé tartozunk nem csak az
EU-ban, hanem globális szinten is;
Megújuló energia: 2020-ig 14,6%-ra növelés
- Megújuló energia részesedése a primerenergia mixben a 2009-es 7,4%ról 9,3%-ra emelkedett 2011-re;
Primerenergia felhasználás: 2020-ig 10%-os csökkentés
- 1990 és 2012 között 10,89%-al, 1203 PJ-ről 1072 PJ-re csökkent a
primerenergia felhasználásunk;
10
Energiapolitikai eredmények
Hol tart Magyarország a Nemzeti Energiastratégia
teljesítésében?
Hol tartunk:
- az energiatakarékosság és energiahatékonyság fokozása,
- a hazai megújuló energia részesedésének növelése,
- a biztonságos atomenergia és az erre épülő közlekedési
elektrifikáció alkalmazása,
- az európai energia infrastruktúrához való kapcsolódás,
- valamint a hazai szén-, lignit és szénhidrogén vagyon
környezetbarát felhasználása terén?
11
Energiapolitikai eredmények
A Nemzeti Energiastratégia eszközei:
1.) energiatakarékosság
Primerenergia igény
(PJ)
● Az Energiastratégia szerint a 2010-es 1085 PJ hazai primer energia felhasználás
legfeljebb 5 százalékkal növekedhet 2030-ig, azaz nem haladhatja meg az 1150 PJ értéket
● A Zöld forgatókönyv abszolút értékben is - 50 PJ - primerenergia csökkenést
prognosztizál
12
Energiapolitikai eredmények
Lakossági, energiahatékonyságot növelő pályázati programok
Pályázat neve
Támogatási
keret
Évszám
Támogatási Benyújtott Támogatási Támogatott
intenzitás
pályázat
igény
pályázat
(milliárd Ft)
(db)
(milliárd Ft)
(db)
Támogatásban
Megítélt
részesülő
támogatás
lakóegység
(db)
Kifizetett
támogatás
(milliárd Ft) (milliárd Ft)
LKFT Kémény
2008
40%
242
0,55
206
6 938
0,49
0,46
LKFT Kémény
2009
40%
161
0,34
142
4 048
0,30
0,18
LKFT Öko
2008
50%
1 420
5,63
1 272
86 087
4,97
4,16
LKFT Öko
2009
50%
282
1,12
254
16 881
1,04
0,36
LKFT Panel
2008
33,3% - 60%
892
14,60
729
36 180
11,18
10,69
ZBR Panel Program I.
2008
14,00 33,3% - 60%
950
14,59
916
46 402
14,03
13,14
ZBR Panel Program II.
ZBR EH
ZBR- HGCS
2009
2009
2010
16,70 33,3% - 60%
2,00
30%
1,00
90%
795
2 363
216
29,17
4,37
1,06
352
1 139
195
30 129
1 810
11 742
16,70
1,90
0,99
2,67
1,28
0,05
ZBR- ICS
2010
0,45
90%
367
0,66
241
19 011
0,44
0,18
ZBR MO
ZBR Nap
ÚSZT Kémény program
ÚSZT
Fűtéskorszerűsítés
2011
2011
2011
2,30
2,97
0,32
40%-50%
50%
40%
824
5 686
165
3,23
4,11
0,61
487
3 525
119
545
3 567
3 394
1,92
2,50
0,48
0,56
2,34
0,00
2012
1,042
40%
1 276
1,22
1 083
1 088
1,04
0,00
15 639
81,25
10 603
267 759
57,80
36,07
Mindösszesen
13
Energiapolitikai eredmények
A Nemzeti Energiastratégia eszközei:
2.) hazai megújuló energia
A Nemzeti Energiastratégia szerint a megújuló
energiaforrások részesedése 20%-körüli értékre
növekszik 2030-ig
Eredmények:
● A zöldgazdaság-fejlesztésbe 150 milliárd forint beruházási
támogatás került 2010 óta, aminek köszönhetően a megújuló energia
részarány 7,4%-ról (2009) 9,3%-ra növekedett (2011)
14
Energiapolitikai eredmények
Legfontosabb tennivalók a zöldgazdaság fejlesztés terén
- Lakossági épületenergetikai pályázatok kezelése, különös tekintettel
a ZBR Panel II. alprogramra;
- NCsT felülvizsgálata;
- METÁR prenotifikáció;
- Pályázatok tervezése, kiírása, lebonyolítása (NER300 2., KEHOP,
ZBR-CNG, ZFR)
- Az EU Energiahatékonysági Irányelvének (EED) átültetése;
- Nemzeti Épületenergetikai Stratégia elkészítése
15
Energiapolitikai eredmények
A Nemzeti Energiastratégia eszközei:
3.) biztonságos atomenergia és közlekedési elektrifikáció
Eredmények:
• Paksi Atomerőmű
- sikeres stressz teszt,
- I. blokk üzemidejének 20 évvel történő meghosszabbítása
• az Atomtörvény módosításra került
• A magyar atomenergia ágazat szakembereinek szakértelme és
tapasztalata „exportcikké” vált
• Hulladékkezelés
- A 2012-ben Bátaapátiban átadott kis és közepes aktivitású radioaktív
hulladéktároló megkezdte működését.
- 2014 végéig kidolgozzuk a Kiégett Fűtőelemek és Radioaktív
Hulladék-kezelési Nemzeti Politikát.
16
Energiapolitikai eredmények
Atomenergiára alapozott közlekedési elektrifikáció
A közlekedés elektrifikációjának és a agroüzemanyagok
elterjedésének alakulása
4%
2%
9%
Közlekedés energiafelhasználása, PJ
250
200
17%
4%
10%
3%
4%
2%
A Nemzeti Energiastratégia alapján
20-25000 elektromos autó futhat a
magyar utakon 2030-ban
17% 14%
9%
Bioüzemanyag
Bioüzemanyagok
Villamos energia
energia
Villamos
Olajtermékek
Olajtermékek
150
94%
100
87%
94%
87%
65%
76%
50
0
2009
2009
2020
2020
2030
2030
17
Energiapolitikai eredmények
A Nemzeti Energiastratégia eszközei:
4.) kapcsolódás az európai villany- és gázpiachoz
Elérendő célok:
1.) Forrás és tranzitdiverzifikáció
- Az ellátásbiztonság garantálása normálés krízishelyzetben
- Kedvező beszerzési ár elérése
2.) Piacintegráció
- Árstabilitás elérése
- Piac likviditás biztosítása
- Transzparens működés
18
Energiapolitikai eredmények
Piac-összekapcsolás és regionális villamosenergia-piaci
integráció
Eredmények:
Sikeres cseh
piacintegráció
-
szlovák
-
magyar
A hatékony működés növelte a csatlakozni kívánó országok számát
- Románia, Lengyelország és Horvátország is érdeklődik
19
Energiapolitikai eredmények
Részben már megvalósult fejlesztések a földgáz infrastruktúra
területén
Infrastruktúra fejlesztés
•
Észak-Déli Energiafolyosó
•
Déli földgázfolyosó
Áramlat),
•
Délnyugat (horvátországi LNG terminál),
(Nabucco
West,
Déli
Piacfejlesztés
•
Magyar szervezett földgázpiac (CEEGEX Zrt.): Egy
új és hatékony földgáz kereskedési felület
létrehozása.
Gáztároló
Meglévő import útvonal
Új fejlesztések
20
Energiapolitikai eredmények
A Nemzeti Energiastratégia eszközei:
5.) a hazai fosszilis energia készletek hasznosítására való
felkészülés
Eredmények:
2013. 02. 13-án megkezdődött az Ásványvagyon-hasznosítási és
Készletgazdálkodási Cselekvési Terv (ÁCsT) közigazgatási és
társadalmi egyeztetése.
Az ÁCsT leszögezi, hogy hazánk fosszilis
energia-hordozókban nem szegény ország.
21
Energiapolitikai eredmények
Eredmények:
Bányászati koncessziók kiírása hazai szénhidrogén
és geotermális energia hasznosítására
- A 2012. évig befejeződtek a koncessziós pályázatok
kiírásához szükséges jogszabály-módosítások, illetve az
eljárást szabályozó jogszabály is megszületett.
- A pályázati feltételek egyeztetése megkezdődött, így 2013.
első félévében fognak a kiírások megjelenni.
22
Összefoglalás
A célok és eredmények magyar energiaszektor és az ellátásbiztonság fejlesztése
terén:
- Fontos tennivalók:
-
• a rezsicsökkentés fenntarthatóságának biztosítása,
• az állami energetikai portfólió konszolidálása,
• belföldi és nemzetközi infrastruktúra fejlesztés,
• a fenntartható megújuló energia támogatási rendszer
létrehozása
Legfontosabb eredményeink:
• Az EU2020 vállalásaink teljesítése megfelelően halad,
• Új atomtörvény született, még biztonságosabbá vált a paksi atomerőmű, az
üzemidő hosszabbítás és az új blokkok felépítését célzó tenderkiírás folyamatban
van, készül a hulladékkezelési program,
• Sikeres európai piaci és infrastruktúrális integráció van folyamatban a gáz és a
villamosenergia szektorban
• A Nemzeti Energiastratégiához kapcsolódó öt cselekvési terv közül az elsőnek
(Ásványvagyon és Készlethasznosítási Cselekvési Terv) elkezdődött a közigazgatási
és társadalmi egyeztetése
23
Köszönöm a figyelmet!
[email protected]
24

similar documents