Click me - Naft Group

Report
‫‪Key personals‬‬
‫‪References‬‬
‫مراجع ذکر شده در این قسمت‪ ,‬مشتمل بر کلیه فعالیتهای مهندسی و پیمانکاری انجام گرفته توسط اینجانب در شرکت های‬
‫مختلف داخلی و خارجی بوده و الزاما به مفهوم دارا بودن حق امتیاز آن پروژه توسط مجموعه شرکت های { گروه نفت }‬
‫نمی باشد‪.‬‬
Utility and Offsite Projects
Oil, Gas, Petrochemical & Power
Plants
‫)‪U/O Projects Overview (1‬‬
‫‪(1‬‬
‫طراحی‪ ،‬ساخت‪ ،‬نصب و راه اندازی اولین واحد ساخت داخل تولید الکتروکلریناسیون در نیروگاه سیکل‬
‫ترکیبی نکا‬
‫‪(2‬‬
‫طراحی‪ ،‬ساخت‪ ،‬نصب و راه اندازی سیکل خنک کن یکبار گذر)‪ (Once Through‬نیروگاه سیکل‬
‫ترکیبی نکا )‪(Combined Cycle Power Plant‬‬
‫‪(3‬‬
‫طراحی پایه و برآورد قیمت برجهای خنک کن تر )‪ (Wet Cooling System‬پتروشیمی اروند به میزان‬
‫‪ 17‬سل ‪ 4000‬متر مکعب بر ساعتی (مجموعا به ظرفیت ‪000‬و‪ 68‬متر مکعب بر ساعت)‬
‫‪(4‬‬
‫طراحی واحد آب شیرین کن )‪ (MSF desalination plant‬و واحد )‪(DM/Polishing plant‬‬
‫پاالیشگاه ‪ ORC‬کشورعمان‬
‫‪(5‬‬
‫مطالعات امکان سنجی فنی – اقتصادی احداث واحد تولید همزمان آب و برق درشهرک )‪(Energy City‬‬
‫واقع در ‪ Daqum‬عمان‬
‫‪(6‬‬
‫انجام مطالعات مفهومی و پایه و برآورد قیمت تمام شده واحدهای ‪ Utility & Offsite‬پتروشیمی اوره‬
‫آمونیاک سوم شیراز‬
‫)‪U/O Projects Overview (2‬‬
‫‪(7‬‬
‫مدیریت طرح و طراحی فرآیندی واحد آب شیرین کن جزیره خارک به ظرفیت ‪ 6000‬مترمکعب در‬
‫روز بروش اسمز معکوس ‪ RO‬جهت تامبن آب شرب جزیره‪.‬‬
‫‪(8‬‬
‫طراحی تفضیلی مخازن ذخیره آب آشامیدنی جزیره خارگ در قالب ‪ 2‬مخزن ‪ 15000‬متر مکعبی و‬
‫سیستم فیلتراسیون و تجهیزات تزریق کلر به همراه سیستم کنترل مورد نیاز‬
‫‪(9‬‬
‫مطالعات امكان سنجي فنی‪-‬اقتصادی سیستم خنك كننده فاز دوم مجتمع پتروشیمي عسلویه و تغییر نتایج‬
‫مطالعات قبلی از سیستم یکبار گذر )‪ (Once Through‬به ترکیب برجهای خنک کن تر آب شور و‬
‫شیرین‬
‫‪(10‬‬
‫مطالعات امكان سنجي و طراحي پایه واحد تصفیه پساب فاز دوم مجتمع پتروشیمي عسلویه بعنوان‬
‫بزرگترین واحد تصفیه پساب صنعتی در کشور‬
‫‪(11‬‬
‫مطالعات امكان سنجي و تحلیل فني – اقتصادي سیستمهای آب شیرین كن حرارتی و اسمزی معکوس‬
‫و واحد ‪DM‬فاز دوم مجتمع پتروشیمي عسلویه‬
‫‪(12‬‬
‫بررسي و تحلیل شبكه آب خنك كن پاالیشگاه آبادان و ارائه روشهاي بهینه سازي‬
‫)‪U/O Projects Overview (3‬‬
‫‪(13‬‬
‫طراحی‪ ،‬خرید‪ ،‬اجرا و راه اندازی ‪ EPCC‬سیستم برج خنک کن آب دریا برای طرح افزایش تولید بنزین‬
‫پاالیشگاه بندر عباس‬
‫‪(14‬‬
‫‪(15‬‬
‫طراحی حوضچه برداشت و مسیر تخلیه آب دریای پتروشیمی مروارید در منطقه عسلویه‬
‫انجام مطالعات مفهومی‪ ،‬پایه و تفضیلی و نظارت بر خرید و نصب و اجرای واحدهای یوتیلیتی و افسایت شرکت‬
‫پتروشیمی گچساران‬
‫‪(16‬‬
‫خدمات طراحی مهندسی آفسایت و یوتیلیتی فاز ‪ 2‬پتروشیمی شامل مرور مطالعات مفهومی انجام شده توسط شرکت‬
‫‪Technip‬فرانسه‪ ,‬مهندسی پایه‪ ,‬مهندسی تفصیلی‪ ,‬تهیه اسناد مناقصه و همکاری در برگزاری مناقصات‪ ,‬خدمات‬
‫مهندسی خرید‬
‫‪(17‬‬
‫مطالعه امکان سنجی فنی اقتصادی استفاده از سیستم برج خنک کن آب دریا در پاالیشگاه بندر عباس (طرح افزایش‬
‫ظرفیت)‬
Refinery
Projects
‫)‪Refinery Projects Overview (1‬‬
‫‪(1‬‬
‫‪(2‬‬
‫کارشناس فنی تیم بازرسی – شرکت پاالیش نفت تهران‬
‫انجام مطالعات امکان سنجی فنی – اقتصادی پاالیشگاه میعانات گازی به ظرفیت ‪ 120,000‬بشکه‬
‫ائی عسلویه‬
‫‪(3‬‬
‫طراحي‪ ،‬ساخت و نصب واحد نیمه صنعتي بیوفیلتراسیون جهت حذف ‪H2S‬از آب ترش واحد‬
‫‪SRU‬پاالیشگاه تهران‬
‫‪(4‬‬
‫‪(5‬‬
‫طراحي تفصیلي ترمینال ذخیره سازي و صادرات محصوالت ‪LPG‬بندر كیانلي – تركمنستان‬
‫مطالعات امکان سنجی فنی – اقتصادی ایستگاه ذخیره و شوتینگ (صادرات) گازوئیل‪ ،‬روغن پایه‬
‫و سایر مشتقات نفتی از بندر امام (شرکت دانیال انرژی)‬
‫‪(6‬‬
‫طراحی دفترچه پژوهشی پاالیشگاه با بیش از ‪ 130‬عنوان پروژه شامل عنوان‪ ،‬اهداف‪ ،‬نتایج مورد‬
‫انتظار‪ ،‬اطالعات ورودی موجود‪ ،‬مدت زما ن و مبلغ پیش بینی شده‬
Tank Farm
&
Storage Areas
‫)‪Tank yards / Storage Projects Overview (1‬‬
‫‪(1‬‬
‫‪(2‬‬
‫طراحي تفصیلي ترمینال ذخیره سازي و صادرات محصوالت ‪LPG‬بندر كیانلي–تركمنستان‬
‫مطالعات امکان سنجی فنی – اقتصادی ایستگاه ذخیره و شوتینگ (صادرات) گازوئیل‪ ،‬روغن‬
‫پایه و سایر مشتقات نفتی از بندر امام (شرکت دانیال انرژی)‬
‫‪(3‬‬
‫طراحي و نظارت بر نصب و اجرا ترمینال ذخیره سازي و انتقال مواد هیدروكربني (گازوئیل‪،‬‬
‫بنزین‪ ،‬روغن پایه) – شرکت بوتان ران؛ تپه سالم مشهد‬
‫‪(4‬‬
‫طراحی مفهومی مرکز ذخیره سازی )‪ (Tank Farm‬خوراک و محصول فاز ‪ 2‬پتروشیمی‬
‫عسلویه برای شرکت سرمایه گذاری سپهر انرژی‬
Petrochemical
Projects
‫)‪Petrochemical Projects Overview (1‬‬
‫‪(1‬‬
‫طراحی مفهومی و براورد قیمت واحد فنل شرکت پتروشیمی اروماتیک اصفهان‬
Gas Processing
Projects
‫)‪Gas Processing Projects Overview (1‬‬
‫‪(1‬‬
‫طراحي پایه واحدهای خشك كن ایستگاه هاي پمپ گاز ‪( CNG‬ایجاد دانش فنی و ثبت آن در ایرا و اخذ تائیدیه‬
‫از شرکت ‪ Xebec‬کانادا)‬
‫‪(2‬‬
‫‪(3‬‬
‫طراحي پایه و تفضیلی ایستگاه هاي افزایش فشار و توزیع گاز طبیعي در ایستگاه هاي پمپ گاز ‪CNG‬‬
‫طراحي تفصیلي واحد تولید مایعات یخچالي شركت پارسیان (وابسته به سازمان کسترش و نوسازی ایران) در‬
‫شهرك كاسپین قزوین (لیسانس این کار از شرکت ‪ DEWOO‬خریداری شده بود)‬
‫‪(4‬‬
‫انجام مقایسه فنی – اقتصادی بین لیسانس های فنی ارایه شده توسط شرکت های ‪ J.B‬و ‪ SGZ‬بر روی طرح‬
‫‪ NGL‬خارگ و برآورد هزینه تغییرات و ادعاهای کارفرما‬
‫‪(5‬‬
‫ارایه خدمات مهندسی پایه و چیدمان پلنت برای واحد استحصال اتان و واحد شیرین سازی گاز شرکت‬
‫پتروشیمی بوشهر‬
‫‪(6‬‬
‫طراحی خط انتقال گاز ترش از فاز ‪ 6,7,8‬به واحد شیرین سازی و خط انتقال گاز شیرین از واحد شیرین سازی‬
‫به واحد ‪( CRP‬جداسازی گاز اتان) شرکت پتروشیمی بوشهر‬
Chemical Plants
Design & Construction
‫)‪Chemical Plants Projects Overview (1‬‬
‫‪(1‬‬
‫طراحی واحد تصفیه پساب واحد الکل و تولید کود شیمیائی از آن‬
‫‪(2‬‬
‫طراحی واحد اسید سولفوریک ‪ 300,000‬تنی‬
‫‪(3‬‬
‫طراحی واحد تولید کود سولفات پتاسیم‬
‫‪(4‬‬
‫طراحی واحدهای تولیدی اسید فلوریدریک )‪ (HF‬و گاز فلوئور )‪(F2‬‬
‫‪(5‬‬
‫مشاوره در زمینه بهبود فعالیت های واحدهای نیترو سلولز؛ نیترو گلیسیرین؛ الکل؛ اسید‬
‫سولفوریک‬
‫‪(6‬‬
‫مطالعات امکان سنجی فنی ‪ -‬اقتصادی احداث واحد اسید سولفوریک در عمان‬
‫)‪Chemical Plants Projects Overview (2‬‬
‫‪(7‬‬
‫طراحي مفهومي واحد تولید ‪ ،UDMH‬صنایع شهید همت‬
‫‪(8‬‬
‫مطالعات امكان سنجي و طراحي اولیه تولید اسید سولفوریك در ایران و كشور عمان‬
‫‪(9‬‬
‫مطالعات امكان سنجي و طراحي اولیه واحد تولید سولفات پتاسیم و اسید كلریدریك در ایران و‬
‫كشور عمان‬
Miscellaneous
Projects
‫‪Miscellaneous Projects Overview‬‬
‫‪(1‬‬
‫‪(2‬‬
‫کارشناس فنی تیم بازرسی – مدیریت اکتشاف کل کشور@ برنامه دوم توسعه‬
‫ساخت دستگاه تست سوخت ‪ T-Burner‬جهت سنجش سرعت سوزش سوخت جامد‬
‫کامپوزیتی‬
‫‪(3‬‬
‫ساخت دستگاه تست ‪ Solid Phase Burner‬جهت سنجش سرعت سوزش سوخت جامد‬
‫کامپوزیتی‬
‫‪(4‬‬
‫مدلسازی ریاضی سوزش سوخت های جامد کامپوزیتی با استفاده از هندسه فرکتال‬
‫‪(5‬‬
‫مدیریت تیم طراحی مفهومي واحد استخراج کیک زرد و تبدیل به هگزا فلورید ارانیم‬
‫‪(6‬‬
‫بررسي و تحلیل كورههاي پخت رنگ شركت ایران خودرو و تصحیح سیستم توزیع هواي گرم‬
Appendix

similar documents