2 - Ikast-Brande Kommune

Report
NGF Nature Energy
HVEM ER NGF NATURE ENERGY MÅNSSON?
•
•
•
•
Axel Månsson A/S er et af Danmarks
største frilandsgartnerier
Har været producent af grøntsager i
mere end 30 år
Dyrker grøntsager på 645 ha, heraf
dyrkes 300 ha økologisk
Ønsker at være selvforsynende med
økologisk gødning
•
•
•
Tidligere Naturgas Fyn
Selskabet udvikler og driver
biogasanlæg i hele Danmark samt
aktiviteter inden for gas i
transportsektoren.
Ønsker at udbrede Bionaturgas
som energiforsyning og brændsel,
og derigennem at fremme
Danmarks grønne
energiforsyning.
2
NGF NATURE ENERGY BIOGAS A/S
•
•
•
•
Aktiviteter på områderne for gas til transport og biogas
Målrettet PA-indsats med afsmitning i energiforliget
Partnerskaber om produktion og køb af biogas og opgraderet biogas
Målsætning om at være væsentlig aktør i den danske
biogasproduktion
• Bionaturgas fra NGF NE forventes på nettet fra 2015
• To tankanlæg til CNG i hhv. Odense og Fredericia
• Ét biogasanlæg i drift (Vaarst), tre i proces (Holsted, Midtfyn, Nordfyn)
samt en række projekter undervejs
3
HVAD ER NGF NATURE ENERGY MÅNSSON?
•
•
•
•
•
•
Et økologisk biogasanlæg og et samarbejde mellem Axel Månsson A/S og
NGF Nature Energy A/S
Anlægget vil hovedsagelig modtage økologisk gylle fra kvæg og
økologiske høns
Desuden konventionel gylle fra svin og mink og økologisk biomasse i form
af affald fra Axel Månssons grønsagsproduktion samt anden biomasse.
Restproduktet fra gasproduktionen kan anvendes som et led i en
økologisk produktion som f.eks. gødning på dyrkningsarealerne
Biogasanlægget vil årligt producere ca. 5,0 mio. kubikmeter bionaturgas
Anlægget har modtaget tilsagn om anlægsstøtte fra regeringens
biogaspulje
4
FAKTA OM BIOGASANLÆGGET
Input:
- Husdyrgødning
- Dybstrøelse
- Kartoffelpulp
- Grøntsagsaffald
- Kløvergræs
- andet
Output: - ca. 5,0 mio. m3. Bionaturgas
(svarende til gasforbrug i
3.000 husstande)
- Økologisk gødning til
landbruget
- Ca. 20 midlertidige
arbejdspladser i byggeperiode
- 5-10 grønne og permanente
arbejderplader.
5
HVORDAN FUNGERER ET BIOGASANLÆG?
6
HVORDAN TRANSPORTERES BIOMASSERNE
6
HVORDAN KAN DET DET SE UD?
7

similar documents