CMMI (Capability Maturity Model Integration)

Report
CMMI
(Capability Maturity Model
Integration)
Process Areas for Systems and Software Engineering
Botea Gabriela
342 C5
Cuprins
Introducere
 Ce înseamnă CMMI?
 Ariile de proces
 Încrederea și controlul calității –
Punere în practică și experiență
 Abordări ale CMM
 Concluzii

Introducere

În încercarea de a îmbunătăți modul în
care companiile și organizațiile conduc
afaceri au fost create și dezvoltate multe
modele, standarde și metodologii. Din
păcate, majoritatea acestor modele sunt
destinate să îmbunătățească activități
specifice pentru organizații specifice și nu
realizează o abordare sistematică a
problemelor generale cu care se întâlnesc
multe companii.
Ce înseamnă CMMI?
Pentru a întâmpina problemele prevăzute
anterior, CMMI vine cu o serie de reguli
generale și modele care referă întregul
ciclu de viață al unui produs de la idee,
implementare, până la distribuire și
întreținere.
 Mai mult, modele sunt concepute ca și
nucleu, peste care, ulterior, sunt adăugate
extensii necesare.

Ce înseamnă CMMI?
Capability Maturity Models Integration a
fost creat pentru a evita problema
utilizării mai multor Modele de
Maturitate.
 Momentan, 4 discipline sunt disponibile
pentru a fi dezvoltate cu ajutorul CMMI:

•
•
•
•
Systems Engineering;
Software Engineering;
Integrated product and process development;
Supplier Sourcing.
Ariile de proces
Disciplinele sunt referite prin ariile de
proces asociate și prin modelele
componente, denumite amplificari
disciplinare.
 O arie de proces este o grupare de best
practices care aplicate într-o arie, care
implementată colectiv, satisface un set de
ținte considerate importante pentru a
putea asigura o optimizare considerabilă
pentru acea arie.

Ariile de proces
În cazul systems engineering, CMMI
identifică 22 arii de proces teoretice.
 Câteva din acestea sunt:

◦
◦
◦
◦
◦
◦
Analiza cauzală;
Definirea procesului organizațional;
Pregătire organizațională;
Integrarea produsului;
Planificarea proiectului;
Managementul riscului, etc.
Încrederea și controlul calității –
Punere în practică și experiență
În cazul software engineering, ariile de
proces menționate pentru systems
engineering se aplică și aici.
 Diferența notabilă într-un model CMMI
este accentul pus pe amplificarea
disciplinară în cadrul software
engineering.

Încrederea și controlul calității –
Punere în practică și experiență

Pentru îmbunătățirea produsului integrat
și a proceselor de dezvoltare sunt
adăugate încă două arii de proces față de
cele din disciplina systems engineering,
dar și best practices adiționale în cadrul
ariei de proces Managementul Proiectului
Integrat. Acestea sunt:
◦ Integrated Teaming;
◦ Organizational Environment for Integration.
Încrederea și controlul calității –
Punere în practică și experiență

Pentru îmbunătățirea proceselor de
selecție a surselor, se folosesc aceleași arii
de procese ca în cazul systems
engineering cu o singură arie adițională și
anume, Integrated Supplier Management.
Încrederea și controlul calității –
Punere în practică și experiență

În cazul optimizării mai multor discipline,
”arhitectul” modelului respectiv trebuie
să aleagă din toate ariile de proces listate
pentru fiecare disciplină relvantă și să fie
atent la toate amplificările disciplinare
corespunzătoare fiecărei discipline
relevante.
Abordări ale CMM
Modelul CMMI asigură 2 abordări pentru
îmbunătățirea procesului; sunt numite
”reprezentări ale modelului”, și pot fi
privite ca două perspective diferite pentru
același set de date, care reprezintă
modelul CMMI.
 Vom analiza doar reprezentarea continuă,
fiind cea mai răspândită.

Abordări ale CMM
Reprezentarea continuă oferă o
imagine detaliată a proceselor unei
organizații.
 Perminte evaluarea unei arii de proces
individual și este cea mai folosită
reprezentare, deoarece asigură
identificarea și focusarea pe anumite
puncte critice și măsurarea îmbunătățirii
graduale pe o scara mai precisă.

Reprezentarea Continuă

Pentru fiecare arie de proces sunt
necesare nivele de capabilități pentru a
putea măsura calea urmată de optimizarea
graduală de la un proces neperformant la
un proces optim.
Reprezentarea Continuă

Această reprezentare organizează ariile
de proces, dintr-un punct de vedere
profitabil, în patru categorii de bază:
◦
◦
◦
◦
Support;
Engineering;
Project Management;
Process Management.
Reprezentarea Continuă
Concluzii
CMMI asigură un model interconectat și
prin urmare stabil, cu o acoperire mai
mare a ciclului de viață al unui produs
decât orice alt produs de îmbunătățire a
procesului.
 CMMI combină software engineering și
systems engineering în product
engineering, oferind companiilor un set
integrat și puternic de unelte.

Concluzii
CMMI susține colaborarea dintre systems
engineering și software engineering,
ajutând organizațiile să se concentreze pe
produsul finit și pe procesele asociate.
 Permite nu numai flexibilitate în
implementarea unui model care să se
potrivească mai bine cu obiectivele unei
organizații, ci și o terminologie comună,
arhitectură și metode de evaluare.

Întrebări?

similar documents