vy_32_inovace_760_historické_hádanky

Report
NÁZEV ŠKOLY: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276,
OKRES LOUNY
AUTOR: MGR. MARTINA MYŠKOVÁ
NÁZEV:VY_32_INOVACE_760_HÁDANKY_NAŠÍ_MINULOSTI
TÉMA: Historické hádanky osobností meziválečného období
ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/21.2975
Anotace:
Materiál je určen k opakování učiva v předmětu
Dějepis v 9. ročníku
Metodický
postup:
Žáci pomocí otázek a fotografií určují osobnosti
meziválečného období, zařadí společenské
postavení a obor, ve kterém daná osobnost
působila, dále pak popíše událost spojenou s
osobností, vše kontroluje učitel a snaží se na
dané téma rozvinout diskusi.
Klíčová slova: E. Beneš, A. Hlinka, E. Hácha, Jozef Tiso,
J. Ježek, J. Heyrovský, J. Žák.
Datum
vytvoření:
15.12.2012
 Urči, kdo
jsem.
 Zařaď mé společenské postavení.
 Urči obor – odvětví mého působení.
 Popiš událost spojenou s mou osobností.
Byl jsem jedním z vůdců prvního
československého odboje. V období
druhé republiky a okupace jsem žil
v exilu.
Edvard Beneš
 Byl
jsem vůdčí osobností slovenského
národního hnutí, zakladatel a vůdce
politické strany, která vedla k rozbití ČSR.
 Andrej
Hlinka
jsem v čele druhé republiky (19381939). Po abdikaci E. Beneše jsem přijal
funkci nejvyššího představitele ČSR.
 Stál
 Emil
Hácha
 Slovenská
společnost je dodnes ve vztahu
k mé osobě rozdělena. Podílel jsem se na
vzniku samostatného Slovenska a zastával
nejvyšší pol.funkci.
 Jozef
Tiso
život provázela hudba – jazz.
Vystudoval jsem pražskou konzervatoř.
Proslavil jsem se psaním hudby
k divadelním hrám, úzce jsem
spolupracoval s J. Werichem
a J. Voskovcem.
 Můj
 Jaroslav
Ježek (J.Traxler)
 Roku
1922 jsem objevil polarografii, což
je metoda měření elektrického proudu.
Za převratný objev jsem získal Nobelovu
cenu za chemii.
 Jaroslav
Heyrovský
 ( polarograf)
 Dosud
oblíbeným filmem pro pamětníky
ze školního prostředí je Cesta do hlubin
študákovy duše, který byl natočen podle
mé knihy.
 Jaroslav
Žák

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/98/Edvard_Bene%C5%A1.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Andrej_hlinka.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:H%C3%A1cha.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jozef_Tiso.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Traxler_a_Je%C5%BEek-1938.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Heyrovsky_Jaroslav.jpg
http://obrazky.cz/detail?q=jaroslav%20%C5%BE%C3%A1k&offset=1&limit=20&bUrlPar=filter%3D1&resNum=2&r
ef=http%3A//obrazky.cz/%3Fq%3Dzden%25C4%259Bk%2Bburian%26from%3D21&resID=RIokH1tSnjxrbZr9gPXo8
HAUY7IgvQWMVPGkqMkWdCg&imgURL=http%3A//www.cesky-jazyk.cz/cjl/pictures/autori/zak-jaroslav2n.jpg&pageURL=http%3A//www.cesky-jazyk.cz/zivotopisy/jaroslavzak.html&imgX=160&imgY=222&imgSize=6&thURL=http%3A//media3.picsearch.com/is%3FRIokH1tSnjxrbZr9gPXo
8HAUY7IgvQWMVPGkqMkWdCg&thX=92&thY=128&qNoSite=jaroslav%2B%C5%BE%C3%A1k&siteWWW=&sId=a
ReL-unkwD-q-GYatkPn
Program Microsoft Office2007

similar documents