презентація професії бухгалтер

Report
ПРОФЕСІЯ
“БУХГАЛТЕР”
Г. Сковорода говорив, що
світ – це театр. І кожен
повинен для себе обрати
ту роль, яку він зможе
найкраще виконати, ту, що
відповідає його нахилам і
здібностям. Стосується це,
насамперед, вибору
професії.
Професія бухгалтер - одна з
найстаріших. Корені цієї цікавої
професії входять так глибоко в
історію, що ніхто точно не знає, де їх і
шукати. З впевненістю можна
сказати, що облік з’явився тоді, коли
людина стала людиною.
Бухгалтер (нім.
«Buch» - книга,
«Halter» - власник) фахівець у галузі
бухгалтерії. В даний
час професія є
важливою, без неї
не обходиться
жодне
підприємство.
До 90-х років
бухгалтерів
називали
"державними
контролерами"
Протягом декількох останніх
років професія бухгалтера
займає четверте місце в
рейтингу найбільш популярних
професій на ринку праці.
Будь-який вид підприємницької діяльності
потребує грамотних фахівців з бухгалтерського
обліку. Представники цієї професії відповідальні
за складання бухгалтерської та податкової
звітності, її оформлення відповідно до
встановленого порядку для передачі до фондів та
податкову інспекцію, здачі в архів. Бухгалтери
беруть участь у проведенні економічного аналізу
господарсько-фінансової діяльності
підприємства .
Сучасний бухгалтер - це кваліфікований
спеціаліст у галузі статистики, фінансів
та кредиту, організації, планування,
економіки конкретної галузі
господарства, здійснення
бухгалтерського обліку.
ПЛЮСИ ПРОФЕСІЇ
1. Затребуваність на ринку праці.
2. Переважно нормований робочий день.
3. Можна мати додатковий заробіток,
наприклад, допомагати з веденням
бухгалтерії дрібним підприємцям.
Також бухгалтер повинен планувати свою роботу завчасно, в
цьому йому допомагає календар бухгалтера:
НА ДОПОМОГУ БУХГАЛТЕРУ ПРИХОДЯТЬ
НОВІ СУЧАЧНІ ПРОГРАМИ:
Це можливість навчитися
вести облік на комп'ютері:
оформляти документи і
реєструвати господарські
операції, аналізувати
інформацію і формувати
бухгалтерську і податкову
звітність.
НА ДОПОМОГУ БУХГАЛТЕРУ ПРИХОДЯТЬ
НОВІ СУЧАЧНІ ПРОГРАМИ:
Система "ПАРУС" призначена для малих і
середніх госпрозрахункових підприємств
різної галузевої приналежності (торгівля,
сфера послуг, елементарне виробництво,
реклама і ЗМІ, громадське харчування,
туризм, іноземні компанії та ін.) Це проста,
зручна, але в той же час потужна
повнофункціональна система, що дозволяє
автоматизувати бухгалтерський облік,
основні торгові процеси і складський облік,
розрахунок заробітної плати і кадровий
облік. Може експлуатуватися як на одному,
так і на декількох (в межах 15-20) об'єднаних
в локальну мережу комп'ютерах
Головний бухгалтер на підприємстві - це перша людина
після керівника з прийняття усіх рішень, що стосуються
фінансово-господарської діяльності, оскільки саме він
поряд з директором ставить свій підпис майже на усіх
документах. А це не тільки відповідальність, але й
авторитет.
З ПІДВИЩЕННЯМ ЗНАЧЕННЯ БУХГАЛТЕРА В
РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ НА ПЕРШИЙ ПЛАН
ВИСУВАЄТЬСЯ ПИТАННЯ ЙОГО ПІДГОТОВКИ.
Професію бухгалтер можна отримати у вищих
та середніх спеціальних державних навчальних
закладах, приватних та акціонерних
навчальних закладах, спеціальних курсах, але
проблемою випуску кваліфікованих
спеціалістів є те, що не всі ВУЗи є профільними,
але випускають даних спеціалістів.
Люди цієї професії мають
бути, перш за все,
відповідальні та організовані.
Бухгалтер повинен не просто вміти вести книги,
добре знати облік, економіку, але й володіти
основами технології виробництва, трудовим і
цивільним правом, діловодством, комп'ютерною
технікою та іноземними мовами

similar documents