Презентация ОКН

Report
Професія оператора комп'ютерного
набору не тільки цікава, але і достатньо
складна. Щоб з вас вийшов чудовий оператор,
потрібно володіти теоретичним і практичними
знаннями а головне - уміти гармонійно їх
об'єднувати
в
процесі
роботи.
Професійні
навички
оператора
комп'ютерного набору корисні в багатьох
галузях. Вони потрібні в компаніях з великим
обсягом
інформації,
бази
даних.
Такі
співробітники потрібні великим торговельним
мережам для
відстеження руху товарів, call-центри.
• Архітектура та конфігурація комп'ютера і
мікропроцесорної системи;
• Керування процесами в операційній системі;
• Клавіатурний тренажер
• Обробка текстової інформації;
• Обробка табличної інформації;
• Робота в базах даних;
• Обробка графічної інформації;
• Основи роботи в Інтернеті
• обслуговування комп'ютерних та
інтелектуальних пристроїв, систем і
мереж обробки інформації та прийняття
рішень;
• комп'ютерна обробка текстової,
графічної та образної інформа
ції;
• обслуговування комп'ютеризованих,
інтегрованих і робототехнічних систем.
• правила експлуатації комп'ютерної техніки і систем зв'язку;
• технологію обробки даних, робочі інструкції, програмне
забезпечення;
• послідовність виконання операцій у комп'ютерних системах
(мережах);
• стандарти уніфікованої системи організаційнорозпорядчої документації;
• діловодство;
• правила орфографії і пунктуації;
• технічні вимоги до витратних матеріалів для принтера, паперу,
магнітнихдисків;
• основи організації праці;
• основи законодавства про працю;
• правила захисту інформації.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
виконувати операції з базами даних на комп'ютерному
устаткуванні;
працювати в текстовому редакторі; оперувати з файлами;
виконувати інші операції технологічного процесу опрацювання
інформації;
керувати режимами роботи периферійного обладнання (підготовка
текстів іграфічних документів, таблиць, переліків, списків тощо);
своєчасно проводити корекцію несправностей у роботі
устаткування;
доповідати відповідальній особі про виявлені відхилення в роботі
комп'ютерного обладнання;
здійснювати прийом / передачу інформації по мережі;
постійно вдосконалювати уміння та навички роботи з клавіатурою;
при необхідності виконувати обов'язки секретаря керівника, вести
діловодство.
• розвинена координація
рухів рук і пальців;
• стійка увага;
• стійкість і врівноваженість;
• хороша пам'ять;
• грамотність;
• швидка реакція;
• висока працездатність;
• відповідальність ;
• хороший зір.
1. Як називається ваша професія (посада)?
Оператор комп'ютерного набору.
2. У чому полягає Ваша робота і які у Вас обов'язки?
Робота полягає в наборі текстів, таблиць в офісних програмах. А також пошук матеріалів в Інтернеті.
3. Яку освіту необхідно мати, щоб отримати Вашу посаду?
Не достатньо закінчити школу і вміти працювати на комп'ютері. Необхідно отримати фахову
підготовку з даної професії.
4. Опишіть свій робочий день.
У мене самий звичайний повний робочий день з 8:00 до 16:00. Іноді, це буває вкрай рідко,
доводиться затриматися на роботі, але зате потім я можу зі спокійною совістю вимагати відгул або
відлучитися з роботи на пару годин для вирішення особистих проблем. Обід 15 - 20 хвилин я можу
вибирати в інтервалі з 12:00 до 14:00, що погодьтеся дуже зручно.
5. Наскільки комфортні умови Вашої праці (цілий день на вулиці, або в офісі з чашкою кави)?
Робота не пильна, в теплому затишному кабінеті.
6. Що Вам найбільше подобається у своїй справі?
Мені подобається те, що завжди є час удосконалити свої вміння. Знаходити для себе нові
можливості в офісних програмах, а також багато цікавого та корисного в Інтернеті.
7. Що Вам найбільше не подобається в своїй справі?
Не можу відповісти на це питання, так як робота цікава і пізнавальна. Навряд чи буде не цікаво
відкриття для себе чогось нового.
8. Опишіть Ваш колектив, які люди працюють разом з Вами?
Працюють зі мною люди різної вікової категорії, з цього і погляди різні. Але
це абсолютно не заважає, навіть навпаки, можна для себе підкреслити щось
важливе.
9. Які людські якості на Вашу думку найбільш важливі у вашій справі?
Самодисципліна, уважність, швидкість, готовність вчитися.
10. У Вас є можливість оцінити за п'ятибальною шкалою свою роботу,
яку оцінку Ви б поставили?
Напевно, як і багато хто оцінює свою роботу високо, тому не буду винятком –
5 балів.

similar documents