Pobierz prezentację

Report
Kierunki nauczania
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Czaplinku
2014/2015
STRUKTURA
ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
W CZAPLINKU
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. 3 DYWIZJI STRZELCÓW
KARPACKICH
TECHNIKUM
ZASADNICZA SZKOŁA
ZAWODOWA
IM. STEFANA
CZARNIECKIEGO
INTERNAT
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
profil humanistyczno – teatralny
 przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, historia, wiedza o
społeczeństwie;
 zajęcia z zakresu edukacji teatralnej prowadzone przez profesjonalnych
aktorów polskiej sceny teatralnej;
 możliwość podjęcia studiów wyższych na kierunkach lingwistycznych,
teatralnych, filmowych oraz kulturoznawczych.
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
profil lingwistyczny
 przedmioty rozszerzone: język polski, języki obce, historia;
 zajęcia prowadzone przez nauczycieli akademickich z Instytutu Nauk
Humanistycznych i Instytutu Neofilologii przy Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej w Koszalinie;
 możliwość podjęcia studiów wyższych na kierunkach: filologia polska i
obca, historia, prawo, dziennikarstwo, psychologia, filozofia,
politologia, stosunki międzynarodowe, itp.
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
profil ratownictwa medycznego
 przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, fizyka;
 zajęcia praktyczne z ratownictwa medycznego w ramach lekcji z
edukacji dla bezpieczeństwa, wychowania fizycznego i biologii;
 uzyskanie państwowych kwalifikacji w zakresie Kwalifikowanej
Pierwszej Pomocy;
 uzyskanie państwowych kwalifikacji w zakresie ratownictwa wodnego;
 możliwość podjęcia studiów wyższych na kierunkach: medycyna,
ratownictwo medyczne, farmacja, stomatologia, weterynaria,
biotechnologia, fizjoterapia, itp.;
 łatwiejszy start na akademie wojskowe i policyjne.
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
profil ekonomiczno – społeczny
 przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia, wiedza o
społeczeństwie, matematyka;
 zajęcia dodatkowe z zakresu przedmiotów społecznych, prawnych i
ekonomicznych;
 możliwość podjęcia studiów wyższych na kierunkach: ekonomia,
zarządzanie, finanse i rachunkowość, geodezja, architektura
krajobrazu, ochrona środowiska, inżynieria środowiska, inwestycje i
wdrożenia środowiskowe, architektura i urbanistyka..
TECHNIKUM
technik obsługi turystycznej
 zdobycie umiejętności menadżerskich w zakresie obsługi turystycznej,
organizacji imprez oraz usług turystycznych;
 praktyki zawodowe w ośrodkach wypoczynkowych, hotelach i biurach
turystycznych;
 zdobycie patentu żeglarskiego i uprawnień pilota wycieczek
 kwalifikacje dające możliwość podjęcia pracy w: biurach podróży,
hotelach, agroturystyce oraz w organizacjach zajmujących się
wspieraniem i rozwojem turystyki zarówno w Polsce jak i na terenie
całej Unii Europejskiej.
TECHNIKUM
technik żywienia i usług gastronomicznych
 umiejętność organizacji bankietów i imprez okolicznościowych;
 specjalistyczne kursy barmańskie, kelnerskie i baristyczne;
 możliwość prowadzenia własnej działalności w branży
gastronomicznej;
 zdobycie umiejętności menadżerskich w zakresie gastronomii, promocji
usług i marketingu;
 język obcy zawodowy;
 możliwość podjęcia studiów wyższych na kierunkach związanych z
żywieniem i gastronomią.
TECHNIKUM
technik technologii drewna
 umiejętność projektowania i wykonywania konstrukcji drewnianych,
 zapoznanie z nowoczesnym wzornictwem mebli;
 nauka obsługi specjalistycznego programu AUTOCAD (wspomaganie
projektowania 2D);
 obsługa maszyn sterowanych numerycznie CNC;
 możliwość podjęcia studiów wyższych na kierunkach związanych z
obróbką drewna oraz projektowaniem komputerowym;
 praktyczna nauka zawodu w placówkach zagranicznych.
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
 elektromechanik (współpraca z KTP – płatne praktyki i gwarancja
pracy po ukończeniu szkoły);
 operator obrabiarek skrawających (umiejętność obsługi maszyn CNC
w zakresie obróbki metalu i drewna);
 kucharz;
 ślusarz;
 stolarz;
 klasa wielozawodowa: fryzjer, sprzedawca, mechanik pojazdów
samochodowych.
INTERNAT
 nowoczesny;
 przyjazny;
 wygodny;
 z atrakcjami.
ZAPRASZAMY

similar documents