Dojrzalosc_szkolna

Report
Rozwój dziecka 6-cioletniego
„Mój 6-ciolatek idzie do szkoły”
Dojrzałość szkolna
DZIECKO
(osobowość, charakter,
emocje, środowisko…)
SZKOŁA
(dostosowanie warunków,
nauczyciele, atmosfera…)
RODZIC
(charakter, metody wychowawcze,
emocje, środowisko…)
Dojrzałość rodzica – na ile jestem
gotowy iść z moim dzieckiem do szkoły?
• wsparcie dziecka (często zależne od własnych przeżyć
związanych ze szkołą…),
• oczekiwania rodzica w stosunku do dziecka,
• oczekiwania rodzica w stosunku do szkoły, oferty placówki,
• nauczyciel widziany oczami rodzica,
• odpowiedzialność rodzica – reorganizacja życia np.: na narty
nie jedziemy kiedy mamy ochotę tylko wtedy kiedy są ferie,
• gotowość rodzica do pomocy dziecku np.: na początku I-ej
klasy w odrabianiu lekcji (z dzieckiem a nie za dziecko)
Dojrzałość szkolna
wg S. Szumana
to osiągnięcie przez dziecko takiego
poziomu rozwoju fizycznego, psychicznego
i społecznego, dzięki którym stanie się ono
wrażliwe i podatne na systematyczną naukę
i wychowanie szkole
Dojrzałość dziecka do podjęcia
nauki w szkole
Sfera ruchowa
Sfera poznawcza
Sfera
emocjonalno-społeczna
„Złote myśli” dla rodzica
„Złote myśli” dla rodzica
„Złote myśli” dla rodzica
• Pamiętaj o harmonii w rozwoju dziecka
• Każde dziecko rozwija się w swoim tempie
• Macie czas. Wykorzystajcie go, efektywnie
• Dużo zależy od rodzica i jego zaangażowania
Bibliografia
•
•
•
•
•
Brejnak W., „Czy twój przedszkolak dojrzał do nauki?”,
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006,
Janiszewska B., „Ocena dojrzałości szkolnej”, Wydawnictwo
Seventh Sea, Warszawa,
PPP nr 13, „5-latek u progu szkoły. Projekt dzielnicowy dla rodziców
dzieci 5-letnich w przedszkolach na Targówku.”, Warszawa 2010r,
Wilgocka- Okoń B., „Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich”,
Wydawnictwo Akademickie „ Żak”, Warszawa 2003,
Vasta R., Haith M. M., Miller S. A., „Psychologia dziecka”, WSiP
Warszawa 2001.

similar documents