Yrjö Muilu CENTRIA ENERGIA 2013

Report
Energiaosaaminen Centria
ammattikorkeakoulun Ylivieskan
yksikössä
Energiatekniikan tiimi:
DI Yrjö Muilu, FL Kari Pieniniemi ja insinööri
(AMK) Miika Oksanen.
3.4.2013/YMu
CENTRIAN YLIVIESKAN YKSIKÖSSÄ
KOULUTUSTA JA TUTKIMUSTA ON
SEURAAVILLA ALOILLA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kone – ja tuotantotekniikka
Mediatekniikka
SÄHKÖ- JA ENERGIATEKNIIKKA
Puutekniikka
Tuotantotalous
Matkailu
Sosiaaliala
Humanistinen ala
Liiketalous
3.4.2013/YMu
SÄHKÖ- JA ENERGIATEKNIIKKA
Kurssitarjonta energiatekniikassa:
o
o
o
o
o
Biokaasu- ja puukaastekniikka
Energiatekniikan harjoitustyöt
Energiatekniikan perusteet
Höyry- ja voimalaitostekniikka
Virtaus- ja
lämmönsiirtotekniikka
o
o
o
o
Lämpöpumput ja aurinkoenergia
Poltto- ja ympäristötekniikka
Teknillinen termodynamiikka
Vesi- ja tuulivoimalaitokset
3.4.2013/YMu
SÄHKÖ- JA ENERGIATEKNIIKKA
Energiatekniikan tutkimus
Tutkimuksemme painottuu
pienimuotoiseen, hajautettuun energiatuotantoon ja
biopolttoainekäyttöisten CHP
- yksiköiden kehittämiseen
sekä biomassan kaasutusteknologioiden kehittämiseen ja tuotekaasun analysointiin. Tutkimusta on
tehty vuodesta 1995 alkaen.
Koulutusohjelmamme sisältää
sähkövoima- ja energiatekniikan ja
tietotekniikan suuntaumat, joten
CHP-käytöstä löytyvät kaikkien
suuntaumien osaamisalueet:
o kaasutustekniikat
o polttomoottori-generaattoritekniikka
o ohjaus ja automatiikka
3.4.2013/YMu
SÄHKÖ- JA ENERGIATEKNIIKKA
Energiatekniikan tutkimus
Ohessa keskeisimmät
kaasunanalysointilaitteet.
Yllä Gasmet-analysaattori ja
alla vasemmalta
savukaasuanalysaattori ja
MikroGC
3.4.2013/YMu
SÄHKÖ- JA ENERGIATEKNIIKKA
Energiatekniikan tutkimus
Gasmet-näyte
3.4.2013/YMu
SÄHKÖ- JA ENERGIATEKNIIKKA
Energiatekniikan tutkimus
TUULILASKENTAOHJELMISTO WaSP
Yleisin Euroopassa käytetty laskentaohjelmisto, joka soveltuu tuulivoiman
kartoittamiseen ja tuulivoimalan sijoituksen optimoimiseen
3.4.2013/YMu
SÄHKÖ- JA ENERGIATEKNIIKKA
Energiatekniikan tutkimus
Lämpökamera
3.4.2013/YMu
ENERGIATEKNIIKKA
ESIMERKKI. Biokaasun hyödyntäminen CHP - tuotannossa
Haapajärven biokaasureaktori ja
Junttilan tilan biokaasureaktorit
mahdollistavat tutkimusyhteistyön
CENTRIA:n ja HAI:n välillä
Junttilan tilalla on kaksi biokaasureaktoria
pysty- ja vaakamallinen, vaakamallisen
reaktorin on suunnitellut ja valmistanut
Haapavedellä toimiva Metaenergia Oy
Centria tekee yhteistyötä alueellamme
olevien biokaasuosaajien kanssa.
3.4.2013/YMu
ENERGIATEKNIIKKA
ESIMERKKI. Biokaasun hyödyntäminen CHP - tuotannossa
Junttilan tilalle Nivalaan on
varusteltu opinnäytetyönä
biokaasua hyödyntävä 15 kW:n
aggregaatti.
Tilalla tuotettu biokaasu
hyödynnetään polttomoottorissa,
joka tuottaa sekä lämpöä että
sähköä tilan omaan käyttöön.
3.4.2013/YMu
ENERGIATEKNIIKKA
ESIMERKKI. Biokaasun paineistaminen
Centrian tutkijat kehittivät ja
toteuttivat biokaasun
paineistusyksikön, jolla on
mahdollista paineistaa biokaasu
200 barin paineeseen.
Biokaasun paineistaminen mahdollistaa
sen käytön liikennepolttoaineena.
3.4.2013/YMu
ENERGIATEKNIIKKA
ESIMERKKI. Puukaasuauto
Omistaja Eero Kangasoja
Ajettu 130 000 km, Suurin
nopeus 120 km/h, Polttoaineen kulutus 1 l haketta / km,
Hakevarasto 200 l = 200 km
Centrian tutkijat avustivat
uuden kaasutusteknologian
patentoimisessa (GASEK Oy).
Patentti USA:han, Eteläkoreaan
ja Suomeen on myönnetty
kesällä 2012.
Hakkeen kaasutukseen perustuva GASEK Oy:n CHP – laitos
tuottaa sähköä ja lämpöä talvella 2010 -35 °C pakkasella
3.4.2013/YMu
Tutkimushankkeen HIGHBIO2 ”Biomass to Energy and Chemicals” vastuullisena johtajana
toimii professori Ulla Lassi Oulun yliopistosta.
HIGHBIO 2 hankkeessa mukana olevat korkeakoulut
• Kokkolan yliopistokeskus CHYDENIUS, professori
Ulla Lassi
• Jyväskylän yliopisto, professori Jukka Konttinen
• Oulun yliopisto, professori Ulla Lassi
• Luleå Tekniska Universitet, Joakim Lundgren
• CENTRIA tutkimus ja kehitys, Kari Pieniniemi
3.4.2013/YMu
Energiatekniikan laboratorion CHP - laitos
Tutkimushankkeessa hyödynnetään
Energiatekniikan tutkimuslaboratorion pilotmittakaavaista CHP kaasutuslaitosta
Kuvassa CENTRIA:n
myötävirtakaasutuslaitos ja 8 sylinterinen
5,4 L kaasumoottori
3.4.2013/YMu
Energiatekniikan laboratorion CHP - laitos
Sievin laboratoriossa olevan CHP- laitteiston lämpöteho on 50 kWth ja sähköteho 20 kWe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Wood chip storage
Wood chip screw conveyor
Gasifier
Raw gas pipe
Scrubbers
Water tank
Ash barrel
Engine 8.4 liter
Generator 50 kW
Start up pipe
Exhaust pipe
Heat exchanger for exhaust gas
Cooler
Heat exchanger
3.4.2013/YMu
Energiatekniikan laboratorion tehtävät
HIGHBIO 2 tutkimushankkeessa
CENTRIA T&K:n tutkimustyö HIGHBIO 2
hankkeessa keskittyy Sievin koelaitoksen
kaasutusprosessin hallittavuuden
parantamiseen ja tuotekaasun online
analytiikkaan.
Tutkimustyötä tehdään sekä CENTRIA T&K
Sievin koelaboratoriossa että Reisjärvellä
Susisaaren biomassan kaasutuslaitoksella,
johon on asennettu Stirling-moottori.
3.4.2013/YMu
Stirling moottorilla varustettu
CHP - laitos
Energiatekniikan tutkimuslaboratorion puuhakkeen pilotmittakaavainen kaasutuslaitos,
kaasupoltin ja Stirling moottori
• Sähköteho 9 kWe
• Lämpöteho 50kWth
3.4.2013/YMu
Stirling moottorilla varustettu
CHP - laitos
Mikro-CHP käytössä Stirling-moottorilla on
merkittäviä etuja IC moottoreihin
verrattuna.
• Stirling moottorin huoltoväli 5 000 –
8 000 tuntia on huomattavasti pitempi
kuin Otto-moottorilla.
• Stirling- moottorin pakokaasu-päästöt
voivat olla jopa 10 kertaa pienemmät
kuin Otto-moottorilla.
• Stirling moottori on asennettu Reisjärven
Susisaareen yhteistyössä Gasek Oy:n
kanssa.
Solo Stirling-moottorin sähköteho on 9 kWe
lämpöteho 26 kWth
3.4.2013/YMu
The PEA - Public Energy
Alternatives-hanke oli EUrahoitteinen projekti, jolla etsittiin
uusiutuvien energiamuotojen
sovellusmahdollisuuksia
liiketoiminnan, teknologioiden ja
insinööriosaamisen keinoin
Itämerenmaiden alueella.
Projektiin osallistui 21 partneria
kuudesta maasta (Viro, Suomi,
Saksa, Latvia, Liettua ja Puola).
Ylivieskan seutukunta hallinnoi
hanketta ja Centria toteutti
Vähäkankaan koulun
hakelämmitysjärjestelmän.
3.4.2013/YMu
SÄHKÖ- JA ENERGIATEKNIIKKA
Kattilalaitosten käytönvalvojien täydennyskoulutus
Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu on
valtakunnallisesti tunnettu voimalaitostekniikan kouluttaja
Kattilalaitosten käytönvalvojan koulutusta yhteistyössä
POHTO:n kanssa Oulussa, Lappeenrannassa, Tampereella
POHTO ja Keski-Pohjanmaan ammatti korkeakoulun tutkimus- ja
kehitys, Centria järjestävät yhteistyössä kattilalaitosten käytön
valvojien täydennyskoulutuksen insinööreille ja diplomiinsinööreille.
3.4.2013/YMu
Teollisuuden Energiatehokkuusasiantuntija 2012
www.aaltopro.fi/energia/energiatehokkuus
Korkea-asteen oppisopimustyyppinen
täydennyskoulutusohjelma 30 op
• Teollisuudelle
• Kunnille ja kuntayhteisöille
Koulutus oli opiskelijalle ilmainen
• Suunnittelu- ja konsulttitoimistoille • Opetus- ja kulttuuriministeriön
2012 koulutuksen aloitti 60
opiskelijaa, joista
• 30 Aalto-yliopistossa
• 30 Tampereen teknillisessä
yliopistossa
Centria ainoana AMK:na mukana
koulutuksessa !
• Yrjö Muilu työpaikkaohjaaja
• Kari Pieniniemi opiskelija
Koulutusta voidaan hyödyntää
• Opetuksessa
• Palvelutoiminnassa
rahoittama
Koulutus on tehty OTOna
• Koulutukseen ei ole resursoitu
työtunteja
• Koulutukseen käytetty työaika: 0 h
• Koulutukseen käytetty kokonaisaika:
800 h, Lähiopetusta: 8 päivää (64 h)
Lähipäivät, tehtävät
160 h
Itsenäinen tiedon hankinta ja opiskelu
240 h
Kehittämishanke, oppimispäiväkirja,
työpaikkaohjaaja- ja asiantuntijayhteydenpito, 400 h
vertaisryhmätapaamiset, portfolion laatiminen
SÄHKÖ- JA ENERGIATEKNIIKKA
CENTRIA Ylivieska ja ydinvoimakoulutus
CENTRIA AMK on valtakunnallisesti tunnettu voimalaitostekniikan kouluttaja ja tätä
tietotaitoa voidaan hyödyntää sähkö- ja energiatekniikan amk-insinöörien koulutuksessa
Fennovoiman järjestämä koulutus
Fennovoiman tavoitteena on järjestää peruskoulutuksen saaneille sähkö- ja
energiatekniikan opiskelijoille työharjoittelupaikka voimalaitoksilla Keski-Euroopassa
Fachhochschule Aachen
Tiivis yhteistyö Aachenin ammattikorkeakoulun kanssa mahdollistaa sähkö- ja
energiatekniikan amk-insinöörikoulutuksen täydentämisen ydinvoimakoulutuksella
3.4.2013/YMu

similar documents