Stavba větná

Report
Věty s podmětem, věty bez podmětu, větný ekvivalent
Stavba větná – základní pojmy








zápor mluvnický větný
zápor mluvnický členský
zápor slovní
dvojí zápor
shoda, řízenost, slabá závislost (přimykání)
přívlastek těsný a volný
přívlastek postupně rozvíjející a několikanásobný
významový poměr mezi složkami několikanásobného
větného členu – slučovací, stupňovací, odporovací,
vylučovací a důsledkový
 přístavkový vztah
Věta s podmětem, věta bez
podmětu; větný ekvivalent
Forma výpovědi
obsahuje
příklady
věta s podmětem
část přísudkovou
+
část podmětovou
Monika se směje.
Spí jako dudek. (0)
Obloha je modrá.
Maminka je inženýrka.
Mladost radost.
věta bez podmětu
část přísudkovou
Setmělo se.
Už je mi dobře.
Tomášovi bylo do zpěvu.
větný ekvivalent
základní člen
•podstatné jméno
•přídavné jméno
•infinitiv
•příslovce
•citoslovce
•částice
Pozor! Těch lidí! Martine!
Nádherné! Moc zajímavé!
Nastupovat!
Dobře! Úplně špatně!
Cha cha! Achich ouvej!
Ano. Kdepak!
Rozlište věty s podmětem, bez
podmětu a větné ekvivalenty
Rytířský turnaj
Je vedro k zalknutí. Sluneční paprsky se odrážejí od rytířských brnění. Trá-ta-tata-tá! Heroldi zatroubili první tóny.
Pozor! Připravit!
Rytíři se uprostřed louky stavějí proti sobě. Diega oslnilo slunce a zatmělo se mu
před očima. Také oř pana z Luneville je zřejmě oslněn a vzpíná se.
Druhé zatroubení.
Sokové se pozdravují vysoko zdviženými dřevci. Při třetím zatroubení obracejí
dřevce a mírným klusem míří k obvodu prostranství. Tam se zastavují a obracejí
čelem k sobě.
Čtvrté a poslední zatroubení. Do útoku!
Diego útočí. Jeho bělouš jakoby byl srostlý s jezdcem. Rozumí každému hnutí
svého rytíře. Půlobrat doprava. Krok vpřed. Diego pozvedne dřevce, okrášlené
zelenou a bílou stuhou. Koněm trhne vpřed a …
Řešení:
věta s podmětem – věta bezpodmětá – větný ekvivalent
Rytířský turnaj
Je vedro k zalknutí. Sluneční paprsky se odrážejí od rytířských brnění.
Trá-ta-ta-ta-tá! Heroldi zatroubili první tóny.
Pozor! Připravit!
Rytíři se uprostřed louky stavějí proti sobě. Diega oslnilo slunce a zatmělo
se mu před očima. Také oř pana z Luneville je zřejmě oslněn a vzpíná se.
Druhé zatroubení.
Sokové se pozdravují vysoko zdviženými dřevci. Při třetím zatroubení
obracejí dřevce a mírným klusem míří k obvodu prostranství. Tam se
zastavují a obracejí čelem k sobě.
Čtvrté a poslední zatroubení. Do útoku!
Diego útočí. Jeho bělouš jakoby byl srostlý s jezdcem. Rozumí každému
hnutí svého rytíře. Půlobrat doprava. Krok vpřed. Diego pozvedne dřevce,
okrášlené zelenou a bílou stuhou. Koněm trhne vpřed a …
Procvičování:
1. cvičení
Napiš krátký text v němž vylíčíš ideální prázdniny nebo Štědrý den a vyznač v
textu barevně věty bezpodměté a větné ekvvalenty
2. cvičení
Použij vhodně věty nebo ekvivalenty když:
poroučíš koni, aby se zastavil
rozkazuješ družstvu, aby nastoupilo do řady
sděluješ mamince, že se dnes necítíš dobře
důrazně někomu přikazuješ, aby zavřel dveře
voláš na kočku
navrhuješ někomu, aby si šel s tebou zahrát šachy
k něčemu svoluješ
napomínáš malé děti, aby nemlaskaly při jídle
slibuješ, že se určitě vrátíš domů včas
s něčím vyslovuješ souhlas
s něčím nesouhlasíš
Jarmila Loukotková
(14. dubna 1923 Praha – 29. října 2007 Praha) byla česká
prozaička a překladatelka (překládala mj. díla
Francoise Villona).
Narodila se v Praze v rodině českého amerikanisty,
etnografa a lingvisty Čestmíra Loukotky, a v Praze také
vystudovala reálné gymnázium (maturovala roku
1942). Po maturitě krátce studovala na soukromé
jazykové škole francouzštinu, ale už od roku 1943
pracovala jako úřednice na pražském magistrátu. Až po
válce mohla zahájit studium estetiky a francouzštiny
na Filosofické Fakultě Univerzity Karlovy, které
dokončila v roce 1949.
Přispívala do periodik jako O knihách a autorech,
Svoboda, Svobodné slovo, Květy a další. Pro
Československý rozhlas napsala hru Fialinka (1948).
Ve svých románech se zabývá především historickými
náměty z období antiky, nebrání se ale i námětům ze
současnosti. Je též autorkou knih pro mládež.

similar documents