Document

Report
Energia elektryczna może być
tańsza
Zmiana sprzedawcy
Energia może być tańsza
_______________________________________________________________________________
• Za co płacimy:
• - energia czynna (całodobowa, szczytowa, nocna,…)
- zł/kWh
Energia może być tańsza
_______________________________________________________________________________
• Za co płacimy:
• - opłata handlowa
- zł/m-c
Energia może być tańsza
_______________________________________________________________________________
• Za co płacimy:
• - opłata abonamentowa
- zł/m-c
Energia może być tańsza
_______________________________________________________________________________
• Za co płacimy:
• - opłata przejściowa
- zł/kW/m-c
Energia może być tańsza
_______________________________________________________________________________
• Za co płacimy:
• - stawka sieciowa – składnik stały
- zł/kW/m-c
Energia może być tańsza
_______________________________________________________________________________
• Za co płacimy:
• - stawka jakościowa
- zł/kWh
Energia może być tańsza
_______________________________________________________________________________
• Za co płacimy:
• - stawka sieciowa – składnik zmienny
- zł/kWh
Energia może być tańsza
_______________________________________________________________________________
• Za co jeszcze możemy zapłacić:
• - przekroczenie mocy umownej
• - przekroczenie energii biernej
- 10x zł/kW
- zł/kVArh
Energia może być tańsza
_______________________________________________________________________________
•
•
•
•
•
•
•
•
Za co więc płacimy:
- energia czynna (całodobowa, szczytowa, nocna,…)
- opłata handlowa
- opłata abonamentowa
- opłata przejściowa
- stawka sieciowa – składnik stały
- stawka jakościowa
- stawka sieciowa – składnik zmienny
• - przekroczenie mocy umownej
• - przekroczenie energii biernej
-
zł/kWh
zł/m-c
”
zł/kW/m-c
”
zł/kWh
”
- 10x zł/kW
- zł/kVArh
Energia może być tańsza
_______________________________________________________________________________
• Zmiana sprzedawcy („spółki obrotu”):
• - energia czynna (całodobowa, szczytowa, nocna,…)
• - opłata handlowa
- zł/kWh
- zł/m-c
• Dowolny sprzedawca , mający koncesję na terenie Polski.
Energia może być tańsza
_______________________________________________________________________________
• Zmiana dystrybutora („spółki dystrybucyjnej”)?
• Nasz dotychczasowy dystrybutor – ENERGA bądź ENEA.
•
•
•
•
•
-
opłata abonamentowa
opłata przejściowa
stawka sieciowa – składnik stały
stawka jakościowa
stawka sieciowa – składnik zmienny
• Zmiana grupy taryfowej.
- zł/m-c
- zł/kW/m-c
”
- zł/kWh
”
Energia może być tańsza
_______________________________________________________________________________
• Grupy taryfowe
•
•
•
•
B11, B21, B22, B23
C11, C12a, C12b, C12w
C21, C22a, C22b ,C23
G11, G12, G12w
•
•
•
•
Różnią się:
- cyklem rozliczeń (co 1, 2, 6 miesięcy)
- strefami w ciągu doby (cała doba, dzień i noc, szczyt i poza szczytem)
- wysokością stawek i opłata w każdej strefie i cyklu.
Uzdrowisko Kołobrzeg SA
[ENERGA-OBRÓT SA]
Z-d Produkcji Wody Mineralnej
ZPWM - stacja zgazowania
Sanatorium Kombatant
Kombatant - rezerwa
Mewa IA
Mewa IB
Mewa II
Mewa III
Mewa IV
Słoneczko
Zakład Przyrodoleczniczy nr 1
Zakład Przyrodoleczniczy nr 2
Muszelka
Budynek Zarządu
Kopalnia borowiny
Hydrofornia Solanki
Źródło B1
Źródło nr 7
Źródło 16A
Razem
Zużycie i
koszt w
2008
roku:
energii czynnej
Moc
zużycie - zużycie - zużycie - zużycie Grupa
zużycie zużycie
umowna
strefa
strefa
strefa
strefa
taryfowa
cała doba
ogółem
max.
dzienna
nocna
szczyt. pozaszcz.
kW
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
C22a
C11
B21
C11
C21
C21
C11
C11
C21
C21
C11
C21
C11
C11
C11
C11
C11
C11
C11
C22a
B21
C21
C11
52,0
13,0
751
120,0 406 289
40,0
0
50,0
68 207
90,0 129 510
30,0
16 278
13,6
38 963
50,0
98 688
70,0 135 480
78,0 142 080
100,0 283 680
39,0 113 100
30,0
30 454
15,0
26 928
10,0
4 230
4,0
0
6,5
1 085
6,6
0
817,7 1 495 723
52,0
120,0 406 289
360,0 715 565
285,7 373 869
817,7 1 495 723
20 320
0
0
0
0
20 320
75 360
751
406 289
0
68 207
129 510
16 278
38 963
98 688
135 480
142 080
283 680
113 100
30 454
26 928
4 230
0
1 085
0
55 040 1 571 083
20 320
55 040
20 320
55 040
energii biernej
koszt
z VAT
zużycie cała doba
koszt
z VAT
zł
kVArh
zł
45 203
1 388
148 708
2 139
38 623
72 463
9 597
19 722
51 086
72 056
72 950
124 742
66 626
16 403
13 971
2 808
374
1 021
501
760 382
75 360
45 203
406 289 148 708
715 565 358 970,2
373 869 207 500,6
55 040 1 571 083 760 382
wskaźniki
Czas wyk.
Średni koszt
max. mocy
1 kWh
umownej
h
zł/kWh
7 430
3 220
71 760
3 570
83 761
203 100
4 697
18 557
366 051
30 043
1 449
0,600
58
1,848
3 386
0,366
0 #DZIEL/0!
1 364
0,566
1 439
0,560
543
0,590
2 865
0,506
1 974
0,518
1 935
0,532
1 822
0,513
2 837
0,440
2 900
0,589
1 015
0,539
1 795
0,519
423
0,664
0 #DZIEL/0!
167
0,941
0 #DZIEL/0!
1 921
0,484
7 430
0
274 860
83 761
366 051
3 220
0
22 127
4 697
30 043
1 449
3 386
1 988
1309
1 921
0,600
0,366
0,502
0,555
0,484
- Dziękuję Państwu za uwagę.
Zbigniew Szulc

similar documents