Input van het Japans - Japanse studies

Report
日本語入力方法
Input van het Japans
目次
Inhoudstafel
日本語のキーボードのインストール方法
Het installeren van een Japans toetsenbord
基本とひらがな
Eerste stappen en de hiragana
カタカナ
Katakana
漢字、文と特別な文字
Kanji, zinnen en speciale tekens
ふりがなや役に立つツールなど
Furigana, handige programma’s, etc.
日本語のキーボードのインストール方法
Het installeren van een Japans toetsenbord
①:Windows: Control Panel  Region and Language
日本語のキーボードのインストール方法
Het installeren van een Japans toetsenbord
①:Keyboards and Languages  Change keyboards  Add: Japanese Microsoft
IME
日本語のキーボードのインストール方法
Het installeren van een Japans toetsenbord
②:Mac: System Preferences  Language and text
 Input Sources  Kotoeri Hiragana
日本語のキーボードのインストール方法
Het installeren van een Japans toetsenbord
Switchen tussen toetsenborden:
① Windows:
A) ALT + SHIFT :

B) ALT + CAPS LOCK :

! Het Japans toetsenbord is QWERTY:
・
・
・
・
A⇔Q
Z⇔W
M  , (rechts van N)
Nieuwe plaatsing van de leestekens.
cfr.: Virtueel toetsenbord:
StartAll ProgramsAccessoriesEase of Access (=toegankelijkheid)OnScreen Keyboard
日本語のキーボードのインストール方法
Het installeren van een Japans toetsenbord
Veranderen van toetsenbord:
① Mac: Command ⌘ + Spatie
! Het Japans toetsenbord is QWERTY, maar kan in
AZERTY omgezet worden:
Kotoeri Preferences
 Romaji Keyboard Layout: Belgian

基本とひらがな
Eerste stappen en hiragana
Open Word (of variant).
Probeer de volgende woorden (in het Japans) te
typen (Vergeet niet: Qwerty? Druk ook na elk woord
op ENTER):
おおきい、すこし、ちず、ちょっと、わかる、にほんご
Is het gelukt?
Probeer nu:
じしょ、ちぢむ、おんな、ほんや
基本とひらがな
Eerste stappen en hiragana
Enkele tips: Typ eens ‘し’, ‘じ’, ‘ち’, ‘ぢ’, ‘つ’, ‘づ’, ‘にゃ’, ‘ん
や’, ‘った’ en ‘あっ’.
し : ‘si’ of ‘shi’
じ : ‘ji’ of ‘zi’
ち : ‘chi’ of ‘ti’
ぢ : ‘di’
つ : ‘tsu’ of ‘tu’
づ : ‘du’
ん moet als ‘nn’ getypt worden als het gevolgd wordt door
een klinker of een volledige y-klank
Medeklinkers verdubbelen zorgen automatisch voor de
kleine っ, zo ook ‘cha’, ‘sha’, ‘nya’, etc voor de kleineゃ
Een ander manier om ‘kleine kana’ te typpen is met ‘x’ (of ‘l’)
vb: ‘xtu’ (of ‘ltu’) っ, ‘xya’ ゃ
基本とひらがな
Eerste stappen en hiragana
Oefeningen:
Website van Japanologie  Curriculum  Japans 1:
Taalkunde  oefeningen  References
Filter op ‘Drills’
Begin aan ‘oefeningen invoer hiragana’
Let op fouten in het programma bij de woorden:
みどりいろ、みなさん
カタカナ
Katakana
Hoe typ je in Katakana?
① Windows: Typ het woord, druk op F7 en druk dan
pas op ENTER.
(F6  Hiragana, F7  Katakana, F10  Rōmaji)
② Mac: Typ het woord in hoofdletters. (of tenminste 1
hoofdletter per kana):
vb: ド = ‘DO’, ‘Do’, ‘dO’
Probeer het eens in Word met de volgende woorden:
ヤクザ、アルバイト、チェック
カタカナ
Katakana
Andere belangrijke tips:
Verlenging ‘ー’ : ‘)’ toets op Windows (rechts van ‘0’ -nul-),
‘-’ toets op Mac (links van de backspace).
Kleine klinkers : met ‘x’ (vb: ‘xa’, ‘xi’) (opnieuw: of ‘l’)
maar: Typ eens ‘thi’, ‘fi’, ‘vi’, ‘wi’ en ‘wo’.
ティ : ‘texi’ of ‘thi’
フィ : ‘fuxi’ of ‘fi’
ヴィ : ‘vuxi’ of ‘vi’
ウィ : ‘uxi’ of ‘wi’
(let op: ‘ウァ’ en ‘ウォ’ ≠ ‘wa’ of ‘wo’
 ‘uxa’ en ‘uxo’)
Probeer het eens in Word met de volgende woorden:
パーティー、フィギュア、ウィスキー、ウォーターポロ
カタカナ
Katakana
Oefeningen:
Website van Japanologie  Curriculum  Japans 1:
Taalkunde  oefeningen  References
Filter op ‘Drills’
Begin aan ‘oefeningen invoer katakana’
Let op fouten in het programma bij de woorden:
デコレーション
漢字、文と特別な文字
Kanji, zinnen en speciale tekens
Om woorden in Kanji te laten omzetten:
Typ het woord  spatie  enter.
Vb: Typ eens 日本
Om de gekozen kanji te veranderen:
Typ het woord  spatie  spatie opnieuw  kies de
schrijfwijze Enter.
Vb: Typ eens 二本 (als in 2 ‘lange voorwerpen’)
Op Mac mag je ook naar beneden gaan om je
schrijfwijze te kiezen zonder een 2de keer op spatie te
drukken.
漢字、文と特別な文字
Kanji, zinnen en speciale tekens
Maak nu eens een lijst van alle schrijfwijzes van het
werkwoord とる:
取る、撮る、録る、執る、獲る、摂る、穫る、捕る、盗る、採る
Als de computer het woord verkeerd gesplitst heeft, kan je
de splitsing veranderen met SHIFT + pijltjes.
Typ eens 輪会 (わかい)
hint: typ het hele woord en splits het dan als わ en かい
漢字、文と特別な文字
Kanji, zinnen en speciale tekens
Op dezelfde manier kan je hele zinnen in één keer typen:
Typ de volgende zinnen aan één stuk door:
私の名前はニコラです。
私はもう8ヵ月も日本語を勉強しています。
漢字、文と特別な文字
Kanji, zinnen en speciale tekens
Laatste tips:
Partikels worden geschreven zoals ze in de tabel voorkomen, niet
zoals ze uitgesproken worden:
は is ‘ha’
へ is ‘he’
を is ‘wo’
Leestekens veranderden van plaats door de overgang naar
QWERTY.
Andere methode  hun Japanse ‘naam’ typen:
Typ eens ‘かっこ’ en ‘てん’ en doorblader hun schrijfwijzes.
Alle vormen van haakjes, dus ook 「」、『』、etc., zijn ‘かっこ’
Punten, komma’s, etc zijn ‘てん’
Ook interessant zijn: やじるし、ほし、くりかえし、
Voor meer: zie bvb.
http://www.hadamitzky.de/english/lp_special_chars.htm
漢字、文と特別な文字
Kanji, zinnen en speciale tekens
Oefening: Schrijf de volgende tekst over (ook kanji en kana
op dezelfde plaats!)
ミンさんの研究室ではいろいろなしんぼく活動がある。主な活動
はコンパと旅行だ。前期の授業は4月に始まり、9月におわる。
(…)
(a course in Modern Japanese, Vol 2, p.24)
ふりがなや役に立つツールなど
Furigana, handige programma’s, etc.
① Grammatica Oefeningen:
Website van Japanologie  Curriculum  Japans 1:
Taalkunde  oefeningen  References
Filter op ‘Drills’
Maak van ‘Algemene oefeningen grammatica’ de
invuloefeningen van les 11, en de ‘zinnen herschrijven’
van les 14
Maak van ‘oefeningen partikels’ de invuloefening les 12
ふりがなや役に立つツールなど
Furigana, handige programma’s, etc.
② Grammatica Wiki
Website van Japanologie  Curriculum  Japans 1:
Taalkunde  Hoofdpagina wiki “Modern Japans”
Zoek in ‘Woordniveau’ de betekenis/het gebruik van het
functiepartikel ‘が’
 Handig voor bvb. tijdens de blok als referentie (met
uitleg en voorbeeldzinnen).
ふりがなや役に立つツールなど
Furigana, handige programma’s, etc.
③ Waran-wiki
Website van Japanologie  Curriculum  Japans 1:
Taalkunde  Japans-Nederlands woordenboek
Zoek eens het woord ‘神話(しんわ)’ op.
Zoek nu het woord ‘aarzelen’ op.
 Handig Japans-Nederlands woordenboek, vaak met
voorbeeldzinnen en extra uitleg.
 Doorheen de jaren door KU Leuven, Japanese Studies
vervolledigd
 >45000 Japanse woorden.
ふりがなや役に立つツールなど
Furigana, handige programma’s, etc.
④ Furigana en vertikaal tekst in Word:
Furigana: Selecteer het woord en druk op A met ‘abc’
erboven (in Home).
Vertikaal tekst: Kies de richting van de tekst in ‘Layout’‘Direction’. Furigana zal dan ook rechts van de woorden
komen staan.
! Dit gaat niet op de Franse versie van Microsoft Office!
ふりがなや役に立つツールなど
Furigana, handige programma’s, etc.
⑤ Rikaichan en Tagaini jisho:
Rikaichan (en Perapera-kun)
 Snel, gratis woordenboeken
 Voor op je browser (firefox, google chrome, etc.).
 Zoeken Japanse woorden op terwijl je er met je muis over
gaat
Tagaini jisho
 Gratis, gemakkelijk te gebruiken woordenboek
 Ook mogelijkheid voor het maken van woordenlijsten en
jezelf te laten ondervragen.
ふりがなや役に立つツールなど
Furigana, handige programma’s, etc.
⑥ IME-Pad:
 Mogelijkheid om Kanji te tekenen en zo op te zoeken
Windows: Als je je taalbalk volledig zichtbaar maakt
 tools  IME-Pad
Mac:
CTRL + SHIFT + Spatie

similar documents