Okr*g opisany na czworok*cie

Report
OKRĄG OPISANY
NA CZWOROKĄCIE
Adrian Kurkowski
DEFINICJA
Mówimy, że okrąg jest opisany na czworokącie
wtedy, gdy każdy wierzchołek czworokąta leży na
okręgu.
CZY ZAWSZE MOŻNA OPISAĆ OKRĄG?
Na każdym trójkącie można opisać okrąg, ale co z
czworokątami?
Poszukajmy zatem jakiegoś czworokąta, na którym
nie da się opisać okręgu…
WNIOSEK:
Próbujemy narysować okrąg,
który
zawierał
będziewpunkty
Na
tym
czworokącie
żaden
A,
B,
C,
D,
B,
C,
D,
A,
C.
D.
A.
B.
sposób nie opiszemy okręgu.
D
C
A
Nie załapał się
D! 
A!
B!
C!
Odpowiedź
na punkt
postawione
pytanie brzmi NIE.
Próbujemysię
Skończyły
dalej
już…
możliwości.
B
JAKIE WARUNKI MUSI ZATEM SPEŁNIAĆ?
Twierdzenie 1.
Na czworokącie można opisać okrąg wtedy i tylko
wtedy, gdy symetralne wszystkich boków przecinają się w jednym punkcie.
JAKIE WARUNKI MUSI ZATEM SPEŁNIAĆ?
Twierdzenie 2.
Na czworokącie można opisać okrąg wtedy i tylko
wtedy, gdy sumy miar kątów przeciwległych czworokąta wynoszą 180°.




 +  = 180°

 +  = 180°

Czas na
zadania


similar documents