cichocki_wozniak

Report
1.
2.
3.
4.
5.
Formatowanie tabel.
Formatowanie warunkowe.
Wstawianie funkcji.
Zagnieżdżanie funkcji.
Wykresy funkcji.
Formatowanie Tabel:
W Excelu mamy możliwość wyboru wcześniej
utworzonych styli tabel.
 Zaznacz obszar, który chcesz sformatować jako
tabelę.
 W grupie Style tabeli ustawiaj wskaźnik myszy na
poszczególnych stylach tabeli, aż znajdziesz styl,
którego chcesz użyć.
Uwaga Aby zobaczyć więcej stylów, kliknij strzałkę
Więcej.
 Kliknij styl, aby zastosować go do tabeli.
 W grupie Opcje stylu tabeli zaznacz lub wyczyść
pola wyboru obok poszczególnych elementów tabeli,
aby zastosować lub usunąć wybrany styl.
Formatowanie Tabel:
Scalanie/rozdzielanie komórek:
Zaznaczamy obszar, który chcemy
scalić/rozdzielić,
 Z zakładki Wyrównanie wybierz interesującą cie
opcję.

Dodawanie wiersza/kolumny:


Prawym przyciskiem myszy klikamy literę/cyfrę,
odpowiadającą kolumnie/wierszowi,
Wybieramy opcję wstaw, w celu wstawienia nowej
kolumny, wiersza lub opcje usuń, w celu usunięcia
kolumny wiersza.
Formatowanie warunkowe
Formatowanie warunkowe polega na
zmienianiu formatu komórek w
zależności od ich zawartości.
Formatowanie warunkowe
Zaznaczamy obszar tabeli
 Z zakładki Style wybieramy opcję
formatowanie warunkowe.
 Z menu wybieramy reguły formatowania
oraz opcje zaznaczenia formatowanych
komórek.

Wstawianie funkcji
Funkcje w Excelu to gotowe formuły,
używane do obliczeń lub do operacji na
komórkach
Wstawianie funkcji
Przejdź do zakładki formuły,
 Wybierz opcje wstaw funkcję,
 Z menu wybierz pożądaną funkcję,
 Następnie wpisz wartości argumentów,
lub wybierz komórkę odpowiadającą
wartości argumentu.

Zagnieżdżanie funkcji
Zagnieżdżanie funkcji polega na
wstawieniu jednej lub więcej funkcji w
funkcję. Opcja ta najczęściej jest
używana w funkcji logicznej Jeżeli.
Zagnieżdżanie funkcji
W funkcji Jeżeli:
 Wybieramy funkcję Jeżeli,
 Podajemy warunek, oraz wartość
prawdziwą,
 wartości fałszywej przypisujemy kolejną
funkcję Jeżeli wybierając ją z okna adresu
komórki,
 Postępujemy tak do momentu sprawdzenia
wszystkich warunków,
 Pętle tą kończymy podaniem wartości
prawdziwej.
Wykresy funkcji
Wykresy funkcji tworzymy zaznaczając kolumnę
argumentów.
 W kolejnej kolumnie tworzymy funkcję dla
każdego z argumentów:
 W pasek formuły wpisujemy funkcję,
 Po napisaniu funkcji przeciągamy ją w dół za
prawy dolny róg tak, by odnosiła się do
wszystkich argumentów kolumny obok.

Wykresy funkcji


Następnie z menu Wstawianie wybieramy
odpowiedni wykres(słupkowy, kołowy, stożkowy
kolumnowy, liniowy, punktowy, warstwowy)
Gotowe!

similar documents