Файл 1

Report
СЕБЕИЗРАЗЯВАНЕ ЧРЕЗ
ТВОРЧЕСТВО И СПОРТ.
СЕБЕРЕАЛИЗАЦИЯ
Има три основни области от психичното
развитие, които са засегнати при деца в
ситуация на насилие и които могат да се
повлияят от ангажиране на децата с някаква форма на спортна или
творческа дейност:
самооценка – постигане на чувство за
собствена ценност и успех, за вътрешно
удовлетворение и гордост;
• социализация –
общуване и свързване с околните, постигане
на чувство за принадлежност към определена
група;
• изразяване и регулация на емоциите
– изразяване на чувствата (положителни
и негативни), преработване на вътрешни
конфликти, контрол над емоционалните прояви;
•
1. Самооценка: Една от задачите на
родителите и учителите е да помогнат
на детето да изгради положителна и
адекватна самооценка.


Лесен начин за повишаване на самооценката е
включването в творческа дейност, тъй като при нея няма
оценка. Детето не може да сбърка и така страхът от грешки се
изключва по дефиниция.
Когато се елиминира страхът от грешки, за детето отпада едно
от големите ограничения на себеизразяването и то може да се
наслаждава както на самия творчески процес, така и на
резултатите от него.
2. Социализация: Положителната и
адекватна самооценка е важно условие
детето да общува спокойно и уверено с
връстници

Творческата и спортната дейност обединяват децата около някакъв
общ интерес и по този начин им дават нова среда и нови методи за
общуване.

Чрез изкуство детето може да сподели вътрешните си преживявания с
околните. С помощта на възрастния то може да създаде история, танц,
филм, комикс, картина, колаж, скулптура или фотоалбум, чрез които да
разкаже на света за себе си, за чувствата и мотивите си.

В рамките на индивидуален и/или групов спорт момчетата и
момичетата се учат на определени правила за поведение, които
впоследствие могат да се пренесат и в ежедневни ситуации.
3. Изразяване и регулация на емоциите:
Сред най-големите и трудни постижения
на детството е саморегулацията на
поведението и емоциите.


Регулацията на емоциите и поведението са свързани с нивото
на вътрешно напрежение, с външни фактори от заобикалящата
среда и със способността на детето да влияе върху вътрешните
си състояния.
На детето трябва да се предлагат други начини (вместо
разрушаващото поведение), чрез които да сподели чувствата си,
т.е. други изразни средства. Те могат да бъдат:
- думи;
-движения;
-шумове;
- изображения (визуално и пластично изкуство);
Не всяко едно от тези средства е подходящо за всяко дете.
Но е полезно всяко дете да познава тези канали на емоционална
информация, за да може да намери собствените си изразни средства, това,
което работи най-добре за него. Самият творчески процес обичайно
е свързан с голяма доза самопознание и катарзис на непреодолени вътрешни
конфликти.
И творчеството, и спортът са естествени дейности за
децата. Децата спонтанно се обръщат към тях и ги
практикуват като игра. Затова е по-лесно едно дете да
бъде успокоено с подобни занимания, отколкото да
бъде подробно разпитвано за чувствата, мислите и
изживяванията си.
Изготвил: Стела Петкова
27.03.2014 г.

similar documents