Ранно детско развитие

Report
СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПАРАДИГМА
 Нужда от нов принципен модел на личността
 Структириране на динимична групова среда
 Фокус върху развитието на цялостната личност и потенциала на детето
 Интелектуалните способности се измерват с креативните похвати на мислене, а
не с развиването на “база данни“.
 Оценките –присъди в миналото
 Ниска или никаква стандартизация
СЪВРЕМЕННИ ПРИНЦИПИ НА ОБУЧЕНИЕ В
РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ
•
Детето е в центъра на обучителната ситуация
•
Уважение на личността, завършеност, компетентност, потенциал
•
Въздействаща среда – втори учител, изява на обучителните принципи
•
Идеята за „попиващ ум“
•
Учене през игра и сензорика
•
Ненасилствена комуникация – мотавационни отношения
•
Партньорство между учител и дете
РАЗВИВАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА И ИНТЕЛЕКТУАЛНИТЕ
ВЪЗМОЖНОСТИ. 6-ТЕ СФЕРИ НА ПОЗНАНИЕ
1. моторика
перцепция, сензорика, двигателни упражнения, артикулация
2. математика
сериация, класификация, геометрия, количествени отношения, броене
3. креативност
творчески умения, музика, ролева игра, критическо мислене, фантазия
4. социални умения
навици, емоционална интелигентност, решаване на конфликти, Аз концепция
5. езиково развитие
6. знание и разбиране на света
КРЕАТИВНОСТ И ТВОРЧЕСКИ УМЕНИЯ
Детската креативност се
развива чрез насърчаване на
любопитство, откривателство,
игра...
Включва всички форми на
изкуство, музика, танц, театър,
ролева игра...
Мисловни конструкти –
критическо мислене,
проекция, въображение,
логика, креативност..
Основни дискусионни
моменти
- Структура или
спонтанност
-Откривателство или
задаване на модел
-Групова активност или
индивидуално търсене
-Разкриване на Азпространство вътре - вън чрез
разширяване на сетивния
опит
или голямата
мацаница...
РАЗВИВАНЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ
КАКВО ВКЛЮЧВА
КАК ДА ГО РАЗВИЕМ
- Разгръщане на сетивния
опит
- работа с различни материали,
текстури, аромати, звуци, храна с
различни вкусове, части от различни
обекти
- спонтанно имитиране на животни,
хора / деца, обекти , природни
явления, емоции (Simon says )
- работа с глина, восък, тесто;
кубчета, кутии, дърво, плат/прежда,
метал, природни материали...
Двумерно и тримерно моделиране
- материали оставящи следа:
- Имитиране на действия и
звуци
- Моделиране и колаж
- Рисуване
Боички – техники : с пръсти, крака,
отпечатъци, с прежда, топчета,
природни материали, в/у стъкло,
дърво, плат, мокро в мокро, с
духане…
Тебешири, Пастели: печен, размазани
Вода, сапунена пяна
пръст/земя – мокра суха,
Грис / брашно, ориз, бобчета, лешници
Кубчета лед, сняг
пяна за бръснене,
Семена – лен, сусам, мак, трева
Подправки – куркума, сол, кафе..
РАЗВИВАНЕ НА ИНТЕЛЕКТУЛАНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ
КАК СЕ РАЗВИВА
КАКВО ВКЛЮЧВА
- Музика и танц
-Пластичен театър
-Разказване на приказки и
Поезия
-Научни експерименти и
технологии
- музикално движение – повтаряемост
и спонтанност (стоп и старт игри),
различни ритми и мултикултурност,
музикални инструменти от различни
групи, техники за пеене, музикални
ситуации в ежедневието..
- театър – пластични, динамични игри,
ролеви отношения, сюжет, публика и
перформър, кукли, декори и
пространствено поведение
- четене на приказки, объркани
сюжети, истории за деня, детето-герой,
рими, стихове за възрастни, хаику..
- изследваме физични явления: игра
със светлина / сянка, химични реакции
и експлозивни явления (вулкани :),
анатомия, ботаника, готвене; копчета,
ключове, предмети за разглобяване,
платки, батерии, механика...
ОПАСНОСТИ..
 Родителска проекция
 Тайно родителско съревнование
 Условност в поведението на детето
 Изкривено чувство за лична стойност
 Условност в поведението на родителя
 Обратен ефект
ОБЩИ НАСОКИ ЗА ДЕЙСТВИЕ
 Фокус върху усещанията и действията
 Развиване на ролеви игри след втората година
 Интелектът е не просто изучаване на света, а също и преобразяването
му
 Човекът от две до единайсет години е един малък егоист. Отговаряйте
с емпатия.
 Започнете със символно знаково общуване – букви и цифри след 4г
 Развиване на абстрактното мислене – детето групира, класифицира,
открива разлики..
ТЕСТ РОДИТЕЛСКА ПОДКРЕПА
ДА 1 ТОЧКА ; НЕ 0 ТОЧКИ
1. Не се отървавате от любознателното дете, като казвате: “Ами и аз не знам“, а
отговаряте на всичките му въпроси търпеливо и честно. При това не
съществуват забранени теми.
2. Детето Ви си има „свой ъгъл“ за занимания вкъщи и творческият безпорядък в
него не предизвиква у Вас ужас или гняв.
3. Постоянно подчертавате, че обичате детето си такова, каквото е – с всичките му
грешки и лудории. Никога не се заяждате с него за недостатъците му и не го
сравнявате с другите деца.
4. Когато възложите на детето някаква задача, давате му възможност само да
намери решение на проблема
ТЕСТ РОДИТЕЛСКА ПОДКРЕПА
5. Не го хвалите без причина, а само когато наистина е постигнало успех
6. Всеки ден намирате време, което да прекарате насаме с детето. Съобразявате с
него плановете си за почивните дни. А когато пътувате задължително го
взимате с Вас
7. От малко го учите да общува както с деца, така и с възрастни, като
едновременно поощрявате независимостта му и умението да отстоява
собственото си мнение.
8. Вярвате в здравия разум на детето и затова не контролирате всяка негова
стъпка.
РЕЗУЛТАТИ
А сега да броим точките:
0–2
Научете се да бъдете търпеливи. Детето също не разбира защо трябва да
подрежда, след като току-що така красиво е разхвърляло всичко в стаята си и за
него наистина е важно да знае защо рибката не се нуждае от чадър
3–5
Вие сте внимателни и грижовни родители. Не знам дали от Вашето дете ще порасне
Моцарт или Да Винчи, но то със сигурност ще бъде умно и щастливо.
6–8
Ах –ах – ах. Признайте си малко преувеличихте отговорите си. Страхувам се, че
просто не съществуват толкова идеални родители! Всички ние се изморяваме,
обиждаме или ядосваме. И в това няма нищо лошо, защото родителят също е
човек. Важно е раздразнението да не се превръща в основна емоция при
общуването с децата.
ОБРАЗОВАТЕЛНИ ФОРМАТИ, РАЗВИВАЩИ
ЛИЧНОСТТА И ПОТЕНЦИАЛА НА ДЕТЕТО
 Мария Монтесори и къщите за деца
 Валдофрско образование
 Реджио – Емилия методика през изкуството
 Демократично образование
 Кооперативна грижа
РОДИТЕЛСКИТЕ КООПЕРАТИВИ
•
Образователен формат, съобразен с нуждите на общността
•
Активна родителска роля
•
Алтернативни образователни практики
•
Методика, съобразена с философията на общността
•
Среда близка до домашната

similar documents