dosyayı indir - özel bahtiyar koleji

Report
Cambridge ESOL Türkiye İstanbul İrtibat Bürosu
Cambridge Üniversitesi
University of Cambridge Assessment
ESOL
OCR
İngilizceden Başka Dilleri
Konuşanlar için Hazırlanan
Sınavlar
İngiltere’deki
tüm Sınavlar
CIE
Uluslararası
sınavlar
Cambridge ESOL Türkiye İrtibat Bürosu İstanbul
CUP
Cambridge University
Press (Yayınlar)
Neden Yabancı Dil Öğreniriz?
►
İngilizce ileride çocuğun hayatında önemli rol oynayabilir
►
►
Dil öğrenmek zekayı geliştirir -- Çoklu
Zeka Kuramı
Yabancı dil öğrenimi ana dilin de gelişmesini sağlar
►
Kişilik gelişimini ve kültürel oluşumu güçlendirir
“Dilimin sınırları dünyamın sınırlarını belirler”
►
Dil öğrenmek eğlencelidir !
•
Cambridge ESOL Türkiye İstanbul İrtibat Bürosu
L. Wittgenstein
Yabancı Dili Nasıl Öğrenmeli?
► doğru yaklaşımla
► çabuk kavrayarak,
► severek,
► eğlenerek
► baskı altında olmadan
► yaşa uygun aktivitelerle
► becerilerini (okuma-dinleme- konuşma-yazma) geliştirerek
► yaşayan, doğal İngilizceyi kullanarak
► uluslararası standardı yakalayarak
‘İngilizce ders değil
dünyaya açılan kapının
anahtarıdır’
Cambridge ESOL Türkiye İstanbul İrtibat Bürosu
Ne malum yabancı dil öğrendiğim?
İngilizce mi biliyor(um) ?
yoksa
İngilizce hakkında çok şey mi biliyor(um) ?
İngilizcem iyi
ama pratiğim
yok!
Söylenenleri
anlıyorum ama
konuşamıyorum!
Aldığım eğitimin ölçme değerlendirmesi nasıl yapılıyor?
Cambridge ESOL Türkiye İstanbul İrtibat Bürosu
Ne malum yabancı dil öğrendiğim?
Bilgi… hangi bilgi ?
Bilmek
İşe yarayan bilgi / işe yaramayan bilgi
öğrenilir
ezberlenir / tıkıştırılır
bilgili / “Arif”
Ağzıyla kuş tutan adam
“malumatfuruş”
“Know then
thyself”
çokbilmiş…
malumat: bilgi
furuş
: satan
Cambridge ESOL Türkiye İstanbul İrtibat Bürosu
Avrupa Dil Portfolyosu Nedir ?
http://adp.meb.gov.tr/nedir.php
Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı'na (The Common European
dayalı bir değerlendirme sistemidir.
"Öğrenen Özerkliği"
ve
"Kendini Değerlendirme”
Yabancı Dil Özgeçmişi
öğrenmeyi öğrenme, "yapabilirim“ ifadeleri (ALTE)
Dosya
Sertifika, diploma, proje örnekleri ve makaleler gibi belgeler
Dil Pasaportu
Avrupa Konseyi Modern Diller
Bölümü'nce geliştirilmiş
dil düzeyi göstergeleri bulunur.
Cambridge ESOL Türkiye İstanbul İrtibat Bürosu
Framework )
Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı ve
Cambridge ESOL Sınavları Seviyeleri
Yeterlik C - 2
Uzmanlık C - 1
Ustalık B - 2
Eşik B - 1
Basamak A - 2
Başlangıç
A-1
Giriş
“Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden
Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak,”
Ahmet Haşim
Uluslarası
Standart
Cambridge ESOL Exams
Cambridge ESOL Türkiye İstanbul İrtibat Bürosu
Hangi Sınav ?...
Kusura bakma
Sokrates, hiç
zamanımız yok!
Gelin ! Sanat,
müzik, bilim ,
tarih, felsefe…
üzerine
düşünelim,
çalışalım
Cambridge ESOL Türkiye İstanbul İrtibat Bürosu
SBS’ye
hazırlanıyoruz
biz !….
Ölçme–değerlendirmenin kalitesi ve önemi
Ölçme değerlendirmede eski ve yeni yaklaşımlar
yeni yaklaşım
sınavlar öğrenme sürecinin:
* bir parçası (devamı)
* yüreklendirme aracı
* özgüvenini artırma
aracı
* kilometre taşı
* pekiştirmesi
‘’Yeterlik’’
“Okuyorum,
yazıyorum,
anlıyorum,
konuşabiliyorum!”
eski yöntem
sınavlar ‘başarı’ ölçer o halde:
- “şaşırtayım bakayım bilebilecekler mi…”
- “kendilerine gelsinler biraz bakalım…”
- “çok çalışsınlar, her şeyi öğrettim ben…
çalışanla çalışmayan belli olsun…”
- “geçsin mi kalsın mı…. “
- “iyice kafalarına girmiştir artık…”
‘’Öğretilenlerden sorumlu’’
“Hocam son derste
anlattıklarınızdan da
sınavda soracak mısınız?
Cambridge ESOL Türkiye İstanbul İrtibat Bürosu
7—12 yaş Grubuna Sınavlar (YLE)
Starters
Flyers
R&W 20 dakika 25 soru
L
20 dakika 20 soru
R&W 40 dakika 50 soru
L
25 dakika 25 soru
S
S
3-5 dakika 5 bölüm
7-9 dakika 4 bölüm
Dinleme
Okuma & Yazma
Movers
R&W 30 dakika 40 soru
L
25 dakika 25 soru
S
5-7 dakika 4 bölüm
Konuşma
Cambridge ESOL Türkiye İstanbul İrtibat Bürosu
YLE Sınavları nasıl hazırlanır?
• Çocuklar için özel hazırlanan bu testlerin eğitimsel
açıdan yararlı olabilmesi için:
• Yabancı dil öğretimindeki en son bilimsel yaklaşımlar ve çocuklara
yönelik en son öğretim teknikleri, hazırlanan materyaller
(kitaplar, görsel, sanal vb. araç-gereçler) göz önünde
bulundurulur.
• Test sorularının ve aktivitelerinin tipi, çocuğun alıştıklarına
benzerliği, çocuğa uygun olup olmadığı, sunuluş biçimi gibi
biçimsel ve içerik özellikleri göz önünde bulundurulur.
Cambridge ESOL Türkiye Istanbul Irtibat Bürosu
Starters – Reading and Writing
Movers - Listening
Flyers - Speaking
YLE Sınavları nasıl hazırlanır?
• Dünya ülkelerindeki çok değişik kültürel yapılar ve
ana dil gruplarının özellikleri göz önünde
bulundurulur
• Çocukların zihinsel gelişmesi,
öğrenme biçimleri ve
ana dil gelişimleri
göz önünde bulundurulur
Cambridge ESOL Türkiye İstanbul irtibat Bürosu
YLE nasıl değerlendirilir?
• YLE testlerine giren ve tamamlayan her çocuk:
- Ödüllendirilir (yapamadıkları değil yapabildikleri esas
alınır, teste girdiği için ödülü haketmiştir)
Sınava giren çocukların:
İngilizce öğrenmeye
yüreklendirilmeleri
esastır bu nedenle
geçme-kalma notları
yerine sertifikalarında
şiltler bulunur.
Cambridge ESOL Türkiye İstanbul İrtibat Bürosu
Değerlendirme : YLE Starters
Movers
Flyers
Armalar koyulaştırılır
 Biraz çalışması gerekli
 Çok sayıda doğru cevabı var
 Cevaplarının büyük çoğunluğu doğru!
Cambridge ESOL Türkiye İstanbul İrtibat Bürosu
Türkiye Grafiği :
Konuşma – Okuma & Yazma -- Dinleme
Cambridge ESOL Türkiye İstanbul İrtibat Bürosu
Key English Test & Preliminary English Test
KET for Schools & KET
Okuma & Yazma
Paper 1: R & W 70 dakika 56 soru
Paper 2: L
30 dakika 25 soru
Paper 3: S
8-10 dakika 2 bölüm
PET for Schools & PET
Dinleme & Konuşma
Paper 1: R & W 90 dakika 35 soru
Paper 2: L
30 dakika 25 soru
Paper 3: S
10-12 dakika 4 Bölüm
Cambridge ESOL Türkiye İstanbul İrtibat Bürosu
Değerlendirme: KET
PET
(Level A 2)
(Level B 1)
 PASS with Merit (85-100)
 PASS (70-84)

 Fail (0-44)
Cambridge ESOL Türkiye İstanbul İrtibat Bürosu
Sertifikalar
Cambridge ESOL Türkiye İstanbul İrtibat Bürosu
KET Türkiye 2009
Cambridge ESOL Türkiye İstanbul İrtibat Bürosu
PET
Türkiye 2009
Cambridge ESOL Türkiye İstanbul İrtibat Bürosu
FCE
First Certificate in English
• Paper 1 READING: 3 parts, 30 questions,
60 minutes
• Paper 2
WRITING: 2 Parts,
80 minutes
• Paper 3
USE OF ENGLISH: 4 parts
42 questions 45 minutes
• Paper 4
LISTENING: 4 parts
30 questions approx. 40 minutes
• Paper 5
SPEAKING: 4 parts
14 minutes
FCE sertifikası
ile eşiği aşmak!
Cambridge ESOL Türkiye İstanbul İrtibat Bürosu
Değerlendirme: FCE
Passing Grades: A (80 -100)
B (75 - 79)
C (60 - 74)
Falling Grades: D (55 – 59)
E (54 -0 )
Cambridge ESOL Türkiye İstanbul İrtibat Bürosu
FCE Türkiye 2009
Cambridge ESOL Türkiye İstanbul İrtibat Bürosu
Cambridge ESOL Sınavları nasıl hazırlanır?
• Bir test en az üç yılda hazırlanır
• Çeşitli ülkelerde uzun araştırmalar ve uygulamalar
sonucu oluşturulur (çocuklar/öğrencilerden, öğretmenlerden,
velilerden toplanan verilerle)
Bir testin:
*
*
*
*
*
*
Güvenilirliği (reliability)
Geçerliliği (validity)
Etkisi (impact)
Uygulanabilirliği (practicality)
Test uygulama güvenliği (security)
Tanınması (Recognition)
Cambridge ESOL Türkiye istanbul İrtibat Bürosu
Cambridge ESOL sınavlarının yararları?
• gerçek iletişim
• amaç edinme ve motivasyon
• başarı duygusu
• tanınma
• ilerleme
Cambridge ESOL Türkiye Istanbul Irtibat Bürosu
Dünya Çapında Geçerliliği
• Dünyanın belli başlı üniversiteleri
(Oxford University, University of London,
Metropolitan University, London, University of The Sorbonne, Paris, France, Harvard
Business School, USA, Yale School of Management, USA
• Türkiye’deki tüm devlet ve vakıf üniversiteleri
(Sabancı Ünv., ODTÜ, Koç Ünv., Bilgi Lauriette Ünv…)
• Çeşitli ülkelerin Eğitim Bakanlıkları: Britain, Türkiye, USA;
Australia…
* Tüm büyük ve orta ölçekli firmalar
(Eczacıbaşı,
IBM, Microsoft, Siemens, BMW , Coca-Cola…)
Cambridge ESOL Türkiye İstanbul İrtibat Bürosu
Cambridge ESOL Türkiye İrtibat Bürosu
var mı
Cambridge ESOL Türkiye İstanbul irtibat Bürosu
Toros Öztürk - Türkiye Müdürü
Emin Dilbaz - Müdür Yardımcısı
Adres: Taksim Caddesi Yonca Apt. No: 35 Kat 2
Kocatepe Mahallesi Taksim Beyoğlu İstanbul
Tel:
0212 250 10 04
Fax: 0212 250 11 16
GSM: 0530 314 04 76 0530 517 59 72
e-posta: [email protected]
[email protected]
http://www.cambridgeesol.org/turkey
Cambridge ESOL Türkiye İstanbul İrtibat Bürosu
Ohh Neyse Bitti !
Cambridge ESOL Türkiye İstanbul İrtibat Bürosu

similar documents