Raspodela neto dobiti

Report
js

Neto dobit - deo iskazanog finansijskog rezultata
poslovanja koji ostaje preduzeću na raspolaganju.

Neto dobit predstavlja razliku između bruto dobiti i
obaveznih izdvajanja iz dobiti.

Računski: Dn= Db - Id
Gde je:
Dn = neto dobit
Db = bruto dobitI
Id = obavezna izdvajanja

Neto dobitak se raspodeljuje na:
1.
Dividendu - prinos na akcije, odnosno novčana
primanja koja dobijaju akcionari za kapital koji su
uložili u preduzeće, kupujući akcije.
2.
Akumulirani dobitak – deo neto dobitka koji
ostaje u poslu. To je deo sopstvenog kapitala,
odnosno INTERNI izvor finansiranja preduzeća.
 Akumulirani dobitak je onaj deo neto dobitka koji
se neće isplatiti u tekućoj godini u vidu dividende,
već će biti akumuliran radi daljih ulaganja.

Razvoj
Akumulacija
Rezerve
Dobit
Zarade
(neto)
Potrošnja
Zajednička potrošnja
Neraspoređena dobit
Izdvajanjem za akumulaciju preduzeće pojačava
potencijale za razvoj i eskpanziju. Stopa
akumulativnosti predstavlja odnos između
veličine akumulacije i dobiti.
 Potrošnja je deo dobiti koji služi za:
 zarade zaposlenih,
 zajedničku potrošnju zaposlenih u preduzeću.
 Povećanje zarade utiče na motivaciju zaposlenih
pa time i na buduće rezultate.
 Ne raspodeljuje se lineralno, već prema
rezultatima tj. doprinosu.
 Preduzeće mora da ima plan po kome će vršiti
raspodeli dobitka.

1. problem nelikvidnosti
•ako se javi ovaj problem preduzeće neće moci da isplati
dividende i pored velikog ostvarenog neto dobitka
2. finansijska struktura
•ucešće dugova u izvorima finansiranja pretpostavlja velike
godišnje obaveze za otplatu glavnice
3. ograničenja u
ugovorima o kreditima
•ugovori o dugogodišnjim kreditima često mogu sadržati
klauzulu da dividende mogu biti plaćene iz neto dobitka
ostvarenog posle potpisivanja ugovora o dugoročnom
kreditu, a nikako iz ranije akumuliranog dobitka
4. stabilnost neto
dobitka
5. stepen rentabilnosti
•preduzeća koja ostvaruju stabilan neto dobitak će
isplaćivati veći procenat neto dobitka kao dividendu
•preduzeća koja ostvaruju visok stepen rentabilnosti moći će
lakše, na vreme i pod povoljnijim uslovima da na
finansijskom trzištu pribave dodatni kapital
1. Dividendna politika konstantnog racia
plaćanja dividende
2. Regularna dividendna politika
3. Manje regularna i ekstra dividendna
politika



Pretpostavlja da preduzeće unapred utvrđuje ovaj
racio
Racio plaćanja dividende je procenat neto dobitka
koji će se isplatiti kao dividenda
Problem: kada preduzeće ostvari gubitak dividende
nece biti isplaćene ili se smanjuju



Kada preduzeće iz perioda u period isplaćuje isti
iznos dividende po jednoj emitovanoj i prodatoj
običnoj akciji
Dividende se nikad ne smanjuju čak i kada je
preduzeće nelikvidno
Trzisne cene akcija ostaju stabilne




Radi se o stabilnim dividendama po jednoj akciji,
ali u znatno manjem iznosu nego što je slučaj kod
regularne dividendne politike (2)
U periodima kada se ostvare znatno veći neto
dobitak preduzeće će akcionarima isplatiti ekstra
dividende
Manje regularne dividende obezbeđuju akcionarima
stabilan periodični prinos
Ekstra dividenda povećava učešće akcionara u
raspodeli neto dobitka.

similar documents