Jak nazywali si* dawniej górnicy? 2. Jak nazywa si* kierownik w

Report
Konkurs wiedzy…
O górnictwie
po śląsku
1.Gruba to:
A.GÓRNIK
B.KOPALNIA
C.KANAPKA GÓRNIKA DO PRACY
D.WINDA W KOPALNI
2. Jak nazywano dawniej górnika?
A. Górnik
B. Gwarek
C. Gondolier
D. Grabarz
3. Jak nazywa się górnik, który
jest na kierowniczym stanowisku
i zajmuje się dozorem technicznym
w kopalni?
A.
B.
C.
D.
Skarbek
Sztygar
Boss
Pryncypał
4. Jak nazywa się zmiana w pracy
górnika?
A.
B.
C.
D.
Szychta
Zmiana
Czas pracy
Młocka
5.Co robi górnik w kopalni-odpowiedz w gwarze.
A.
B.
C.
D.
FEDRUJE
KNEBLUJE
SZUKA
SERFUJE
6. Jak nazywa się poziomy korytarz w kopalni?
A. DYWAN
B. ŚCIEŻKA
C. ULICA
D. CHODNIK
7. W jaki sposób górnik dostaje się na swoje miejsce
pracy w kopalni? (pod ziemię)
A.
B.
C.
D.
NA KOLE
PO GELENDRZE
JEDZIE BANĄ
JEDZIE SZOLĄ
8. Kto jest patronem
górników?
A.
B.
C.
D.
ŚWIĘTY ANTONI
ŚWIĘTA GERTRUDA
ŚWIĘTA JADWIGA
ŚWIĘTA BARBARA
9. Jak nazywa się górnicza
czapka? A. CZOPKA
B. CZAKO
C. MYCA
D. CZEPEK
10. Jakie są możliwe kolory kogucich piór na czaku
górniczym?
A.
B.
C.
D.
Białe, fioletowe, czerwone, zielone, biało-czerwone
Zielone, niebieskie, białe, czarne, czerwone
Białe, czarne, czerwone, brązowe, biało-czerwone
Białe, czarne, czerwone, zielone, biało-czerwone
11. Hałda to:
A.
B.
C.
D.
SZCZYT W GÓRACH
GÓRA Z KAMIENIA ODPADOWEGO
WYSYPISKO ŚMIECI
WĘGLOWA GÓRA
12. Ceremonia przyjmowania
nowicjuszy do stanu górniczego to:
A.
B.
C.
D.
Skok przez skórę
Skok przez płot
Skok przez kanał
Skok przez konia
13. Jak nazywają górnicy legendarnego ducha
kopalni?
A.
B.
C.
D.
SKARBNIK
LICZYRZEPA
KACPER
BIAŁA DAMA
14. Jak pozdrawiają się górnicy?
A.
B.
C.
D.
SZCZĘŚĆ BOŻE
DZIEŃ DOBRY
POWITAĆ, POWITAĆ
CZOŁEM PRACY
15. Jakie narzędzia górnicze są przedstawione
na czaku górniczym i guzikach munduru?
A. PYRLIK I MŁOTEK
B. ŻELAZKO I MŁOTEK
C. PYRLIK I ŻELAZKO
D. KILOF I ŻELAZKO
16. Jak w gwarze nazywa się górnika ?
A. HAJER
B. HAKER
C. BOSS
D. RZOMP
W prezentacji wykorzystane zostały
zdjęcia dostępne w Internecie

similar documents