Урок 4. Тема "Паралелограм"

Report
Геометрія
8 клас
РОЗДІЛ 1
ЧОТИРИКУТНИКИ
Паралелограм
УРОК 5
Математичний диктант
1. Накресліть опуклий чотирикутник, у якого три кути
є тупими
2. Накресліть опуклий чотирикутник, у якого два
сусідніх кути прямі, а два інші - непрямі.
3. Накресліть опуклий чотирикутник, у якого два
протилежних кути прямі, а два інші – непрямі.
4. Накресліть опуклий чотирикутник, у якого одна
діагональ ділиться точкою перетину навпіл, а інша
діагональ – ні.
5. Накресліть опуклий чотирикутник, у якого обидві
діагоналі діляться точкою перетину навпіл.
Актуалізація
опорних
знань
1. Вкажіть пари
внутрішніх
різносторонніх кутів і
пари внутрішніх
односторонніх куті,
вказаних на рисунку.
Чи є прямі с і d
паралельними,
якщо:
а) ∠1= ∠4;
б) ∠1=60 градусів
в) ∠3=120 градусів.
с
1 2
3 4
d
Актуалізація
опорних
знань
В 150o
С
2. Відомо, що
∠ А=30 градусів,
∠ В=180 градусів.
Довести, що
ВС ∥ AD.
o
30
А
D
В
Актуалізація
опорних
знань
С
3. AC – діагональ
чотирикутника
ABCD.
Доведіть, що
ВС ∥ AD і AB ∥ CD,
якщо ∆ADC= ∆ CDA
А
D
B
Означення
паралелограма
Паралелограм
– це
чотирикутник, у
якого
протилежні
сторони
паралельні
(тобто лежать на
паралельних
прямих)
A
C
D
Первинне
закріплення
означення
паралелограма
35
0
30
0
а
Які помилки
допущені в
зображенні
паралелограмів?
110
60
0
0
60
110
0
0
B
Ознаки
паралелограма
Ознака 1. Якщо
діагоналі
чотирикутника
перетинаються
та діляться
точкою
перетину
навпіл, то цей
чотирикутник –
паралелограм.
C
O
A
D
B
Ознаки
паралелограма
C
Ознака 2. Якщо в
чотирикутнику
дві протилежні
сторони рівні й
паралельні, то
цей
чотирикутник –
паралелограм.
A
D
B
Ознаки
паралелограма
C
Ознака 3. Якщо в
чотирикутнику
протилежні
сторони
попарно рівні,
то цей
чотирикутник –
паралелограм.
A
D
B
Ознаки
паралелограма
C
Ознака 4. Якщо в
чотирикутнику
протилежні
кути попарно
рівні, то цей
чотирикутник –
паралелограм.
A
D
Усні вправи за готовими рисунками
Доведіть для
кожного з
випадків (рис.
а- г), що
чотирикутник
ABCD –
паралелограм.
B
C B
а
б
A
B
A
C
D
D A
в
C B
D A
∆ АОВ=∆ СОD
г
C
D
∆ АВC=∆ СDA
Домашнє завдання
Завдання середнього
рівня
1
Завдання достатнього
рівня
Точка О – спільна середина відрізків
AD, CH, BE. Які із чотирикутників на
цьому рисунку є паралелограмами і
за якою ознакою?
3
2
4
Дано: ∠1=∠2; ∠3= ∠4.
Довести: ABCD - паралелограм
Завдання високого рівня: Побудуйте
паралелограм за двома сторонами і кутом.
Вказівка: під час побудови використовуйте
ознаку паралелограма
С
В
F
O
D
K
А
H
E

similar documents